Vacatures

Lid Raad van Toezicht met kennis van het sociaal domein (gesloten voor reacties)

Vacature informatie:

De gemeente Enschede werkt aan een inclusieve samenleving waarin inwoners veilig kunnen opgroeien, leren, werken en recreëren. Een samenleving waar inwoners actief kunnen zijn in hun buurt, wijk, dorp of stad. De Enschedese Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) ondersteunt dit proces door professionals in te zetten. Dit doet de SMD samen met de gemeente Enschede onder de naam ‘Wijkteams Enschede’ een samenwerkingsverband waarin 280 medewerkers actief zijn. In de wijkteams werken de wijkteammedewerkers. Zij ondersteunen inwoners (van 0 tot 100 jaar) van Enschede (tijdelijk) bij uitdagingen die zij ondervinden in het dagelijks leven. De ondersteuning is laagdrempelig en als het nodig is, wordt er samengewerkt met het eigen netwerk en met andere instanties. Het mooiste is dat inwoners door deze aanpak hun leven onder eigen regie kunnen inrichten op basis van interesse en talenten. En dat midden in de samenleving! Voor meer informatie zie: www.wijkteamsenschede.nl

 

De Raad van Toezicht van SMD Enschede heeft wegens het aflopen van de termijn ruimte voor een:

 

Lid Raad van toezicht

(met kennis van het sociaal domein)

 

Rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 toezichthouders met ieder een eigen achtergrond en heeft als kerntaak het integraal toezicht houden op de kwaliteit van het beleid van de Directeur-Bestuurder in relatie tot de missie, de visie en de doelen. De Raad functioneert afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde besluiten van de directeur-bestuurder, als klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster.

De Raad van Toezicht komt vijf keer per jaar bijeen en de leden weten elkaar tussendoor op informele wijze goed te vinden. Naast deelname aan extra overleg bijvoorbeeld met de OR, leggen de leden van de Raad werkbezoeken af. Binnen SMD werkt de Raad van Toezicht in een open sfeer samen met betrokken stakeholders. Gezien de ontwikkeling van de strategische koers is het wenselijk dat de volgende invalshoeken binnen de RvT vertegenwoordigd zijn: Het werkveld Sociaal domein- kennis van openbaar bestuur/politieke ervaring- juridische kennis-bedrijfskundige kennis- kennis van financiën.

Voor deze rol van toezichthouder met kennis van het sociaal domein gelden de volgende specifieke eisen:

 • Je hebt ervaring met de vraagstukken die spelen in het sociaal domein op een sleutelpositie.
 • Je hebt ervaring met de uitvoering van relevante wetgeving en de onderlinge verbinding van deze wetten.
 • Je staat open voor kansen/ co-creaties en samenwerking met andere externe partners in het werkveld.
 • Kennis van politiek bestuurlijke omgevingen (zoals gemeenten) is een pré.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré, maar wij hebben ruimte voor een lid RvT die zich de rol snel eigen kan maken als hij/zij verder over de juiste specifieke kennis beschikt en zich kan vinden in de algemene kwaliteiten zoals hieronder genoemd.

Verdere Algemene kwaliteiten die voor de Raad van Toezicht als geheel gelden:

 • Affiniteit met de doelstelling van de organisatie
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Brede maatschappelijke belangstelling
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • Het vermogen en de houding de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van het bestuur te toetsen
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Samen beschikken over een breed netwerk: lokaal en regionaal
 • Competenties als: Helicopterview, luisterend,  met rechte rug, betrokken en open staan complementeren je profiel.

Dit biedt SMD:

Een interessante rol als toezichthouder in het publieke domein. Je wordt onderdeel van een collegiaal opererend team, bij een maatschappelijk relevante, gezonde organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng. Dit alles in een branche die in uitdagende zin in beweging is in een samenwerking met de gemeente Enschede. Er is sprake van een onkostenvergoeding.

Is je belangstelling gewekt?

SMD Enschede heeft ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Als je enthousiast wordt van de rol en voldoet aan de gestelde eisen, laat ons dan zo snel mogelijk in je motivatie vergezeld van je cv weten waarom jij de toezichthouder bent passend bij deze kans. Je mag ons mailen op caroline@cksearch.nl

Wil je eerst even sparren of heb je vragen? Herman Grootelaar (voorzitter van de RVT) is bereikbaar op 06 52041053 om je vragen te beantwoorden.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Een VOG en geheimhoudingsverklaring maakt deel uit van de procedure.

Planning:

Je wordt verzocht eventuele vakantie plannen te melden in je sollicitatie.

Wij zullen je dan op de hoogte brengen van het vervolg van de procedure.

Voorlopige planning is dat de selectiegesprekken bij CK search plaatsvinden in augustus.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken met de selectiecommissie in oktober plaats.