Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Concern controller (riskcontrol en procesverbeteraar)

Vacature informatie:

Over Liberein
Liberein biedt professionele zorg voor alle oudere mensen die dat nodig hebben in de gehele keten van zorg, behandeling, welzijn, services en wonen. Zij biedt zorg en welzijn aan 1300 mensen in Twente. Verdeeld over 5 locaties voor wonen en zorg en 6 locaties met appartementen waar ouderen zelfstandig wonen.

Bij Liberein werken 1400 professionals en 600 vrijwilligers. Ze werken volgens de principes van planetree met passie uit hun hart en bieden liefdevolle zorg aan de medemens. Dit draagt weer bij aan het geluk van de cliënt, die zelf de regie houdt over zijn/haar eigen leven.

De VVT-sector staat voor een grote opgave om de kwaliteit van ouderenzorg op een hoog niveau te houden in de context van dubbele vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, stijgende kosten en toepassing van innovatie en technologie. Liberein staat midden in deze context en omarmt haar maatschappelijke opdracht om hier toonaangevend en duurzaam aan bij te dragen. De strategische ontwikkeling wordt ondersteund door een nieuwe structuur waarin het strategisch leidinggevende kader is verdeeld in een viertal clusters. Voor de kritische bedrijfsprocessen betekent dit dat we op zoek zijn naar:

 

Een onafhankelijke, veranderingsgerichte en bouwende:

 

Concern controller

(met ervaring in procesverbetering en risk control)

 

Achtergrond

Bij de ambities van Liberein past een progressieve en verandergerichte concerncontroller. Een verbinder die geïnteresseerd is in het begrijpen van anderen, maar tegelijkertijd met overtuigingskracht kan sturen op resultaat. Iemand met een ondernemende, proactieve en innovatieve houding, voor wie klanttevredenheid iets vanzelfsprekends is en die zin heeft in een ontwikkelopdracht. Een professional die in een breed perspectief denkt en vanuit de strategie de organisatie en dienstverlening van concern control naar de volgende fase brengt. Onze concerncontroller beschikt over een sterke organisatiesensitiviteit en weet samen met anderen voortgang en resultaten te boeken. Kernwoorden zijn: door proactief handelen en adequaat risicomanagement bijdragen aan betere initiatieven en besluiten.

 

Jouw rol als concern controller

In deze zelfstandige functie adviseer je gevraagd en ongevraagd over de inrichting van de kritische bedrijfsprocessen aan de raad van bestuur, de raad van toezicht, beide directeuren en andere relevante functionarissen. Je bent sparringpartner en je kijkt kritisch mee. Als concerncontroller rapporteer je aan de raad van bestuur. Daarnaast is er een functionele relatie naar de directeur Bedrijfsvoering en collega’s binnen het bedrijfsbureau.

 • Je ontwikkelt het strategisch en tactisch financieel beleid van Liberein en ontwikkelt een adequate systematiek van interne controle op de risicogebieden van Liberein. Daarbij opereer je als ‘het onafhankelijk geweten van de organisatie’ richting de raad van bestuur, de directeuren en raad van toezicht door met visie en kennis te adviseren en motiveren over de organisatie brede strategie, de vertaling van strategische doelen naar plannen, de effectiviteit van het gevoerde beleid alsmede de uitvoering van het beleid conform de afgesproken standaards.
 • Je hebt een belangrijke rol voor wat betreft het beleid omtrent risicomanagement en de inrichting van de AO/IC. Je weet vanuit een nader te bepalen risicomodel als zodanig aangemerkte strategische, operationele, financiële en duurzaamheidsrisico’s aantoonbaar te mitigeren door procescontroles en –interventies.
 • Daarnaast heb je een belangrijke rol in de verdere doorontwikkeling van de financiële planning & control cyclus. Voor het directieteam treedt je op als adviseur en sparringpartner voor bedrijfseconomische gevolgen van (voorgenomen) besluiten en de bijbehorende risico’s. Tevens lever je een belangrijke bijdrage aan de optimalisatie van voor jouw vakgebied relevante werkprocessen voor wat betreft de juiste vastleggingen (first time right) en de ijkpunten voor controle daarop in relatie tot relevante wet -en regelgeving (compliance).
 • Je weet als concerncontroller financial control (zoals het begrotingsproces, de externe verantwoording, jaarrekening en managementinformatievoorziening) binnen Liberein verder te ontwikkelen en steviger te positioneren. Daarnaast bewaak en toets je de strategische, operationele en financiële beleidskaders met de daarbij behorende informatievoorziening. Je draagt hierin bij aan de realisatie van adequate en tijdige informatiedashboards voor alle organisatieniveaus.
 • Analyserend en sturend bewaak je vanuit jouw specifieke opdrachten de voortgang en uitvoering van organisatiedoelen. Als concerncontroller anticipeert je daadkrachtig op externe ontwikkelingen die invloed hebben op het behalen van de strategische doelen van Liberein.

