Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Directeur-Bestuurder woningcorporatie Wonen Delden

Vacature informatie:

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Als actieve, lokale en betrokken verhuurder zetten wij ons in voor prettig en betaalbaar wonen. Onze efficiënte werkwijze gecombineerd met aandacht voor onze huurders en woningzoekenden maakt ons een gewaardeerde verhuurder en samenwerkingspartner. Samen zorgen wij dat onze 800 huurwoningen in Delden betaalbaar, passend en klaar voor de toekomst zijn. Dat vraagt de komende jaren om verduurzaming van onze woningen en om de nodige versterking van onze digitale en fysieke dienstverlening. Ben jij de directeur-bestuurder die zorgt dat Wonen Delden haar ambities realiseert? Meer informatie vind je op www.wonendelden.nl

Wonen Delden zoekt een:

                                                                        Directeur-Bestuurder

                               Die op betrokken en daadkrachtige wijze samenwerkt aan prettig wonen

Als directeur-bestuurder van Wonen Delden weet jij mensen te inspireren en enthousiasmeren. Je hebt een duidelijke visie op volkshuisvesting en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Deze visie en betrokkenheid weet je helder over te brengen op collega’s en samenwerkingspartners. Je (h)erkent de kracht van de samenwerkingen en straalt op een natuurlijke wijze gezag uit. Je affiniteit met en kennis van de volkshuisvesting en je persoonlijkheid maken jou een kundige, toegankelijke en krachtige gesprekspartner. Je schakelt snel tussen verschillende niveaus en weet het netwerk van Wonen Delden goed in te zetten en waar nodig uit te breiden.

Kun jij de opdrachten daadkrachtig tot uitvoer brengen? Loop jij warm voor huurders en je team, dan heeft Wonen Delden een geweldige kans voor jou!

Koersplan
Het Koersplan 2020-2025 geeft richting aan de opgaven die Wonen Delden uit wil voeren. Je geeft vorm, inhoud en sturing aan het realiseren van het Koersplan. Dat doe je samen met de medewerkers van Wonen Delden, onze huurdersvertegenwoordiging, de gemeente Hof van Twente en andere samenwerkingspartners. Een intensieve en goede samenwerking met onze huurdersvertegenwoordiging vinden wij belangrijk. Zij vormen voor ons een goed klankbord en gaan namens onze huurders het gesprek met ons aan. Het Koersplan vraagt om het uitbouwen van bestaande samenwerkingsvormen en het aangaan van nieuwe allianties. Dit alles doe je om de veranderopgaven van Wonen Delden te realiseren, uiteraard binnen de wettelijke kaders. Meer weten over ons Koersplan? Je leest het hier: Wonen-Delden-Koersplan-2025.pdf (wonendelden.nl

Investeren en informeren
Bij alles wat wij doen denk jij niet alleen aan de woningzoekenden en huurders van morgen, maar ook aan die van de toekomst. Je vertegenwoordigt de visie en identiteit van Wonen Delden in je contacten met anderen. Je investeert in relaties (intern en extern) waarbij je oog hebt voor de ander, gevoel hebt voor verhoudingen en open staat voor dialoog en het goede gesprek. Je beweegt je actief in netwerken zoals onze huurdersvereniging, WoONTwente, de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en de Autoriteit Woningcorporaties. Met voldoende kennis van financiën, risicomanagement en juridische vraagstukken weet jij wat nodig is om onze opgaven voor het toekomstbestendig maken van ons vastgoed te realiseren. Investeren in externe expertise is soms nodig om de taken goed uit te voeren. Jij maakt deze afwegingen zorgvuldig. Je legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en informeert hen tijdig en adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang van relevante ontwikkelingen en de financiële status van Wonen Delden. De Raad van Commissarissen is daarnaast een belangrijke sparringpartner voor jou als directeur-bestuurder.  

Functie eisen:

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • In staat de integrale eindverantwoordelijkheid te dragen door je allround kennis en ervaring, en affiniteit met volkshuisvesting en huurdersvraagstukken.
 • Ervaring met bedrijfsvoering, financieel beleid, risicobeheersing en vastgoedsturing.
 • In staat om vastgoedvraagstukken en projectbegrotingen te doorgronden.
 • Vormgeven aan transparant en modern opdrachtgeverschap.
 • Een enthousiasmerende, inspirerende en motiverende leiderschapsstijl.
 • Ervaring in samenwerking met belanghebbenden en het onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden. Bekendheid met de regio Twente is een pré.
 • Uitstekende sociale, communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
 • Transparant, integer, respectvol.

Daarnaast herken jij je in de volgende kwaliteiten:

 • Je bent betrokken en verbindend en in staat om draagvlak te creëren voor jouw handelen.
 • Je stuurt vanuit vertrouwen en bent gericht op resultaat.
 • Je bent koersvast en toont daadkracht en besluitvaardigheid.
 • Je bent realistisch en hebt oog voor de balans tussen maatschappelijk en financieel rendement en weegt kansen en risico’s tijdig af;
 • Je zoekt proactief samenwerking en betrekt intern en extern mensen in informatieverzameling en besluitvorming;
 • Je bent je bewust van de voorbeeldrol als directeur-bestuurder en handelt hiernaar.
 • Je weet snel te schakelen op verschillende onderwerpen en   de hoofdlijnen te herleiden.
 • Je geeft medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid voor een eigen professionele rolinvulling.
 • Je staat dicht bij de huurder en betrekt de huurdersvereniging als gesprekspartner.
 • Je beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV. https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2015-07-01#Bijlage1

Wat wij bieden
Wij bieden je de ruimte om met een team van acht medewerkers de ambities van Wonen Delden waar te maken. Daarbij krijg je voldoende gelegenheid om te investeren in je eigen ontwikkeling. Bij Wonen Delden werk je in een financieel stabiele organisatie, met een betrokken en enthousiast team en met een marktconform salaris.

De bestuurder wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De arbeidsvoorwaarden zijn conform WNT-normen ingeschaald in WNT Klasse B.

Passend en interessant?
Ben jij de verbindende en inspirerende directeur-bestuurder die samen met medewerkers en partners de koers uitzet voor de komende jaren? Heb jij de kennis, kunde en kwaliteiten die nodig zijn om deze functie uit te voeren? Dan gaan wij graag met jou in gesprek.

Caroline Kamphuis van CK Search begeleidt deze werving- en selectieprocedure. Zij voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Hieruit ontstaat een eerste selectie van kandidaten waarvan zij de cv’s voorlegt aan Wonen Delden. Op basis van deze cv’s selecteren we kandidaten die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Reageren
Wij ontvangen graag jouw reactie en cv zo spoedig mogelijk op caroline@cksearch.nl onder vermelding van eventuele afwezigheid wegens vakantie. Na ontvangst van je reactie ontvang je meer informatie over het vervolg. Gezien de vakantieperiode kan de procedure langer duren dan gebruikelijk. 

Meer informatie
Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar op telefoonnummer 085-0220140.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Aanstellingsprocedure
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling. De fit -en propertest bij de Autoriteit Woningcorporaties maakt deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.