Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht, afk. uit het bedrijfsleven Achterhoek

Vacature informatie:

De stichting OPONOA beheert alle scholen voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Berkelland. Dagelijks zetten zo’n 220 enthousiaste personeelsleden zich in voor ruim 1600 leerlingen. Met 14 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en daarbinnen 1 school voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, is er altijd wel een OPONOA-school in de buurt. De stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek is in 2003 ontstaan na het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs in de toenmalige gemeenten Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede en Groenlo. Home (oponoa.nl)

Openbaar onderwijs: een begrip met inhoud. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden zijn welkom. Er is respect voor ieders overtuiging. Interesse in elkaars opvattingen, normen en waarden en er wordt actief aandacht besteed aan verschillen tussen mensen, tolerantie en respect voor elkaar. Openbaar onderwijs is ook samen. Het betekent betrokken zijn bij elkaar en aandacht hebben voor elkaar. Ongeacht de verschillen. Betrokkenheid geeft daarnaast een directe relatie aan met je omgeving. Je verantwoordelijk voelen voor je eigen leer- en ontwikkelproces (eigenaarschap) en je daarop laten aanspreken. De scholen staan midden in de samenleving en zijn centrale ontmoetingsplaatsen in dorp of wijk. Ze zoeken actief naar verbinding bij de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Ze werken daarbij graag samen met ouders, de belangrijkste partners en met anderen in de omgeving. Sinds 2016 wordt er, als duurzaam antwoord op de krimp, gewerkt in onderwijsteams. Het is een middel om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en maakt kleine teams minder kwetsbaar. Samen werken, expertise delen en ruimte bieden voor permanente reflectie en ontwikkeling van vaardigheden zijn daarbij belangrijke aspecten.

In verband met het aflopen van de zittingstermijn is OPONOA op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht,

(Afkomstig uit het (lokale) bedrijfsleven met affiniteit voor Primair Onderwijs) 

Rol Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht (5 toezichthouders) heeft als kerntaak het integraal toezicht houden op de kwaliteit van het beleid van het College van Bestuur. Dit in relatie tot de missie, de visie en de doelen van het Strategisch Beleidsplan van OPONOA. De Raad functioneert afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde besluiten, als klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster. De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar met mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar, na werktijd bijeen en de leden weten elkaar tussendoor op informele wijze goed te vinden. Daarnaast leggen ze werkbezoeken aan scholen af, is er overleg met de GMR en wordt er een themabijeenkomst georganiseerd, bijvoorbeeld over onderwijsinnovatie. Er wordt in een open sfeer samengewerkt met het College van Bestuur en de GMR. Het is wenselijk dat de volgende invalshoeken binnen de RvT vertegenwoordigd zijn: Onderwijs- HR/Organisatorische kennis- juridische kennis-bedrijfskundige kennis- Bedrijfsmatige/ondernemersblik op zaken.

Algemene deskundigheid/ervaring van belang voor alle leden van de Raad:

 • Affiniteit met de doelstellingen en de kernwaarden van OPONOA. Samen. Dichtbij. En voor ieder kind.
 • Strategisch beleid van OPONOA onderschrijven en het functioneren van het College van Bestuur kunnen beoordelen.
 • Complexe situaties kunnen analyseren en hierop reflecteren.
 • Kennis van en gevoel voor verschillende achtergronden en respect voor ieders overtuiging.
 • Vermogen om vanuit een onafhankelijke houding het evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid (“de rug recht houden”).
 • Een goede gesprekspartner voor zowel het College van Bestuur, de GMR als voor de leden van de Raad van Toezicht.
 • Bereidheid relevante kennis op het gebied van governance en primair onderwijs te verwerven.
 • Integriteit, onafhankelijke oordeelsvorming, authenticiteit, verantwoordelijkheidsgevoel, luisteren, (maatschappelijke) betrokkenheid, vermogen tot zelfreflectie, empathie, creatief denken en het zijn van een teamspeler maken je profiel compleet.

Naast deze algemene deskundigheid gelden voor de invulling van deze rol:

Specifieke functie-eisen voor deze rol:

 • Je bent ondernemer, of als leidinggevende werkzaam in het bedrijfsleven en kunt op een generalistische, bedrijfsmatige wijze naar zaken kijken en hierop reflecteren.
 • Je woont en/of werkt bij voorkeur in Berkelland en kent de mores van het gebied. Je brengt een voor OPONOA interessant netwerk mee of weet ingangen daartoe te creëren.
 • Je bent bereid om plaats te nemen in een commissie passend bij je achtergrond.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré, zicht op de taken en verantwoordelijkheden van deze rol is een must.

Dit biedt OPONOA:

Een interessante toezichthoudende rol in een collegiaal opererend team, bij een maatschappelijk relevante, gezonde organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng. Dit alles in een branche die in uitdagende zin volop in beweging is. De leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Is je belangstelling gewekt?

Nadere informatie over de stichting OPONOA vind je op: www.oponoa.nl. Zij heeft ervoor gekozen werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Als je voldoet aan de gestelde eisen en geïnteresseerd bent, kun je je motivatie en CV vóór 27 mei mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar op caroline@cksearch.nl.

De gesprekken bij CK Search vinden plaats begin juni.

Geef s.v.p. je vakantieplannen op in de mail.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van OPONOA in Borculo, bestaande uit leden van de GMR en de Raad van Toezicht. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.