Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Bestuurder

Vacature informatie:

Careaz is een VVT-organisatie in het oosten van de Achterhoek, ze levert verpleeghuiszorg en thuiszorg in de gemeentes Aalten, Berkelland en Oost-Gelre. Vanuit de besturingsfilosofie van zelforganisatie staat het levensgeluk van de cliënt en het werkplezier van de medewerker centraal. Bij Careaz werken circa 850 medewerkers en 800 vrijwilligers. Medewerkers/teams hebben binnen gestelde kaders en met ondersteuning van verschillende disciplines de ruimte het werk rondom de cliënt op eigen wijze vorm te geven. Careaz is volop in ontwikkeling. Vanuit de veranderingen in het zorglandschap heeft de organisatie een ambitie om de beste zorg te willen leveren vanuit aandacht, ervaring, professionaliteit en in toenemende mate de inzet van zorgtechnologie. Zorgvragen en situaties worden ingewikkelder en tegelijk is het, gegeven de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, nodig om daarbij steeds te vragen hoe de zorgverlening tot eenvoud terug te brengen is en de juiste zorg op de juiste plek kan worden geleverd. Daartoe is er aandacht voor samenwerkingsverbanden, de demografische ontwikkelingen en de ontwikkeling van nieuwe woon/zorgconcepten met bijpassende (nieuwe) huisvesting zodat Careaz klaar is voor de toekomst. De omzet bedraagt ca. € 37 miljoen.

 

In verband met prépensionering van de huidige bestuurder zoekt Careaz een:

 

Bestuurder

 

Een zorgbestuurder die samen met het MT, als zichtbare, benaderbare en verbindende leider vanuit de ingezette strategie de positie van Careaz als unieke aanbieder van hoogwaardige zorg in de regio verder verstevigt. Bevlogen met hart voor zorg en welzijn. Een inspirerende aanvoerder die als aanjager van vernieuwing kansen in de markt benut, samenwerkingsverbanden aangaat en die ook de eigen organisatie als boegbeeld voorgaat in goed werkgeverschap, groei, cliëntgerichtheid en in een gedegen bedrijfsvoering, vanuit de besturingsfilosofie van zelforganisatie. Spreekt jou dit aan? Ben je toe aan deze mooie en belangrijke rol als eenhoofdig bestuurder met integrale verantwoordelijkheid in een omgeving met korte lijnen waar pragmatiek en voortgang boeken kenmerkend is, lees dan verder.

 

Organisatie

Careaz kenmerkt zich als een organisatie met korte lijnen en een informele cultuur. Professionaliteit staat hierbij hoog in het vaandel en er is binnen de organisatie ruime aandacht voor innovatie en ontwikkeling van de zorg en de ondersteunende processen.

Het dagelijks bestuur van Careaz ligt in handen van de bestuurder met een adviserende rol voor de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de kwaliteit van zorg en welzijn, de optimale aanwending van de aan de organisatie toegekende middelen en op de cliënt- en medewerkerstevredenheid. Bij impactvolle ontwikkelingen fungeert de Raad bovendien als klankbord voor de bestuurder. De organisatie kent een professioneel MT dat naast de bestuurder bestaat uit twee regiomanagers, de manager kwaliteitsontwikkeling & zorginnovatie, de manager bedrijfsvoering/vastgoed en de HR-manager. De locaties van Careaz bevinden zich in Lichtenvoorde, Dinxperlo en Borculo. Jouw standplaats is in Lichtenvoorde.

 

Visie

Ieder mens heeft een eigen levensverhaal en wil écht gezien en gehoord worden. Voor Careaz is dat vanzelfsprekend, persoonlijke aandacht staat voorop. Dat geldt voor cliënten en hun naaste familie, medewerkers en vrijwilligers. De sterke verankering in de lokale gemeenschap maakt dat Careaz veel mensen kent en aan zich weet te binden waardoor zij ‘naoberschap’ op een professionele manier kan invullen. Persoonlijke aandacht betekent dat Careaz bij vragen op het gebied van zorg- en dienstverlening altijd in gesprek gaat. Medewerkers weten wat bijdraagt aan een prettig en zo zelfstandig mogelijk leven op het moment dat zich daarin uitdagingen voordoen. De mens blijven zien en met zoveel mogelijk eenvoud doen wat nodig is, samen met degene die zorg nodig heeft, met de naaste familie en met vrijwilligers en andere betrokkenen.

 

Missie

Careaz is er voor kwetsbare ouderen en levert zorg met als doel bij te dragen aan het levensgeluk van haar cliënten, door hen een warme, geborgen omgeving te bieden waar zij zichzelf kunnen zijn. Zo kunnen zij in deze levensfase het beste van iedere dag maken. Medewerkers van Careaz zijn als geen ander in staat om te zien wat nodig is en te doen wat mogelijk is. ‘Persoonlijk, dichtbij en vertrouwd’ dat zijn de kernwaarden waar Careaz voor staat. Voor meer informatie zie www.careaz.nl.

