Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Regiomanager Zorg

Vacature informatie:

De laatste decennia zien we dat we in ons land steeds ouder mogen worden. Dat is fijn zolang we zelfstandig kunnen blijven wonen en leven. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Door de vergrijzing neemt de vraag naar (complexere) zorg en ondersteuning steeds verder toe. Om deze groeiende groep ouderen te kunnen geven wat past bij de zorgvraag en levensgeluk van de bewoner is Careaz op zoek naar een:

 

Regiomanager Zorg

Een ervaren zorgmanager, die onze visie op de zorg deelt en verder kan uitwerken

 

Over Careaz

Careaz is een zorgorganisatie (bestaande uit circa. 850 medewerkers) in het oosten van de Achterhoek en levert zorg in de gemeentes Aalten, Berkelland en Oost Gelre. Vanuit het principe van zelforganisatie staat het levensgeluk van de bewoners en cliënten en het werkplezier van de medewerker centraal. Medewerkers/teams hebben binnen gestelde kaders en met ondersteuning van verschillende disciplines de ruimte het werk rondom de cliënt op eigen wijze vorm te geven. Careaz is volop in ontwikkeling en heeft een inhoudelijke ambitie om de best passende zorg te willen leveren vanuit aandacht, ervaring, professionaliteit en in toenemende mate de inzet van zorgtechnologie. Zorgvragen en situaties worden ingewikkelder. Tegelijk is het nodig om daarbij steeds te vragen hoe de zorgverlening samen met het sociale netwerk van de bewoners en cliënten tot eenvoud terug te brengen is, zodat de juiste zorg op de juiste plek kan worden geleverd.

Er is sprake van nauwe samenwerking met partners in de regio om aan oplossingen voor complexe zorgvragen te werken.

 

De kracht van netwerken  

De VVT sector staat voor een grote opgave: de kwaliteit van ouderenzorg behouden in de context van dubbele vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, stijgende kosten en toepassing van technologie. Careaz wil toonaangevend en duurzaam aan deze maatschappelijke opdracht bijdragen. Zowel zelfstandig als in samenwerking met partners. Mooie voorbeelden hiervan zijn een vereniging van digitalisering met regionale zorgaanbieders waarbij digitale vraagstukken gezamenlijk opgepakt worden en een samenwerking in aanbesteding van Dagopvang: geloven in de kracht van netwerk- en keten denken.

 

De organisatiestructuur

Door haar relatieve kleinschaligheid kenmerkt Careaz zich als een organisatie met korte lijnen en een informele cultuur, waar denken en doen hand in hand gaan. Professionaliteit staat hierbij hoog in het vaandel en er is ruime aandacht binnen de organisatie voor innovatie en ontwikkeling van de zorg en de ondersteunende processen. De organisatie kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en een MT dat naast de bestuurder bestaat uit twee regiomanagers; de manager kwaliteitsontwikkeling en zorginnovatie; de manager bedrijfsvoering/concern controller en de HR manager. Het MT heeft een hoge mate van zelfstandigheid en onderlinge samenwerking.  Je rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder.

Een nadere kennismaking met de bestuurder van Careaz en één van de clustermanagers? Klik dan op de link

 

Regiomanager Oost-Gelre

Bij Careaz krijg je als regiomanager de gelegenheid om niet alleen vanuit een integrale verantwoordelijkheid te werken aan een mooie Achterhoekse zorgorganisatie, maar ook aan je eigen ontwikkeling. Je kunt aan de slag met een uitdagende portefeuille en gaat mede de koers uitzetten voor de toekomst van Careaz. In de regio Oost -Gelre bieden we zorg aan bewoners met een (intensieve) zorgvraag verdeeld over jouw 2 locaties in Lichtenvoorde. Eén van deze locaties is de nieuw te openen locatie in het centrum van Lichtenvoorde. Vanaf september opent deze locatie waar we sterk inzetten op de scheiding van Wonen en Zorg. Door middel van onze huisvesting en de toepassing van innovaties hebben bewoners bewegingsvrijheid en zijn de medewerkers te gast bij onze bewoners. Als regiomanager geloof jij in dit concept en ben je in staat om de medewerkers  te enthousiasmeren en mee te nemen in dit gedachtegoed zodat dit concept verder ontwikkeld wordt.

In deze rol geef je op een coachende wijze leiding volgens de principes van zelforganisatie aan je team bestaande uit 2 clustermanagers zorg en welzijn (totaal 130 fte) en een clustermanager facilitair (30 fte).

