Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Manager Medical School Twente

Vacature informatie:

Algemene informatie

Medisch Spectrum Twente (MST) is een topklinisch opleidingsziekenhuis in Enschede met ruim 3.700 medewerkers inclusief ca. 250 medisch specialisten, dat specialistische zorg biedt en dit combineert met wetenschappelijk onderzoek. Een erkend opleidingsziekenhuis met ruim 100 opleidingsplaatsen voor artsen in opleiding tot medisch specialist, ruim 70 opleidingsplekken voor coassistenten en jaarlijks plek voor ruim 60 technisch geneeskundigen in opleiding. Daarnaast is MST ook opleidingsziekenhuis voor verpleegkundig wetenschappers en (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Uiteraard is er ook continue oog voor opleiding en bijscholing van al onze medewerkers. MST is lid van STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) en is een Santeon ziekenhuis. Continue verbeteren op basis van de uitkomsten van zorg is onze prioriteit. Onderwijs, opleiding, innovatie en wetenschap zijn onmisbaar en vormen een wezenlijk deel van de organisatie. Zo maken we de zorg en onze medewerkers elke dag weer een beetje beter en zorgen we dat we kunnen voldoen aan de uitdagingen van de toekomst. Werken bij MST vraagt enthousiasme, verantwoordelijkheid, initiatief en betrokkenheid van alle medewerkers. De patiënten en hun verwanten zijn onze natuurlijke partners bij de keuzes die we maken. De samenwerking met de ketenpartners in de regio, om met elkaar de zorg voor de patiënten in Twente en in de Achterhoek verder te verbeteren en door te ontwikkelen, speelt een grote rol in de toekomstplannen. Het verder ontwikkelen en excelleren in onderwijs, wetenschap en innovatie zijn complementaire doelen naast het primaire doel (topklinische) patiëntenzorg. Voor een goede zorg voor onze patiënten zijn topopleidingen voor onze medewerkers noodzakelijk. Wil je meer informatie kijk dan op www.mst.nl.  

 

In deze snel veranderende wereld zijn wij zijn op zoek naar een:

 

Manager Medical School Twente

‘Een verbindende bouwer die het leerhuis verder inricht voor de toekomst’

 

Werkomgeving

Medical School Twente is het leerhuis van MST en valt rechtstreeks onder het Lid van de Raad van Bestuur dat Wetenschap en Innovatie in haar portefeuille heeft. Medical School Twente is eigenaar van het domein opleiden, onderwijs, wetenschap en innovatie. De facilitering, ondersteuning en advisering van opleiding, onderwijs en wetenschap wordt door hen verzorgd. Denk daarbij aan:

 • De opleiding en het onderwijs aan artsen, verpleegkundigen, technisch geneeskundigen en paramedici
 • Het wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen van zorginnovatie
 • Innovaties op gebied van opleiding en onderwijsactiviteiten van MST
 • Het organiseren en faciliteren van bij- en nascholingen voor alle professionals binnen MST.

De Manager Medical School Twente is resultaat verantwoordelijk. Gedurende het jaar vindt op diverse momenten intensieve afstemming plaats tussen Medical School Twente en andere stakeholders in het ziekenhuis.  

Medical School Twente kent een jarenlange traditie van samenwerken met o.a. UMC Groningen, ZGT, Roessingh Research and Development, UT en Saxion. Deze samenwerking richt zich onder meer op de opleiding en stageplekken van A(N)IOS, technisch geneeskundigen en op ontwikkelingsgericht en klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking tussen de UT, haar TechMed Center en MST komt verder tot uiting door een groot aantal gezamenlijke publicaties, de uitwisseling van docenten, de begeleiding van ca 90 promovendi en de gezamenlijke aanstelling van hoogleraren en universitair (hoofd)docenten.

 

Wat ga jij doen?

Naast het Strategisch opleidingsplan, heeft Medical School Twente een Opleiding, Onderwijs -en Onderzoekskoers geformuleerd, afgeleid van de Strategische agenda van MST. Jij zorgt er voor dat deze plannen tot uiting komen en richt Medical School Twente zo in dat ze klaar is voor de toekomst. Jij weet je medewerkers dusdanig in te zetten dat zij als business partner van de organisatie fungeren en slaagt erin de afdeling als optimaal ondersteunend en faciliterend te positioneren.

Daarnaast verstevig jij de contacten met alle voor ons relevante externe partners zoals ROC van Twente, Saxion, UT, OOR Noord Oost, UMC Groningen maar ook de (Santeon- en STZ-) ziekenhuizen waarmee we samenwerkingsverbanden kennen. Zodat opleidingen innovatief en passend op de toekomstige vraag zijn en dat ieder jaar vraag en aanbod van stageplaatsen optimaal op elkaar is afgestemd, maar ook wetenschap en innovatie kunnen floreren.

