Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Operationeel Manager Bouw

Vacature informatie:

Onze klant Aannemersbedrijf Kormelink kent een rijke historie en viert binnenkort haar 100 jarig bestaan als succesvol allround Bouwbedrijf dat op meerdere markten actief is en zich breed oriënteert. Dit stabiele familie bedrijf met 75 medewerkers staat voor Kennis, Vakwerk, Betrouwbaarheid, Innovatie en Stabiliteit. In haar samenwerkingsvormen kiest zij ervoor om langdurige relaties aan te gaan, zowel met partners en toeleveranciers, als met haar medewerkers. Aannemersbedrijf Kormelink heeft vestigingen in Rietmolen, Haaksbergen en Bentelo.

Naam van de functie:
Operationeel manager bouw  (die met Kormelink de slag naar de toekomst wil maken)  

Plaats van de functie: In deze nieuwe functie rapporteert u aan de directeur-eigenaar.

Doel van de functie: Omdat de directeur-eigenaar zich meer gaat richten op de externe contacten en acquisitie, wordt u verantwoordelijk voor de gehele interne organisatie. Hierbij geeft u leiding aan diverse onderdelen, vertaalt u innovatieve concepten naar de werkvloer, bouwt u aan een passende bedrijfsstructuur en coacht u medewerkers in hun werk en het implementeren van vernieuwingen. Daarbij slaat u een brug tussen het oude vertrouwde in onze branche en de wensen en kansen van De Nieuwe Generatie. Dit alles om de continuïteit van de onderneming en een zo optimaal mogelijk rendement te waarborgen.

Voornaamste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
U bent:
-      Op een seniore wijze in staat om leiding te geven aan een groot en divers team bestaande uit o.a. projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders,  de afdeling service & onderhoud, de timmerwerkplaats en de materieeldienst.
-      Sparringpartner voor de directie in de breedte.
-      In staat om samen met de directeur-eigenaar nieuwe concepten te bedenken op het gebied van het bouwen van de toekomst.
-      Verantwoordelijk voor het implementeren van nieuwe en  reeds bedachte ontwikkelingen op een effectieve wijze in de organisatie.
-      Ervaren in het structureren van de organisatie, de werkwijzen en processen en het implementeren hiervan.
-      Eindverantwoordelijk voor de realisatie van de lopende bouwprojecten en in staat om de medewerkers te helpen en adequaat bij te sturen indien nodig, zodat zij de gemaakte planning in tijd, kwaliteit en kosten kunnen realiseren.
-      Eindverantwoordelijk voor de juiste inkoop van (deel)projecten op basis van o.a. prijs en kwaliteit.
-      Verantwoordelijk voor het (her)opzetten en doorvoeren van de juiste communicatie en overlegkanalen binnen de organisatie. Het voorzitten van diverse overlegvormen.
-      In staat om  de competenties initiatief, communicatie en klantgerichtheid onder de medewerkers door te ontwikkelen.
-      Gewend om op een juiste manier medewerkers te sturen en te motiveren, zodat zij gemotiveerd worden het beste uit zichzelf te halen en op de juiste plek worden ingezet.
-      Verantwoordelijk voor KAM, Arbo- en Personeelsvertegenwoordiging binnen de organisatie.
-      Bevoegd om in nauw overleg met de directie kaders te stellen en binnen deze kaders, alle relevante beslissingen te nemen en te implementeren, die er toe bijdragen dat de organisatie de omslag van traditioneel bouwen naar vernieuwend bouwen op een succesvolle wijze maakt.

Functie eisen:
De kandidaat waar wij naar op zoek zijn, denkt dat het in de toekomst anders kan en moet. Hij heeft een HBO+ niveau met een prima mix tussen technische -en bedrijfskundige kennis en wil zich graag inzetten om het verschil te maken met het bedrijf Kormelink. U beschikt over kennis van organisatietechnieken en kent de tools en principes m.b.t. proces- en structuuroptimalisatie, waarbij de operationele, menselijke en technisch inhoudelijke kant van de functie ook uw interesse heeft. U hebt een grote interesse voor het Bouwen van de Toekomst en wilt u inzetten om deze visie samen met de directie te vertalen naar de processen en projecten van Kormelink. Uw financiële kennis is op een dusdanig niveau dat u de financiële eindverantwoordelijkheid kunt dragen. U hebt ruime ervaring in management binnen een hands-on organisatie. U bent gericht op het ontwikkelen van de medewerkers. U weet mensen te inspireren en te motiveren op een heldere en respectvolle wijze en hebt, daar waar nodig, soms een lange adem. U bent nuchter en beschikt over een grote mate van inlevingsvermogen, gecombineerd met overtuigingskracht, initiatief en besluitvaardigheid. Dit alles met behulp van uw uitstekende communicatieve vaardigheden. U hebt uw ervaring opgedaan in een professionele (bouw) omgeving, waar op projectmatige wijze werd gewerkt en kunt de stap maken naar een ondernemende MKB omgeving, waarbij het aankomt op visie, een grote mate van zelfstandigheid en ondernemend gedrag in deze generalistische uitdaging. U hebt interesse in het bouwtechnisch getinte speelveld van de firma Kormelink en bent bereid u te verdiepen in de activiteiten van de organisatie voor zover dit niet al uw achtergrond is. Daarnaast heeft u gevoel voor de regionale cultuur en de verhoudingen in dit type familiebedrijf.

Wat wij bieden:
Een nieuwe rol, in een succesvol aannemersbedrijf dat vol vertrouwen de toekomst van het nieuwe bouwend Nederland tegemoet gaat. In deze rol is volop ruimte voor eigen inbreng en vrijheid van handelen. Als sparringpartner van de directeur-eigenaar wordt u volop betrokken en geacht mee te denken over de gehele bedrijfsvoering.

Solliciteren:
Als u zich herkent in het profiel en u kunt voldoen aan de gestelde eisen, verzoeken we uw C.V. met motivatie waaruit de geschiktheid blijkt te mailen aan: caroline@cksearch.nl Natuurlijk kunt u haar ook eerst bellen voor meer informatie over de functie op 06 15 60 9779. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.