Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht met kennis van Financiƫn

Vacature informatie:

Onze klant Stichting VCO Oost-Nederland is een stichting voor primair onderwijs en kent haar oorsprong in het bijzonder onderwijs op basis van een protestant-christelijke grondslag. De stichting bestaat uit 14 basisscholen en drie kinderopvanglocaties gevestigd in Enschede, Glanerbrug, Losser, Overdinkel, Haaksbergen, Eibergen en Neede. Vanuit de kernwaarden werken we aan kwaliteit. Alle VCO-scholen hebben een eigen gezicht, sfeer, gewoontes en tradities, bij elkaar verwelkomen zij dagelijks ruim 2600 leerlingen. VCO is er trots op zich te kunnen inzetten voor al deze kinderen. Met meer dan 260 medewerkers bieden ze een veilige, fijne plek. Elk kind krijgt bij VCO volop de ruimte om te leren, te spelen en zichzelf te zijn.

 

VCO Oost-Nederland houdt zich aan de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs en hanteert daarnaast een eigen Handboek Governance, dat via deze link in te zien is.

Binnen VCO Oost-Nederland wordt gewerkt langs de lijnen van het strategisch beleidsplan 2019 – 2023: Samen, steeds beter. Het volledig statisch beleidsplan is hier te lezen. De organisatie is volop bezig met het realiseren van speerpunten, zo krijgt de lokale samenwerking een stevig impuls en wordt binnen de scholen en het bestuurscentrum hard gewerkt aan een professionaliseringenslag die de onderwijs kwaliteit en de innovatiekracht van de stichting vergroot. VCO Oost-Nederland werkt samen met Consent en KOE aan een betere borging van de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs in Enschede en omstreken. Daarnaast wordt samengewerkt met vier gemeenten.

 

 

Door het verlopen van de zittingstermijn zijn wij op zoek naar een:

 

Lid Raad van Toezicht met kennis van Finance

 

 

Rol Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, ieder met een eigen portefeuille en aandachtsgebied zodat ze complementair zijn aan elkaar. De Raad van Toezicht heeft als kerntaak het integraal toezicht houden op de kwaliteit van het beleid van het College van Bestuur. Dit in relatie tot de missie, de visie en de doelen van VCO Oost-Nederland. De Raad van Toezicht functioneert afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde besluiten, als klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster. Daarbij heeft de Raad van Toezicht oog voor de effecten van de doelrealisatie van het bestuur, de daaraan verbonden risico’s en de daartoe behorende processen. De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar met mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per schooljaar in de avonduren met het College van Bestuur en de leden weten elkaar tussendoor op informele wijze goed te vinden. Daarnaast leggen ze werkbezoeken aan scholen af, is er twee keer overleg met de GMR en worden er studieavonden georganiseerd.

 

Alle toezichthouders dienen te voldoen aan een aantal vereisten, naast hun specifieke kennis en kunde. Deze (specifieke) vereisten worden hieronder genoemd.

 

Algemene deskundigheid van belang voor alle leden van de Raad:

 • Affiniteit met de doelstellingen en de kernwaarden van VCO Oost-Nederland: Respectvol. Nieuwsgierig. Verantwoordelijk.
 • Strategisch beleid van VCO Oost-Nederland onderschrijven en het functioneren van het College van Bestuur kunnen beoordelen. (Zie: vco-oostnederland.nl)
 • Minimaal Hbo-niveau en complexe situaties kunnen analyseren en hierop reflecteren.
 • Kennis van en gevoel voor verschillende achtergronden en respect voor ieders overtuiging. Waarbij VCO een christelijke grondslag onderschrijft.
 • Vermogen om vanuit een onafhankelijke houding het evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid (“de rug recht houden”).
 • Een goede gesprekspartner voor zowel het College van Bestuur, de GMR als voor de leden van de Raad van Toezicht.
 • Kennis van het (primaire) onderwijsveld en/of de bereidheid relevante kennis te verwerven.
 • Bereidheid om de vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • Woonachtig in Oost Nederland en beschikken over een relevant netwerk.
 • Integriteit, onafhankelijke oordeelsvorming, luisteren, verbindend vermogen, vermogen tot zelfreflectie, empathie en het zijn van een teamspeler maken je profiel compleet.

 

Specifieke functie-eisen voor deze rol:

 • Je hebt kennis van/ervaring met financiën en bedrijfsvoering vanuit de overheid, die je in staat stellen onze Financiën vanuit de Raad van Toezicht te beoordelen en daar kritische vragen over te stellen.
 • Je bent als lid van de Auditcommissie een volwaardig gesprekspartner voor de interne en externe professionals. 
 • Kennis van risicomanagement is een pré.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré.
 • Wij streven naar een team waarbij de leden complementair zijn in persoonlijke kenmerken en herkomst.

 

Dit biedt VCO Oost-Nederland:

Een interessante toezichthoudende functie in een collegiaal opererend team, bij een maatschappelijk relevante, gezonde organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng zowel op je vakgebied als in de volle breedte. Dit alles in een branche die in uitdagende zin volop in beweging is. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Is je belangstelling gewekt?

VCO Oost-Nederland heeft gekozen de werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Als je voldoet aan de gestelde eisen en geïnteresseerd bent, kun je je motivatie en CV mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail, gedurende de feestdagen kan het zijn dat de reactie op je mail langer op zich laat wachten.

 

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van VCO Oost-Nederland. Je wordt op de hoogte gebracht van de planning. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.