Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Twee leden Raad van Toezicht, coöperatief en waarden gedreven

Vacature informatie:

Twee leden Raad van Toezicht, coöperatief en waarden gedreven

Eén lid met ervaring in de complexe zorg & één lid met focus op de medewerkerskant

 

Samen voor persoonlijke zorg

De zorg persoonlijk maken, dat is de missie van TMZ. Dit doen wij vol passie met meer dan 2400 medewerkers, 1600 vrijwilligers, al onze cliënten en hun naasten. Wij bieden verpleging, behandeling, verzorging en begeleiding in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand.

TMZ staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag stijgt snel, maar het beschikbare budget vanuit de overheid en zorgverzekeraars stijgt niet evenredig mee. En de arbeidsmarkt is krap. Lees haar meerjarenvisie 2020-2025  waarin TMZ haar koers heeft bepaald.

TMZ concentreert zich op de complexe zorg. Daar wil zij in uitblinken en kan zij de meeste waarde toevoegen. Samenwerking met andere zorgaanbieders is daarbij noodzakelijk, evenals vernieuwen van zorgconcepten. Hierbij gaat het vooral en eerst over de inhoud en kwaliteit van de zorgverlening, met aandacht voor technologie en innovatie.

Ook belangrijk is de inbreng van en de aandacht voor de medewerkers. Zij denken mee over vernieuwing van de zorgconcepten en worden ondersteund, zodat zij kunnen voorzien in de complexe zorgvraag van de cliënten/bewoners. TMZ heeft een goede reputatie op de arbeidsmarkt en zal gezien de krapte op de arbeidsmarkt nog meer energie gaan steken in aantrekkelijk werkgeverschap en positionering.

 

Coöperatief organiseren

TMZ werkt met Teams voor Persoonlijke Zorg, een samenwerkingsverband tussen zorgvragers, zijn/haar familie/netwerk, de medewerker en de vrijwilliger. Alle betrokkenen doen er toe en gestreefd wordt elke stem te horen. In goede tijden, maar ook bij tegenslag en moeilijkheden voelt iedereen bij TMZ zich gezamenlijk verantwoordelijk.

Alles in de organisatie is afgestemd op de verbondenheid tussen cliënt en zorgmedewerker. Er wordt voortdurend getoetst of de plannen en de uitvoering daarvan het cliënt- en medewerkers-belang dienen. Dat is ook het uitgangspunt van handelen voor Bestuur, Management en de Ondersteunende diensten. Dit wordt getoetst door de verschillende Adviesraden en uiteindelijk door de Raad van Toezicht. Om deze rol goed te vervullen, “werken” de 5 leden van de Raad ook minstens 1 keer per jaar mee in de uitvoering. 

 

Raad van Toezicht

In 2015 is er een nieuwe Raad van Toezicht aangetreden, die de werkwijze van TMZ heeft omarmd en waarde gedreven hun toezichtrol ingevuld en verder ontwikkeld hebben. De leden van de Raad realiseren zich dat de doelen alleen gehaald kunnen worden als zij ook daadwerkelijk deze kern van binnenuit ervaren en hun gedrag congruent is. Daarbij gaan zij uit van vertrouwen en zijn de volgende TMZ waarden belangrijk:

 • Luisteren naar de ander met een open hart en zonder oordeel.
 • De overtuiging dat niemand het alleen kan, maar dat we altijd op een eerlijke manier samen afwegen wat de beste vervolgstap is.
 • Organisatie brede protocollen zijn belangrijk, maar kunnen nooit het eigen innerlijk kompas en het professionele oordeel vervangen: op moeilijke momenten luisteren we naar ons morele kompas.

 

Vorig jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht en conform het

rooster ontstaan per februari 2022 opnieuw twee vacatures. Een jaar later is ook de huidige

voorzitter aftredend. Daarom zijn wij nu op zoek naar twee ervaren nieuwe leden die het coöperatief organiseren een warm hart toedragen en in staat zijn waarde toe te voegen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

 

Gezien de samenstelling van het team wordt gezocht naar kandidaten met senioriteit, een brede ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies.

Verbinding met de wetenschap is een pré, als de passie met de praktijk leidend is.  

 

Passend bij de uitdagingen waar de organisatie voor staat, wordt van één lid specifieke affiniteit op het terrein van (hoog)complexe zorg verwacht. Het toekomstige lid moet kunnen bijdragen aan de strategische vraagstukken op dit terrein en een visie hebben/kunnen ontwikkelen op de toekomst van de ouderenzorg, met daarin aandacht voor regionale samenwerking en de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen.

 

Van het andere lid wordt een bijdrage verwacht met de focus op de medewerkerskant van de organisatie en de toekomstige arbeidsmarktontwikkeling. Het belang van aantrekkelijk werkgeverschap zal de komende jaren (nog) dominanter worden. De kandidaat moet op basis van kennis en ervaring waarde kunnen toevoegen op de genoemde specifieke HR-aspecten. Dit kan ook een bestuurder zijn met HR in zijn/ haar portefeuille.

 

Wat is verder belangrijk voor de nieuwe toezichthouders:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een (eind)verantwoordelijke positie in (complexe) organisaties en een daarbij passend (academisch) werk- en denkniveau. 
 • Ontmoeting en verbinding met anderen te zien als belangrijke voorwaarden om de toezichtfunctie adequaat in te kunnen vullen.
 • In staat het grotere geheel van de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg te zien die van belang zijn voor de strategische keuzes van TMZ, zonder daarbij de persoonlijke inkleuring te verliezen. 
 • Betrokkenheid bij de organisatie met behoud van een onafhankelijke opstelling om steeds de ongemakkelijke vragen te kunnen stellen die horen bij toezicht op de bestuurders. 
 • De overtuiging dat het goede gesprek op alle niveaus belangrijk is en dat het vermogen tot (zelf)reflectie daarbij onontbeerlijk is.
 • Als lid van de Raad het gevoel te hebben onderdeel te zijn van de TMZ werkwijze, waarbij de andere geledingen zoals Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Vrijwilligersraad en de Multidisciplinaire en verzorgende/verpleegkundige adviesraden gelijkwaardige partners zijn.

 

Procedure:

 • CK Search ondersteunt TMZ bij de werving van deze nieuwe leden. Solliciteren vindt rechtstreeks plaats via de website van TMZ en de daarvoor bestemde button.
 • Neem bij vragen contact op met ons op (Caroline Kamphuis 06-15609779) of met:
  Pieter de Kroon (Voorzitter Raad van Toezicht) via 06-12996778 of
  Fred Schrander (Voorzitter Raad van Bestuur) via 06-13000743.
 • Bij interesse is een sollicitatie op deze vacature met cv en motivatiebrief mogelijk via de button op de website van TMZ vóór 10 december 2021. In de motivatiebrief plaats je tevens een link naar een persoonlijk filmpje van maximaal 3 minuten waarin je uitlegt wat de coöperatieve werkwijze met je doet. Deze uitleg mag ook gedaan worden via één A-4 waarin je beschrijft wat jouw bijdrage wordt aan het coöperatieve model en strategische visie van TMZ.
 • Selectiegesprekken vinden in overleg plaats op 18 januari 2022 tussen 13.00 en 19.00 uur.
 • De selectiecommissies zijn breed samengesteld vanuit de Raad van Toezicht, Advies- en Inspraakorganen en het Bestuur.
 • Er wordt naar gestreefd de nieuwe leden per eind februari 2022 te laten starten.

Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de procedure.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van persoonlijke gegevens gewaarborgd.