Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Clustermanager Kwaliteit, Ontwikkeling & Advies

Vacature informatie:

Oud. Iedereen wil het worden, maar bijna niemand wil het zijn. Toch worden we in ons land steeds ouder. De vraag naar zorg stijgt en zorg wordt steeds complexer. Om de groeiende groep ouderen te kunnen geven wat ze verdienen – met elke dag een beetje extra - is Liberein op zoek naar een:

 

Clustermanager Kwaliteit, Ontwikkeling & Advies

Een bouwer, met kwaliteit in de genen, sterk in het leggen van verbindingen.

 

Over Liberein

Verdeeld over zes locaties en in de wijken van Enschede en Glanerbrug bieden wij zorg, wonen, welzijn en behandeling aan ongeveer 1300 kwetsbare ouderen. Dat doen we vanuit de visie van positieve gezondheid. Een dag met zoveel mogelijk geluksmomenten, met maximale eigen regie, daar streven we - samen met de cliënt - naar. Liberein is toonaangevend als het gaat om geriatrische revalidatie. Ook mensen met het syndroom van Korsakov en met gerontopsychiatrische aandoeningen krijgen bij ons goede zorg, begeleiding en huisvesting. We zijn ketenpartner van het Medisch Spectrum Twente, belangrijke partner van de huisartsen in Enschede en werken nauw samen met regionale collega aanbieders aan oplossingen voor complexe zorgvragen. Bij Liberein werken 1400 professionals en 600 vrijwilligers.

 

Jouw rol

Als Clustermanager Kwaliteit, Ontwikkeling & Advies ben je een verbindende spin in het web en belangrijke speler in het MT.

  • Je stuurt met een strategisch perspectief op beleid, kwaliteit en innovatie het cluster aan, bestaande uit meerdere adviseurs en vakspecialisten op het gebied van Kwaliteit & beleid, Marketing & Communicatie, Zorginnovatie en Projectmanagement. (+- 9 fte). Waarbij het verder opbouwen en professionaliseren van het cluster aan bod komt.
  • Je bent verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit op centraal niveau: je initieert, ondersteunt en helpt met jouw adviseurs de teams binnen de zorg om (nieuw) kwaliteitsbeleid te implementeren en borgen. Dit doe je vanuit de visie en overtuiging dat kwaliteit in de lijn ontstaat en geen papierentijger is.
  • Je trekt de kar bij het structureel op een hoger plan brengen van kwaliteit van zorg. Je stelt het kwaliteits(jaar)plan op, monitort de voortgang hiervan en verzorgt periodieke rapportages.
  • Je levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen in de beleids-, en kwaliteitsplannen.
  • Je ‘bewaakt’ de kwaliteitsorganisatie door ervoor te zorgen dat de juiste onderwerpen op het juiste moment geagendeerd en met de juiste verantwoordelijken besproken worden.
  • Je beschikt over de capaciteiten en vaardigheden om met (alle) kwaliteitsinstrumenten te werken (voorbereiden, uitvoeren en analyseren van interne audits én hierover adviseren, incidentanalyses, calamiteitenonderzoek, prospectieve risico-inventarisaties en -analyses, tevredenheidsonderzoek, etc.).
  • Je bevordert op alle niveaus in de organisatie het kwaliteitsbewustzijn en zorgt ervoor dat men voldoet aan de verschillende normen – inclusief (externe) verantwoording. Passend bij ons en het MT, inspireer, enthousiasmeer en zorg je voor verbinding tussen de verschillende teams en de overige clusters/afdelingen binnen Liberein. Daarnaast is jouw cluster de spil bij het ontwikkelen van nieuwe innovaties.
  • Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van (nieuwe) richtlijnen in ons bestaande kader en de aanjager van conceptueel en vooruitstrevende zorg- en organisatieontwikkelingen zowel intern als ook extern, zodat we vooruit kunnen in de toekomst. Jij managet, denkt en handelt samen met de adviseurs proactief op (kansen voor) innovatie.

 

De kracht van netwerken

De VVT sector staat voor een grote opgave. De kwaliteit van ouderenzorg moet op een hoog niveau worden gehouden in de context van dubbele vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, stijgende kosten en toepassing van technologie. Liberein wil toonaangevend en duurzaam aan deze maatschappelijke opdracht bijdragen. Dat doen we in afstemming met collega zorgaanbieders en belangrijke stakeholders: we geloven in de kracht van netwerk- en keten denken. Om onze ambities waar te maken en te kunnen groeien is het van belang dat de kwaliteit van zorg binnen de organisatie geborgd is. Er is focus nodig op het implementeren van innovatieve oplossingen op het terrein van de zorg. De manager KOA zorgt voor verbinding met o.a. externe partners die zorginnovaties kunnen realiseren.

