Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Voorzitter Raad van Toezicht

Vacature informatie:

LabPON staat voor Laboratorium Pathologie Oost-Nederland. Zij zijn gevestigd in Hengelo en voeren pathologie onderzoek uit voor de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in de regio’s Twente, Achterhoek-Oost en Hardenberg. Het laboratorium is een van de grootste perifere pathologie laboratoria van Nederland en maakt gebruik van state of the art technieken en apparatuur. Onze wereld is in beweging, daarbij gaat het om verdere digitalisering, snellere dienstverlening en samenwerkingsverbanden. Bij LabPON werken ruim 100 medewerkers, organisatorisch verdeeld in de afdelingen Histologie, Cytologie, Moleculaire pathologie en Medische administratie. De vakgroep pathologie bestaat uit 18 pathologen. Als vooraanstaand pathologie laboratorium in Nederland willen ze blijven uitblinken in snelheid en kwaliteit, want dat is waar elke patiënt bij gebaat is. LabPON is en blijft voorloper op het gebied van ‘digitale pathologie’. Op facilitair gebied werken ze samen met het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA), dat in hetzelfde pand is gevestigd.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van LabPON.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 toezichthouders, per 1 september zoeken zij een nieuwe collega:

 

Voorzitter Raad van Toezicht

(Met ervaring in de wereld van de zorg)

 

Achtergrondinformatie

De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het resultaat, onder toezicht van de Raad. Hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn: de werkgeversrol ten opzichte van de Directeur-Bestuurder, toezichthouden op het vastgestelde beleid en de Directeur-Bestuurder als sparringpartner met raad en daad bijstaan. De RvT bestaat uit drie leden, de Voorzitter met een medisch- organisatorisch profiel, een lid met een financieel – economisch profiel en een lid met een sociaal – juridisch profiel. De Raad is zodanig samengesteld, dat zij als collectief in staat is om de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Er is geen sprake van formele commissies, ze doen het samen. De zittingsduur is 4 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Jaarlijks vinden er ongeveer 4 reguliere vergaderingen plaats aan het eind van de dag. Twee keer per jaar is er een overleg met de OR. Tenminste eenmaal per jaar bezoekt de Raad een bedrijfsonderdeel om de laatste ontwikkelingen in de werkzaamheden van het laboratorium van dichtbij te zien.

Als Raad evalueren ze jaarlijks hun functioneren. Er is sprake van een adequate informatievoorziening en een goede samenwerking met de Directeur-Bestuurder. Daarnaast krijgen de leden een vergoeding en zijn zij via LabPON lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg/Welzijn, waar veel kennis opvraagbaar en verdieping mogelijk is. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de zorgbrede Governance Code.

 

Gevraagd profiel

  • Ervaren toezichthouder die zich prettig voelt bij een rol als Voorzitter;
  • Als Voorzitter dient u te beschikken over verbindende eigenschappen, goede communicatieve vaardigheden en (organisatie)sensitiviteit;
  • Academisch werk/denkniveau en ruime ervaring in de zorg;
  • Kennis van de rol van medisch specialisten en de wijze waarop een medische staf invulling geeft aan de relatie tussen zorgbelang en organisatiebelang is een sterke pré. De Voorzitter zal nadrukkelijker contact onderhouden met de Directeur-Bestuurder en bilaterale overleggen voeren, is daarmee de linking pin met de overige leden van de Raad van Toezicht;
  • In staat een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de Directeur-Bestuurder in te nemen, met een juist evenwicht tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid en in staat het functioneren van de Directeur-Bestuurder te toetsen;
  • Het vermogen om de strategische doelstellingen, in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg te beschouwen;
  • Oprechte interesse in de organisatie LabPON en de bereidheid tijd vrij te maken, zich te verdiepen, in zijn algemeenheid en in de processen van de organisatie.

De kandidaat beschikt over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt, kennis van de regio is daarbij een pré;

 

Reactie

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie Voorzitter Raad van Toezicht bij LabPON? Dan nodigen wij u uit om uw motivatie in relatie tot de rol, samen met CV zo spoedig mogelijk maar vóór 7 april te sturen aan CK Search t.a.v. Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor meer informatie of vragen is zij via dit mailadres of op 085 0220140 bereikbaar.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van uw gegevens gewaarborgd.