Vervulde vacatures

Vervulde vacature: HR Manager met Veranderkracht

Vacature informatie:

Onze klant SENSIRE is al meer dan zestig jaar in de Achterhoek actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Van wijkzorg tot wonen met zorg, van thuishulp tot maatschappelijk werk en thuisbegeleiding, van kraamzorg tot jeugdgezondheidszorg en zorg op afstand.De verzorgingsregio van Sensiretelt ruim 400.000 inwoners, waarvan zo’n 49.000 ouder zijn dan 70 jaar. Sensire biedt voorzieningen en denkt mee in oplossingen.
Bij Sensire werken 6000 medewerkers. Het totale budget is ca. € 160 mln. Sensire, doet het anders, als netwerkorganisatie is ze georganiseerd in klantprocessen. Er wordt afgestemd op een aantal strategische thema’s en in gezamenlijkheid  koers bepaald. Sensire is hiermee een onderscheidende koers ingeslagen. Door niet langer de klant, maar de relatie klant – medewerker centraal te stellen. Zij heeft haar totale organisatie hierop aangepast en managementlagen geschrapt. De teams zijn georganiseerd in zelfstandige eenheden en de zorg in zgn. klantlijnen. De werkprocessen gaan de relatie tussen klant en medewerker ondersteunen en worden zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Er zijn heldere doelen en kaders vastgesteld en het uitgangspunt is maximale zelfstandigheid van medewerker en team. De totale ondersteuning, waaronder HR, wordt daarop ingericht. Om deze fundamentele veranderingen meer duurzaamheid naar de toekomst te geven en het mogelijk te maken dat Sensire van een zorgleverancier naar een dienstverlener transformeert, is het bedenken en implementeren van een nieuwe Organisatiestructuur en HR-strategie noodzakelijk. In het kader van deze boeiende professionaliseringsslag zijn we op zoek naar een:  
EINDVERANTWOORDELIJKE HR MANAGER MET VERANDERKRACHT (die de transitie vormgeeft)
Je Baan Je kernopdracht wordt om de organisatievisie en strategie van Sensire te combineren en van daaruit een vernieuwend HRbeleid te ontwikkelen en te implementeren, dat Sensire meer duurzaamheid geeft. Daarbij horen de volgende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:  
-We zoeken iemand, die boven de HR materie staat, een eigen HR visie heeft en in staat is deze te koppelenaan de vernieuwingenbinnen Sensire. De noodzakelijke HR-vertaalslag bedenk je niet alleen, maar je draagt mede zorg (met je team) voor de implementatie ervan binnen de klantlijnen. We verwachten dat je creatief hierin bent en dat je traditionele verhoudingen kunt doorbreken en ombuigen tot werkbare vormen voor meerdere partijen. Door middel van helikopterview, organisatiekundig/strategisch inzicht ben je dus in staat om te komen tot nieuwe wegen en onorthodoxe oplossingen als het gaat om zaken als; ‘werkgever- werknemerrelaties’, organisatiestructuren, arbeidverhoudingen en voorwaarden ende formulering van eengoed, passend, strategische HR beleid.
-Je taken en verantwoordelijkheden bevinden zich op het strategische vlak. Met je ruime ervaring en brede kijk op, niet alleen HR-zaken, ben je een volwaardig lid van een koersbepalend managementteam dat op een pragmatische wijze sturing geeftaan de organisatie.Vanuit je rol ben je verbindend, in dit team.
-Je houdt nadrukkelijk voeling in de organisatie en wordt vanuit klantteams, sales en diverse stakeholders gevoed, zodat je op een constructieve wijze met de bestuurder meedenkt in de gewenste richting. Door je persoonlijkheid, kennis en brede bedrijfskundige kijk op zaken ben je een sparringpartner. Daarbij zul je problemen en weerstanden tegenkomen. Maar je zoekt naar wegen hoe het  wél kan en denkt in oplossingen voor ons primaire proces, in plaats van in problemen. Je leeft je in, denkt mee en ondersteunt met je oplossingsvermogen en inlevingsvermogen de relatie ‘klant- medewerker’ optimaal.
-  Naast je leidende rol  in bovenstaande inhoudelijke thema’s, geef je leiding aan een 20-tal medewerkers op HR, ingedeeld in een aantal zelfstandige teams te weten; de senior adviseurs, het team Veiligheid en Gezondheid en het Carrièrecentrum met daarin o.a. recruitment, loopbaanbegeleiding, scholing etc. Zij helpen je om van ‘bedacht naar gedaan’ te komen.
- In je stijl en werkwijze ben je enthousiast en energiek en vertaal je je visie inspirerend en overtuigend naar anderen ( in je team) en neem je mensen mee in je aanpak. Daarbij ben je in staat om weerstanden te benoemen en op de juiste wijze om te buigen.
-In deze baan rapporteer jeaan de bestuurderen participeer je in verschillende overleg groepen.