 

Jouw Rol

 • Je bent verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van het organisatie brede beleid ten aanzien van jouw portefeuille;
 • Als MT lid heb je een belangrijke rol voor wat betreft het beleid en de strategische koers van de organisatie. Zo is ontwikkeling van de thuiszorg een organisatie breed aandachtsgebied. Met je collega MT leden ben je sparringpartner/ adviseur voor de bestuurder;
 • Je bent als regiomanager integraal verantwoordelijk voor de continuïteit van alle vormen van zorg en ( facilitaire) dienstverlening in de regio Oost -Gelre. Het implementeren en borgen van de nieuwe en huidige richtlijnen en zorginnovaties maken daar onderdeel van uit;
 • Met je clustermanagers en medewerkers uit de teams  onderzoek en initieer je nieuwe vormen van zorgverlening en/of zorginnovatie. Daarbij zoek je ook nadrukkelijk de samenwerking met je collega regiomanager;
 • Je bent budget- en resultaatverantwoordelijk en draagt daarmee zorg voor het bedrijfsresultaat van de eenheid;
 • Je draagt, ondersteund door je clustermanagers en een HR adviseur zorg voor het verzuim- en personeelsbeleid binnen de eenheid;
 • Je vertegenwoordigt en profileert Careaz binnen de regio en onderhoudt je netwerk, waarbij je kansen en samenwerkingsmogelijkheden signaleert met andere ketenpartners en gemeenten.
 • Als leidinggevende ben je verbindend over de grenzen van je eigen regio heen en in staat om clustermanagers en teams over diverse locaties te verbinden en samen te laten werken binnen afgestemde werkwijzen.

 

Jouw persoon

Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan taken, verantwoordelijkheden en mensen, is het naast de kennis en kunde die je meebrengt binnen Careaz minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.

 

 • Je herkent je in de term ‘Generalist’. Je houdt je bezig met diverse vraagstukken op verschillende niveaus, waartoe je zowel in verbinding staat met de medewerkers op de locaties, als je buigt over strategische thema’s; 
 • Je bent benaderbaar en bereikbaar en weet waar de medewerkers op de locaties mee bezig zijn. Je bent in staat de medewerkers en hun teams te stimuleren, uit te dagen om te groeien en professionele ruimte te geven;
 •  Je brengt rust en overzicht en kan op inhoud het gesprek aan met de verschillende zorgprofessionals en ondersteuners;
 • Je bent een analytische procesdenker, die snel in- en overzicht creëert, ordening en structuur aanbrengt, zaken helder en duidelijk vastlegt en verwerkt in logische plannen en rapportages;
 • Je opereert tactvol en diplomatiek, maar bent daarnaast ook richtinggevend, doortastend en besluitvaardig. Eerst denken dan doen en afmaken past bij je;
 • Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve- en netwerkvaardigheden en zoekt op een natuurlijke manier verbinding en samenwerking met externe stakeholders.

 

Wat vraagt Careaz

 • Een afgeronde relevante opleiding op HBO + niveau;
 • Je hebt ruime ervaring in leiding geven en het dragen van integrale verantwoordelijkheid over een substantieel organisatieonderdeel met grote affiniteit voor de langdurige zorg;
 • Een groot hart voor zowel de Zorg als je medewerkers;
 • De volgende competenties maken je profiel compleet: zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, ‘teamplayer’ aangevuld met een gezonde dosis humor.  

 

Wat biedt Careaz

 • Een uitdagende baan voor 32 tot 36 uur in een prettige werkomgeving waar zelforganisatie en scheiden van wonen en zorg essentiële thema’s zijn; 
 • De mogelijkheid om mee te denken in de veranderende wereld van de zorg en deze toekomstbestendig helpen maken met collega’s die samen met jou het verschil willen maken;
 • Volop ruimte en support om de groei en ontwikkeling van de clustermanagers en in het verlengde, de teams met energie en enthousiasme op te pakken en tot resultaat te brengen;
 • Ruimte voor het inbrengen van jouw kennis en ervaring bij de ontwikkeling van Careaz als zorgorganisatie;
 • Jouw duurzame inzetbaarheid staat hoog in het vaandel. Activiteiten vanuit “Careaz sterk in beweging” bieden jou de mogelijkheid om fit te blijven voor je werk. Tevens stimuleren we dat je je kunt ontwikkelen door opleidingen te volgen of leerervaringen op te doen;
 • Bij Careaz kun je gebruik maken van een MeerKeuzeSysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) waardoor je fiscaal vriendelijk een laptop, mobiel, fiets/-ebike, etc. kan aanschaffen;
 • De functie van Regiomanager Zorg is ingedeeld in FWG 70 van de Cao VVT. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 

Heb je interesse?

Pas jij in dit profiel dan komen we graag met jou in contact. Je kunt je motivatie met je C.V. vóór 20 juli mailen naar caroline@cksearch.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland in augustus, geef s.v.p. je vakantieplannen op, dan kunnen we rekening met je houden.

Heb je vragen neem dan contact op met Caroline Kamphuis via 085-0220140 of via bovenstaand mailadres.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Careaz.