 

De organisatiestructuur

Liberein heeft een compact en daadkrachtig MT, dat rechtstreeks overleg voert met en rapporteert aan de RvB. De clustermanagers zorg vormen samen met jou, de concerncontroller, manager HRM en bestuurder het MT.

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken

  • Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan stakeholders, is het naast de kennis en kunde die je meebrengt minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.
  • In deze verbindende functie met de lijn ben je in staat analytisch te denken en vanuit diverse invalshoeken naar oplossingen te kijken alvorens je in je afwegingen komt tot realistische adviezen. Kwaliteit zit in je genen en je krijgt er energie van om dit toe te passen op de ontwikkelingen in de zorg. Je brengt de nodige stevigheid mee zonder dominant te zijn.
  • Je bent initiërend, signalerend en in staat de mensen binnen jouw cluster te stimuleren, uit te dagen en verder te laten groeien.
  • Je bent zichtbaar, toegankelijk en helder in je communicatie met een gezonde dosis humor.
  • Je bent resultaatgericht en gestructureerd en maakt zaken af. Je opereert met behoud van een open sfeer binnen het cluster en als lid van het MT.
  • Je opereert graag vanuit ‘samen’ en voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de lijn.
  • Je bent in staat om goede relaties met de buitenwereld te bouwen en de binnen- en buitenwereld nadrukkelijk aan elkaar te verbinden en de mensen daarin mee te nemen.

 

Wie ben jij en wat breng je mee

  • Academisch werk- en denkniveau met kennis en ervaring op het gebied van Kwaliteit, opgedaan in een rol als Kwaliteitsmanager, Adviseur of Manager in de zorg.
  • Je hebt ervaring met het uitvoeren en bewaken van kwaliteitsdoelstellingen, ofwel vanuit een Kwaliteitsfunctie ofwel vanuit de rol als Manager in de zorg, waarbij je een grote affiniteit hebt met dit gebied.
  • Je weet kwaliteit van zorg ‘levend’ te maken en de aandacht ervoor te vergroten.
  • Je bent in staat kwaliteit op operationeel, tactisch en strategisch niveau verder te borgen in de zorgteams.
  • Je bent bekend met moderne kwaliteitsvraagstukken (in de zorg) en hebt idealiter uitgebreide kennis van wet- en regelgeving.
  • Je werkt gestructureerd en methodisch, zonder instrumenteel te worden en de bedoeling uit het oog te verliezen. 
  • Je bent in staat in staat een visie te ontwikkelen op zorgvernieuwing- en innovatie en hoe dit kan bijdragen aan de strategie en organisatiedoelen van Liberein en weet hier op een plezierige wijze ook aan vast te houden.
  • Je houdt jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied en bent in staat de juiste adviezen te geven op het gebied van kwaliteit, innovatie en ontwikkeling.
  • Je geeft op een situationeel bepaalde wijze leiding aan het team, waarbij je ruimte geeft en tevens zorgt dat het team groeit en klaar is voor de toekomst.

 

Wat biedt Liberein

  • Een uitdagende baan in een prettige werkomgeving met collega’s die samen het verschil willen maken in een organisatie die volop in beweging is. Je krijgt ruimte om met jouw kennis en innovatieve ideeën een belangrijke bijdrage te leveren in de veranderende wereld van de zorg.
  • Jouw vitaliteit en ontwikkeling staat bij Liberein hoog in het vaandel. We ondersteunen het om “Fit voor jouw werk” te blijven door b.v. workshops, stoppen met roken, hardlopen etc. Maar ook stimuleren we dat je je kunt ontwikkeling door opleidingen te volgen of leerervaringen op te doen;
  • Bij Liberein kun je gebruik maken van een Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) waarin b.v. het PC en fiets plan is opgenomen;
  • De functie is ingedeeld in FWG 70/75 van de Cao VVT. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 

Heb je interesse

Pas jij in dit profiel dan komen we graag met jou in contact. Je kunt je motivatie met je C.V. mailen naar caroline@cksearch.nl.

Heb je vragen neem dan contact op met Caroline Kamphuis via 085-0220140 of via bovenstaand mailadres.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Liberein.