Persoonlijk profiel  
Je wordt gedreven door de mooie uitdaging die er ligt en de kans om het op HR gebied écht anders te gaan doen, in lijn met de koers die Sensire inzet. Daarnaast beschik je over:

  • Een afgeronde Academische opleiding op het gebied van bijvoorbeeld Bedrijfskunde. HR of Organisatiekunde, of een vergelijkbaar werk/denk niveau. Vanuit deze stevige basis ben je in staat de gewenste transitie in deze veranderende organisatie handen en voeten te geven.
  • Minimaal 7 jaar ervaring als MT lid in een eindverantwoordelijke positie, binnen een complexe organisatie, waar veranderingsvraagstukken deel uit maakten van je verantwoordelijkheid.
  • Een sterk analytisch vermogen, een pragmatische benadering en trackrecord als het gaat om ‘out of the box ‘te kunnen denken. Je bent klaar om de stap te maken naar een grote organisatie als de onze.
  • Vanuit je drive en vakkennis ben je in staat en gemotiveerd om bij te blijven in je vakgebied en op deze wijze steeds de vertaalslag te maken naar de eisen diede toekomst aanonze organisatie stelt. Daarin neem je je team op inspirerende en motiverende wijze mee. En je coacht ze bij het behalen van nieuwe resultaten.
  •  Interesse in en affiniteit met, de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg, in staat om in deze dynamiekvan de zorgmarktout-of-the-box concepten/blauwdrukken te bedenken die getuigen van lef, vernieuwing en creativiteit én deze te implementeren.
  • Een flexibele instelling en kunnen omgaan met ambiguïteit in relaties en structuren complementeren je profiel.

Wat wij bieden
Een baan waarin je het écht anders mag/moet doen op HR gebied, waarin je zelfstandig oude concepten mag ombouwen, passend op de netwerkorganisatie die we zijn.  Je wordt opgenomen in een enthousiast team, dat het echt anders doet in de wereld van de Zorg.Zij hebben zich tot doel gesteld deze dynamische gevestigde zorginstelling in beweging verder te brengen en bij te dragen aan nog meer succes. We bieden je een uitdagende positie, rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.En geven je de kans en verantwoordelijkheid om met je afdeling Mens en Organisatie mee te bouwen aan onze organisatie van morgen. Er is dus volop ruimte voor eigen inbreng en het bouwen aan de toekomst.Bij deze functie hoort een goed pakket arbeidsvoorwaarden deze functie wordt buiten de  CAO VVTgewaardeerd.

Standplaats: Varsseveld

Reageren?
Indien je enthousiast wordt van deze baan en kunt voldoen aan de gesteldeervarings- en functie-eisen verzoeken we je je motivatie en CV, waaruit deze geschiktheid helder blijkt, voor eind november te mailen aan CK Search, ter attentie van Caroline Kamphuis. Zij is bereikbaar op caroline@cksearch.nl. Uiteraard kun je haar voor nadere informatie ook eerst bellen op 06 15 60 9779. Een assessment maakt deel uit van de procedure.