 

De bestuurder die wij zoeken

Je bent als bestuurder extern en intern het boegbeeld van de organisatie en draagt de integrale eindverantwoordelijkheid voor de resultaten, de leiding en continuïteit van de organisatie. Daarbij neem je het voortouw in het realiseren van de ingezette strategie, maar volg je ook de ontwikkelingen in de samenleving en in de zorgsector op de voet en heb je een uitstekend gevoel voor de behoefte van de eigen medewerkers en van de cliënten. Je beweegt hierin mee en je speelt hierop in. Dit zonder de grote lijnen en de gestelde doelen uit het oog te verliezen. Daarin ben je een bestuurder met passie voor zorg, die met oprechte betrokkenheid en met veel inlevingsvermogen mensen meeneemt in groei, verandering en verbetering. Je bent een echte verbinder, je omarmt innovatie, maar houdt de haalbaarheid en de consequenties voor de bedrijfsvoering altijd scherp in het vizier.

Als netwerker ga je extern profijtelijke samenwerkingsverbanden aan en zet je proactief Careaz als merk en kwalitatieve partner nog steviger op de (regionale) kaart. Vanuit een duidelijke visie op de verwachte sterke toename van de zorgvraag in de komende jaren, zet je in op beheerste groei en verdere uitbreiding van de dienstverlening van Careaz, door een passend aanbod in zorgconcepten en huisvesting. Hierbij benut je op een verantwoorde manier de kansen die je hiervoor in de markt ziet.

Intern ben je de bevlogen, energieke en verbindende leider, die richting geeft aan de medewerkers en aan het management, die ook ruimte laat voor eigen initiatief, zelforganisatie en voor individuele inbreng. Daarbij weet je gevoel voor de menselijke factor en je verantwoordelijkheid voor het bedrijfsresultaat vanuit ‘warme zakelijkheid’ optimaal te combineren. Vanuit visie op zorg geef je met het MT richting aan processen en de strategie. Tegelijkertijd weeg je kansen en risico’s tijdig af en stuur je op alle resultaatgebieden. Je verankert veranderingen in de bedrijfsvoering en houd je de organisatie efficiënt en wendbaar, ook bij verdere groei. Hierbij durf je te vertrouwen op de professionaliteit van je mensen. Dit altijd in nauwe samenspraak en in een prettige samenwerking met alle bij de besturing van Careaz betrokken gremia en adviesorganen (CR, OR, RvT).

Al met al een brede en boeiende rol als bestuurder binnen een unieke zorgorganisatie in beweging. Een functie waarin je een mooie toekomst voor Careaz concreet mede vormgeeft.

 

Functie-eisen

  • Academisch denk- en werkniveau;
  • Ervaring in een integrale, (eind)verantwoordelijke positie in een zorgorganisatie of een onderdeel daarvan, zodat je in staat bent om als eenhoofdig bestuurder deze eindverantwoordelijkheid te dragen;
  • Strategisch denkvermogen en visie op de (toekomst van de) zorg binnen Careaz en/of in staat deze te ontwikkelen, uit te dragen en te realiseren;
  • Weet op inspirerende wijze vorm en inhoud te geven aan de veranderingen die het zorglandschap vraagt zoals groei, efficiëntere inrichting van processen, nieuwe woon/zorgconcepten, huisvesting, ethiek, toepassing van technologie en arbeidsmarktvraagstukken;
  • In staat om mensen te verbinden. Je snapt wat werken vanuit zelforganisatie vraagt, geeft op inspirerende wijze sturing aan professionals en faciliteert hen in hun autonomie;
  • Bevordert innovatie rond dienstverlening, processen en technologie in de (ouderen)zorg;
  • Vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie zowel intern bijvoorbeeld met de Raad van Toezicht en medezeggenschaporganen, maar zeker ook extern met collega VVT-instellingen, gemeentes, verwijzers, woningcorporaties, zorgkantoren etc.;
  • In staat om als proactieve netwerker, met een goed gevoel voor kansen en risico’s, samenwerkingsverbanden te sluiten en onderhandelingen te voeren;
  • Beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden, is naast warm en verbindend ook daadkrachtig, besluitvaardig en koersvast.

 

Wat biedt Careaz

In onze dynamische maar ook overzichtelijke organisatie, die veel kansen en mogelijkheden biedt en gekenmerkt wordt door pragmatiek en korte lijnen, bieden wij een energieke en verbindende leider de kans op deze belangrijke rol als eenhoofdig bestuurder. Je mag bouwen aan de transformatie die de zorg de komende jaren met zich meebrengt, samen met een team dat graag met jou de schouders eronder zet. De bestuurder wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de WNT-normen ingeschaald in WNT Klasse 3.

 

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure wordt gedaan door Caroline Kamphuis, partner CK Search. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Wij ontvangen graag jouw reactie en cv zo spoedig mogelijk op caroline@cksearch.nl onder vermelding van eventuele afwezigheid wegens vakantie. Je wordt op de hoogte gebracht van de planning daarna. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar op: 085-0220140. Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens gewaarborgd. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Careaz - Verder met aandacht.

Een informatiepakket kunt u opvragen d.m.v. een kort mailtje aan info@cksearch.nl.