Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Clustermanager Zorg

Vacature informatie:

Oud. Iedereen wil het worden, maar bijna niemand wil het zijn. Toch worden we in ons land steeds ouder. Daardoor stijgt de vraag naar zorg en wordt de zorg steeds complexer. Om de groeiende groep ouderen te kunnen geven wat ze verdienen –met elke dag een beetje extra- is Liberein op zoek naar een:

 

Clustermanager Zorg

Een ervaren en verbindende zorgmanager, strategische bouwer

met visie op ouderenzorg, sterk in bedrijfsvoering en met

gevoel voor de menselijke maat

 

Over Liberein

Verdeeld over zes locaties en in de wijken van Enschede bieden wij zorg, wonen, welzijn en behandeling aan ongeveer 1300 kwetsbare ouderen. Dat doen we vanuit de visie van positieve gezondheid. Een dag met zoveel mogelijk geluksmomenten, met maximale eigen regie, daar streven we –samen met de cliënt- naar. Liberein is toonaangevend als het gaat om geriatrische revalidatie. Ook mensen met het syndroom van Korsakov en met gerontopsychiatrische aandoeningen krijgen bij ons goede zorg, begeleiding en huisvesting.  We zijn ketenpartner van het Medisch Spectrum Twente, belangrijke partner van de huisartsen in Enschede en werken nauw samen met regionale aanbieders aan oplossingen voor complexe zorgvragen. Bij Liberein werken 1400 professionals en 600 vrijwilligers.

 

De kracht van netwerken

De VVT sector staat voor een grote opgave. De kwaliteit van ouderenzorg moet op een hoog niveau worden gehouden in de context van dubbele vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, stijgende kosten en toepassing van technologie. Liberein wil toonaangevend en duurzaam aan deze maatschappelijke opdracht bijdragen. Dat doen we in afstemming met collega zorgaanbieders en belangrijke stakeholders: we geloven in de kracht van netwerk- en keten denken.

 

De organisatiestructuur

Liberein heeft een nieuwe organisatiestructuur met een compact en daadkrachtig MT, dat rechtstreeks overleg voert met en rapporteert aan de RVB. We werken vanuit een clusterstructuur met elk een eigen clustermanager. De clustermanagers vormen samen met de concerncontroller en bestuurder het MT. In jouw cluster zijn de somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg en de woonzorgfuncties ondergebracht, verdeeld over een aantal locaties. Daarnaast kent jouw cluster de specifieke doelgroepen Korsakov en Gerontopsychiatrie. Je geeft leiding aan 7 teamleiders en indirect aan 275 fte medewerkers. Je rapporteert aan de bestuurder.

 

Jouw Rol

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van het organisatie brede beleid ten aanzien van jouw portefeuille;
 • Je bent als clustermanager integraal verantwoordelijk voor de continuïteit van goede zorg en dienstverlening. Het implementeren en borgen van de nieuwe en huidige richtlijnen en zorginnovaties maken daar onderdeel van uit;
 • Je bent budget- en resultaatverantwoordelijk en draagt daarmee zorg voor het bedrijfsresultaat van de eenheid;
 • Je draagt, ondersteund door een HR adviseur, zorg voor het verzuim- en personeelsbeleid binnen de eenheid;
 • Je hebt de nadrukkelijke opdracht om samen met de teamleiders, de diverse teams op de locaties duurzaam op te bouwen, een degelijke basis te geven en te verstevigen, waarin de diverse rollen en profielen goed tot hun recht komen;
 • Je draagt er zorg voor dat beleid en afspraken gemaakt en geborgd worden in het kader van professionele verantwoordelijkheden en onderlinge samenwerking;
 • Je organiseert en stimuleert het overleg en communicatie binnen het cluster zodanig dat samenwerking, verbinding en ontmoeting tot stand komen;
 • Met je team onderzoek en initieer je nieuwe vormen van zorgverlening en/of zorginnovatie. Daarbij zoek je nadrukkelijk de samenwerking met je collega clustermanagers;
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in externe contacten en –onderhandelingen en onderhoudt een voor Liberein interessant netwerk;
 • Als leidinggevende ben je verbindend over de grenzen van je eigen cluster heen en in staat om teamleiders over diverse locaties te verbinden en samen te laten werken binnen afgestemde werkwijzen.

 

Jouw persoon

 • Je biedt een goede balans tussen inhoudelijke kennis van je portefeuille en een resultaatgerichte aanpak; 
 • Je bent verbindend, brengt rust en overzicht en kan op inhoud het gesprek aan met de verschillende zorgprofessionals en ondersteuners;
 • Je bent een analytische procesdenker, die snel in- en overzicht creëert, ordening en structuur aanbrengt, zaken helder en duidelijk vastlegt en verwerkt in logische plannen en rapportages;
 • Je opereert tactvol en diplomatiek, maar bent daarnaast ook doortastend, besluitvaardig en hebt een sterk ontwikkelde implementatiekracht;
 • Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Je bent benaderbaar en bereikbaar en weet waar de professionals in jouw eenheid mee bezig zijn. Je bent in staat de mensen in jouw eenheid te stimuleren, uit te dagen te groeien en professionele ruimte te nemen.

 

Wat vraagt Liberein

 • Academisch werk -en denkniveau; 
 • Ruime ervaring als ‘hoger’ manager binnen het MT van een zorgorganisatie, met grote affiniteit voor de langdurige zorg;
 • Een groot hart voor zowel de Zorg als je medewerkers;
 • De volgende competenties maken je profiel compleet: uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden, vindingrijk, ambitieus, doorzettingsvermogen, ‘teamplayer’ aangevuld met een gezonde dosis humor.  

 

Wat biedt Liberein

 • Een uitdagende baan in een prettige werkomgeving met collega’s die samen het verschil willen maken in een organisatie die volop in beweging is; 
 • De mogelijkheid om mee te denken in de veranderende wereld van de zorg en deze toekomstbestendig helpen maken;
 • Volop ruimte en support om de groei en ontwikkeling van de zorgteams met energie en enthousiasme op te pakken en tot resultaat te brengen;
 • Ruimte voor het inbrengen van jouw kennis en ervaring bij de ontwikkeling van Liberein als zorgorganisatie;
 • Jouw vitaliteit en ontwikkeling staat bij Liberein hoog in het vaandel. We ondersteunen het om “Fit voor jouw werk” te blijven door b.v. workshops, stoppen met roken, hardlopen etc. Maar ook stimuleren we dat je je kunt ontwikkeling door opleidingen te volgen of leerervaringen op te doen;
 • Bij Liberein kun je gebruik maken van een MeerKeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) waarin b.v. het PC en fiets plan is opgenomen;
 • De functie van Clustermanager Zorg is ingedeeld in FWG 70/75 van de Cao VVT. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 

Heb je interesse?

Pas jij in dit profiel dan komen we graag met jou in contact. Je kunt je motivatie met je C.V. mailen naar caroline@cksearch.nl. Heb je vragen neem dan contact op met Caroline Kamphuis via 085-0220140 of via bovenstaand mailadres.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Liberein.