Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Directeur Bestuurder

Vacature informatie:

 

Onze klant Arcon is een non-profit advies- en onderzoeksorganisatie voor het sociale domein. Ze werken op projectbasis voor overheden en maatschappelijke organisaties. Wat ze bieden is beleidsadvies, informatie- en kennisuitwisseling, onderzoek, training en procesbegeleiding voor gemeentelijke instellingen ter ondersteuning van hun werk in het sociale domein. Daartoe werken ze nauw samen met uiteenlopende partners en opdrachtgevers. Met ruim 20 adviseurs en medewerkers werken ze vanuit hun standplaats Borne voor de gehele regio. Zie ook de site: www.arcon.nl

Sinds 1 januari 2015 ziet het landschap in het sociale domein (zorg, welzijn, participatie) er essentieel anders uit dan voorheen. Gemeenten zijn vanaf die datum in hoge mate verantwoordelijk geworden voor de zorg en begeleiding van grote groepen burgers die het zonder die zorg en begeleiding niet zelfstandig in de samenleving zullen redden. Dan gaat het integraal om de jeugdzorg (inclusief de jeugdpsychiatrie), grote delen van de ouderenzorg en zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen en een verstandelijke beperking. Maar het betreft ook grote delen van de thuiszorg (behalve de persoonlijke verzorging). Daarnaast is ook de volledige verantwoordelijkheid voor participatie in de arbeidsmarkt verlegd naar gemeenten.

Arcon heeft in haar dienstverlening altijd de focus gehad op deze kwetsbare burgers en ondersteunt met name gemeenten op dit vlak, door producten te leveren en adviezen te geven. Met de overheveling van deze verantwoordelijkheden is echter ook de rol van Arcon veranderd. Daar waar Arcon voorheen dreef op subsidies zal zij in toenemende mate haar producten en diensten op een marktconforme wijze moeten vermarkten. Dit is compleet nieuw voor de organisatie en daarin is een sterke man/vrouw gewenst die deze transformatie naar een commerciële dienstverlening kan vormgeven en feeling heeft met het (gemeentelijk) sociale domein en de op komst zijnde verandering daar in de komende jaren.

 

Daarom zijn we met spoed op zoek naar een:

                           Directeur- Bestuurder

                                    die de transformatie naar de zakelijke markt vormgeeft

 

Doel van de functie:

Omdat het landschap in het sociale domein er essentieel anders uit gaat zien, met de overheveling van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten, is ook de rol van Arcon veranderd. Arcon zal moeten transformeren van een subsidie-gedreven organisatie naar een organisatie die in toenemende mate haar producten en diensten op een marktconforme wijze aanbiedt en verkoopt. Dit is compleet nieuw voor de organisatie en haar medewerkers. Het wordt uw doel de komende jaren om deze transformatie en alle bijbehorende zaken op een succesvolle wijze vorm te geven.

 

Plaats in de organisatie:

U wordt directeur-bestuurder en bent in de volle breedte eindverantwoordelijk voor de organisatie en de medewerkers. In deze rol rapporteert u aan de Raad van Toezicht van Arcon. Als directeur- bestuurder vervult u de rol van aandeelhouder in de bv’s waarin Arcon participeert en wordt u in het dagelijkse werk bijgestaan door een MT. Uw standplaats is Borne.

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

U bent verantwoordelijk voor de transformatie van Arcon van een subsidie-georiënteerde organisatie, naar een organisatie die haar inkomsten verwerft uit commerciële dienstverlening ten behoeve van overheden en aanbieders van zorg & welzijn in het sociale domein.

U geeft in de volle breedte, leiding aan de gehele organisatie en aan de cultuuromslag die plaats zal moeten vinden in de transitie. Daarbij is het van belang dat u hard kunt zijn op de inhoud en zacht op de relatie.

U bent in staat om zich een beeld te vormen van de vraagstukken waarvoor gemeentes zich geplaatst zien en –desgewenst in co- creatie, in staat om ondersteunende producten en diensten te ontwikkelen met Arcon, om zo in de toekomst ook passende producten en adviezen te kunnen blijven leveren.

U bent in staat om marktstrategieën te ontwikkelen voor de (nieuwe) producten en deze nieuwe wijze van werken te implementeren in de organisatie.

U bent in staat om een uitgebreid netwerk op te bouwen van bestuurders en managers op gemeentelijk en provinciaal niveau teneinde de dienstverlening van Arcon te borgen en uit te breiden.

U bent in staat personen, partijen en organisaties aan Arcon te verbinden, die producten dan wel marktstrategieën van Arcon kunnen versterken.

 

Kennis en ervaring:

Onze nieuwe directeur beschikt over een academisch werk-en denkniveau en beschikt over voldoende bedrijfskundige kennis en ondernemerschap om deze transitie in de volle breedte te kunnen doen slagen.

U bent bedreven in het vermarkten van producten en diensten in de non profitsector en in staat uw organisatie dit te leren. Daarbij hebt u een goed oog voor de kwaliteit die de klant vraagt en de eisen die dat met zich meebrengt voor de organisatie.

Idealiter kunt u bogen op succesvolle veranderingstrajecten in het verleden.

In uw leidinggevende stijl bent u bedreven in het meenemen en overtuigen van mensen. U beschikt over de benodigde stijlflexibiliteit en kent een goede balans tussen sturen, overleggen, faciliteren en doorpakken, waardoor u op een natuurlijke wijze draagvlak creëert en tevens voortgang boekt.

U heeft sterke affiniteit met, of al kennis van, de transformatie die zich binnen het gemeentelijke sociaal domein afspeelt en bent in staat om met de dienstverlening van Arcon hierop te anticiperen.

Idealiter hebt u een goed netwerk op gemeentelijk en provinciaal niveau, maar u dient in ieder geval in staat te zijn dit op te bouwen.

Gezien ons werk vinden we het belangrijk dat u maatschappelijk geëngageerd bent en passie heeft voor de problemen van onze doelgroep.

U heeft een aantoonbaar gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen.

 

Interesse?

We bieden een belangrijke leidinggevende functie in een organisatie die in beweging is. Er valt nog genoeg over te zeggen, daarom hebben we uitgebreide informatie beschikbaar. Voor informatie kunt u bellen, of mailen naar Caroline Kamphuis ( CK Search), bereikbaar op 06 15 60 9779 of op caroline@cksearch.nl

Past u prima in dit profiel en wilt u met het Managementteam van Arcon een volgende stap maken naar een succesvolle toekomst? Dan komen we graag met u in contact. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

U kunt uw motivatie waaruit helder uw geschiktheid blijkt, plus uw C.V., mailen naar Caroline Kamphuis/CK Search op caroline@cksearch.nl.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.