 

Een kleine greep uit je verdere takenpakket:

 • Het (door)ontwikkelen en uitvoeren van een strategische koers van Medical School Twente in nauwe samenwerking met het primaire proces en de (externe)partners zodat Medical School Twente het bruisende ontwikkelingshart wordt van MST.
 • Het (laten) verhuizen en positioneren van de medewerkers van Medical School Twente naar dit bruisende hart of naar andere strategische posities binnen MST, zodat zij gemakkelijk hun contacten kunnen uitbouwen met het primaire proces en zichtbaar en benaderbaar zijn. Hierbij is het op de juiste wijze (her)inrichten van de afdeling met een heldere verdeling van taken en bevoegdheden belangrijk.
 • Het leidinggeven aan je team van ongeveer 50 professionals ondergebracht in de teams: Medische opleidingen, Wetenschap en Innovatie en Zorgopleidingen & Bij- en Nascholing.
 • Het ontwikkelen van je team tot pro- actieve sparringpartners die nog meer gezien en gewaardeerd worden door het primaire proces in deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waarbij het tonen van eigenaarschap steeds belangrijker wordt.
 • Het samen (door)ontwikkelen en uitvoeren van een strategische koers inzake MST wetenschappelijk onderzoek, haar onderzoekslijnen en de samenwerking op gebied van digitale zorg en innovatieve technologie.
 • Het deelnemen in, het bijeenbrengen en verder ontwikkelen van netwerken gericht op ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek en innovatie.
 • Het ontwikkelen van een goede band met alle relevante partners zowel intern als extern.
 • Het stimuleren van innovaties in de opleiding en het onderwijs van verpleegkundigen, artsen, technisch geneeskundigen en overige professionals.
 • Het bouwen van een goede samenwerkingsrelatie met jouw duale partner de medisch manager, die met jou samen verantwoordelijk is. Zij is jouw eerste inhoudelijke partner als het gaat om de mogelijkheid tot sparren en advies.

 

Functie-eisen

 • Aantoonbare kennis en ervaring op gebied van opleiden & ontwikkelen van mensen.
 • Een afgeronde universitaire opleiding.
 • Leidinggevende ervaring en in staat om mensen mee te nemen in de verandering.
 • Je bent in staat om koers en richting te herijken, nadat je een visie op de toekomst hebt ontwikkeld.
 • Aantoonbare kennis van bedrijfsvoering, die je in staat stelt de integrale verantwoordelijkheid voor Medical School Twente te nemen. En daarnaast je in staat stelt om zicht op financieringsstructuren en subsidiestromen te ontwikkelen.
 • In je rol zoek je nadrukkelijk de samenwerking bijvoorbeeld met het primaire proces, de afdeling HR en de afdeling Kwaliteit & Veiligheid.
 • We kunnen ons voorstellen dat je nu bij een andere HR/opleidingsafdeling in de zorg werkzaam bent of misschien wel bij een van de partners waar we mee samenwerken in het onderwijs.

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken

Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan stakeholders, is het naast de kennis en kunde die je meebrengt binnen MST minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.

 • Een verbinder die gericht is op samenwerking, zowel intern in MST als extern met je stakeholders.
 • Een dienstverlener en mensenmens, die er plezier aan beleeft om te bouwen met het primaire proces aan de kwaliteit van alle medewerkers en daarmee van de zorg. Je wilt zichtbaar zijn in je rol.
 • Een open en ontvankelijke stijl van communiceren, transparant in argumenten en besluiten en makkelijk toegankelijk voor anderen, met humor en relativeringsvermogen. Organisatie sensitief.
 • Je kunt goed luisteren en overtuigt of laat je overtuigen op basis van steekhoudende argumenten.
 • Stevige en inspirerende persoonlijkheid, die rustig blijft in de dynamiek en soms tegenstrijdige belangen.
 • Een zichtbare spin in het web, hecht belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Integer, je bereikt je doelen door overleg en dialoog.
 • Is gewend, of in staat om in dualiteit te werken en samen de lijnen uit te zetten.  
 • Kan goed op zichzelf reflecteren en leert van fouten, stimuleert een open werkhouding en een veilige omgeving waarin fouten bespreekbaar zijn.
 • Duidelijk, doortastend, proactief en consistent. Is hard op de zaak en zacht op de mens, vasthoudend in het bereiken van doelen en het nakomen van afspraken. Je staalt eigenaarschap uit en acteert hier naar.

 

Wat heeft MST te bieden?

 • De dynamiek van de veranderende zorg, de arbeidsmarkt, de innovaties en de samenwerkingen zorgen voor een uitdagende en afwisselende baan waarin je kunt bouwen en je kwaliteiten kunt inzetten. In dit ziekenhuis maak je onderdeel uit van een inspirerende werkomgeving en een leuk team met professionals. Je werk doet er echt toe. Hier mag je bouwen en je relaties onderhouden, zowel intern als extern.
 • De functie is ingeschaald op het niveau van FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen een eindejaarsuitkering maakt daar, naast vakantiegeld, deel van uit. De standplaats is Enschede.
 • Omdat wij geloven in wederzijds commitment bieden wij jou een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan, bij voorkeur met een arbeidsduur van 36 uur per week.
 • Voor meer informatie zie www.werkenbijmst.nl.

Reageren

MST kiest ervoor om de werving uit te besteden aan CK Search. Denk je met je achtergrond en verbindende capaciteiten het verschil te kunnen maken in deze mooie innovatieve, maatschappelijke organisatie? Graag lezen wij je motivatie en CV en gaan we in gesprek om te onderzoeken of jij en MST de optimale match zijn om samen verder te groeien. Je mag ons zo spoedig mogelijk, uiterlijk tot en met 16 maart, mailen op caroline@cksearch.nl . Heb je vragen, neem dan contact op met Caroline Kamphuis van CK Search via mail, of op 085 0220140.  Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens gewaarborgd. Een voorwaarde voor aanstelling is dat je een (VOG) kunt overleggen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.