Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Onafhankelijk voorzitter Centrale Clientenraad

Vacature informatie:

Onze klant Zorggroep Sint Maarten is een zorgorganisatie die bestaat uit zeventien zorgcentra verspreid over Nederland en een Centraal Bureau, dat in Denekamp gevestigd is. Tevens bieden zij thuiszorg vanuit de locaties. Deze thuiszorg, kraamzorg, behandeling, therapie, hulpmiddelen en service wordt in de hele regio Twente verzorgd door Maartje, dochter van Zorggroep Sint Maarten. Zorggroep Sint Maarten wil haar cliënten behulpzaam zijn bij het zolang mogelijk zelfstandig inrichten van hun leven. Zij doen dit door het geven van zorg- en dienstverlening, behandeling en begeleiding in combinatie met welzijn, afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten. Daarnaast bieden zij, indien nodig, een veilige en zo nodig aangepaste woon- en leefomgeving.

Medezeggenschap
Om blijvend kwaliteitszorg te kunnen bieden, hebben zij de betrokkenheid van onze cliënten hard nodig. Hun suggesties en ideeën voor verbetering, maar ook hun eventuele kritiek is waardevol. De Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Sint Maarten speelt daarbij een belangrijke rol. Hij behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Zorggroep Sint Maarten.   Wegens het aflopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter zijn wij opzoek naar een: Onafhankelijk Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad   Doel Centrale cliëntenraad (CCR)

De Centrale Cliëntenraad Zorggroep Sint Maarten heeft als opdracht de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Zorggroep Sint Maarten te behartigen. De CCR bestaat uit afgevaardigden van alle zestien lokale raden en heeft daarnaast een externe, onafhankelijke voorzitter. De CCR adviseert de Raad van Bestuur over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen op concernniveau d.m.v. gevraagde en ongevraagde adviezen en via dialoog en afstemming in de overlegvergaderingen met de algemeen directeur/bestuurder en de raad van toezicht. Jaarlijks publiceert de Centrale Cliëntenraad een jaarverslag. Hierin staat algemene informatie over de samenstelling en de activiteiten van de Centrale Cliëntenraad. Ook vindt u alle onderwerpen waar de Centrale Cliëntenraad advies over geeft. Het jaarverslag van de Centrale Cliëntenraad is opgenomen in het zogenoemde maatschappelijk verslag van de Zorggroep.  

De functie: U bent voorzitter zit de CCR-vergaderingen (+/- 5 x per jaar) en treedt op als verbinder. U neemt deel aan de structurele overleggen met de algemeen directeur/bestuurder over de agenda van de overlegvergaderingen en incidenteel over andere onderwerpen. U bent in staat de cliëntmedezeggenschap verder te optimaliseren. U vertegenwoordigt de CCR incidenteel bij externe bijeenkomsten. U neemt in voorkomende gevallen zelf deel aan werkgroepen die in het leven zijn geroepen rondom actuele thema’s. Als voorzitter fungeert u in een onafhankelijke positie.  

Onze passende kandidaat:

  • Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en heeft een brede maatschappelijke belangstelling;
  • Beschikt over een academisch dan wel HBO werk- en denkniveau;
  • Is in staat inzicht te verwerven in beleidsvelden en hoofdlijnen van de zorgsector;
  • Is analytisch, toegankelijk, sensitief, sociaal vaardig en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • Heeft oog voor samenwerking en is een bindende factor binnen de CCR;
  • Stelt zich onafhankelijk en positief-kritisch op in de diverse vormen van samenwerking;
  • Is in staat een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met directie, raad van toezicht en vertegenwoordigende cliëntenraden;
  • Vindt het een uitdaging om de cliëntmedezeggenschap te optimaliseren;
  • Is woonachting/werkzaam in de regio Twente;
  • Is vasthoudend en beschikt over doorzettingsvermogen en integriteit.

 

Tijdsbeslag:
De functie van de voorzitter vraagt een gemiddelde inzet van circa 120 uur op jaarbasis, los van deelname aan eventuele werkgroepen.

Wij bieden:
Een boeiende en uitdagende vrijwilligersfunctie binnen de medezeggenschap van een krachtige zorgorganisatie die volop in ontwikkeling is. Er wordt vergaderd in Denekamp. De vergoeding van de voorzittersfunctie bestaat uit een reiskostenvergoeding en een onkostenvergoeding.

Reageren:
Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Caroline Kamphuis op 06 15 60 9779. Als u voldoet aan het profiel en u heeft interesse verzoeken wij u, uw brief en CV voor eind juli te zenden aan caroline@cksearch.nl.