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden
Als Concerncontroller maak je impact door op strategisch niveau proactief mee te denken en te bouwen met de raad van bestuur en de directeuren die samenwerken in het directieteam en stelt hen in staat om besluiten te nemen. Je zult veel vrijheid krijgen om de functie verder vorm te geven en de kritische bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Je verantwoordelijkheden zijn onder meer:

 • Het zijn van een onafhankelijk adviseur en sparringpartner voor raad van bestuur, de directeuren en de raad van toezicht;
 • Het ontwikkelen en onderhouden van een adequaat systeem van risicomanagement;
 • De vertaalslag maken van strategische ontwikkelingen in concrete verbeteracties en processen van interne controle conform de PDCA-visie;
 • Het ontwikkelen en onderhouden van een adequaat Control framework en het (laten) rapporteren van bevindingen en verbetervoorstellen;
 • Het bijdragen aan financiële rapportages en dashboards voor alle bedrijfsprocessen (week/maand/jaarrapportages);
 • Het ondersteunen van het besluitvormingsproces door middel van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies.

 

Wat vraagt Liberein

 • Academisch werk- en denkniveau. Een relevante bedrijfskundige studie op academisch niveau, bij voorkeur aangevuld met een RC-opleiding.
 • Minimaal 7 jaar werkervaring binnen het de omschreven items in je vakgebied, een frisse blik en de ambitie om te bouwen en te groeien.
 • Kennis van en inzicht in de processen binnen een organisatie; vaardigheid in het opstellen van relevant beleid omtrent de toegewezen taakgebieden.
 • Kennis van risicomanagement en fiscaliteit, alsmede van planning en control en governance vraagstukken.
 • Vermogen organisatie-breed te denken en analyses aan te leveren die waarde toevoegen aan de gehele Liberein organisatie.
 • Ervaring in de Gezondheidszorg is een pré. Ook accountants die voor de Zorg hebben gewerkt en zich herkennen in dit profiel zijn welkom.
 • Je herkent je in de competenties: bouwer, standvastig en flexibel, de vaardigheid om mensen mee te krijgen, resultaatgerichte afmaker, stevige gesprekspartner met overtuigingskracht die soepel communiceert zowel intern als extern.

 

Wat biedt Liberein

 • Een uitdagende en boeiende functie, waar je de vrijheid krijgt om te bouwen en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van kritische bedrijfsprocessen.
 • Een prettige werkomgeving met collega’s die samen het verschil willen maken in een organisatie die volop in beweging is.
 • Ruimte voor het inbrengen van jouw kennis en ervaring en een bijdrage leveren aan de bouw van onze organisatie in de veranderende wereld van de zorg.
 • Jouw vitaliteit en ontwikkeling staat bij Liberein hoog in het vaandel. Ze ondersteunen het om “Fit voor jouw werk” te blijven door b.v. workshops, mindfulness, stoppen met roken, Yoga, