Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Toezichthouder in opleiding

Vacature informatie:

De gemeente Enschede werkt aan een inclusieve samenleving waarin inwoners veilig kunnen opgroeien, leren, werken en recreëren. Een samenleving waar inwoners actief kunnen zijn in hun buurt, wijk, dorp of stad. De Enschedese Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) ondersteunt dit proces door professionals in te zetten. Dit doet de SMD samen met de gemeente Enschede onder de naam ‘Wijkteams Enschede’ een samenwerkingsverband waarin 250 medewerkers actief zijn. In de wijkteams werken de wijkteammedewerkers. Zij ondersteunen inwoners (van 0 tot 100 jaar) van Enschede (tijdelijk) bij uitdagingen die zij ondervinden in het dagelijks leven. De ondersteuning is laagdrempelig en als het nodig is, wordt er samengewerkt met het eigen netwerk en met andere instanties. Het mooiste is dat inwoners door deze aanpak hun leven onder eigen regie kunnen inrichten op basis van interesse en talenten. En dat midden in de samenleving! Voor meer informatie zie: www.smd.nu.

 

De Raad van Toezicht van SMD / Wijkteams Enschede heeft ruimte voor een:

 

Toezichthouder in opleiding

Die iets toevoegt aan de bestaande RvT en affiniteit heeft met het sociale domein.

 

Rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 toezichthouders met ieder een eigen achtergrond en heeft als kerntaak het integraal toezicht houden op de kwaliteit van het beleid van de Directeur-Bestuurder in relatie tot de missie, de visie en de doelen. De Raad functioneert afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde besluiten van de Directeur-Bestuurder, als klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster.

De Raad van Toezicht komt vijf keer per jaar bijeen en de leden weten elkaar tussendoor op informele wijze goed te vinden. Naast deelname aan extra overleg bijvoorbeeld met de OR, leggen de leden van de Raad werkbezoeken af. Binnen SMD werkt de Raad van Toezicht in een open sfeer samen met betrokken stakeholders.

In de Raad hebben ze plek om een jonge ambitieuze professional de kans te geven zich te ontwikkelen tot toezichthouder. Wat ze van jou vragen is dat je inbreng verfrissend en inspirerend werkt en dat je je committeert voor twee jaar.

 

We zoeken iemand die:

  • Affiniteit met de doelstelling van de organisatie heeft.
  • Binding heeft met de regio.
  • Waarde kan toevoegen op een nieuw veld of waarde kan toevoegen door een frisse wijze van kijken of opereren, vanuit een open en integere houding.
  • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen kan ontwikkelen.
  • Het vermogen kan ontwikkelen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden.
  • Het vermogen kan ontwikkelen om het beleid van de organisatie en het functioneren van het bestuur te toetsen.
  • Het vermogen heeft om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
  • Bereid en in staat is de vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
  • Leergierig is, minimaal 7 jaar werkervaring heeft en zicht heeft op de taken die horen bij een toezichthouder. Ze zoeken iemand tot +/- 40 jaar, frisdenkend, die jong van geest is en anders durft te kijken. Vanuit je achtergrond voeg je waarde toe aan de Raad, maar er zijn in jouw werk geen conflicterende belangen met hen.
  • Open staat voor meningen van anderen, een eigen mening vormt en deze voor het voetlicht durf te brengen.

 

Dit biedt SMD:

Een interessante rol als toezichthouder in opleiding zodat je het vak van toezichthouden in het publieke domein kunt leren en je kunt ontwikkelen tot volwaardig toezichthouder. Je krijgt een begeleider, neemt deel aan alle vergaderingen en activiteiten maar speelt geen formele rol in de besluitvorming. Na twee jaar waarin je de gelegenheid krijgt om je in overleg te scholen, wordt samen gekeken of verlenging met maximaal nogmaals twee jaar gewenst is. Anders stopt je traject hierna. Er is sprake van een passende onkostenvergoeding. Je wordt onderdeel van een collegiaal opererend team, bij een maatschappelijk relevante, gezonde organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng. Dit alles in een branche die in uitdagende zin in beweging is in een samenwerking met de Gemeente Enschede.

 

Is je belangstelling gewekt?

SMD/ Wijkteams Enschede heeft ervoor gekozen werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Als je voldoet aan de gestelde eisen, laat dan in een motivatie vergezeld van je cv weten waarom jij de toezichthouder in spé bent passend bij deze kans. Je kunt deze motivatie en CV zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 25 maart mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail of op: 085 0220140.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Een VOG en geheimhoudingsverklaring maakt deel uit van de procedure.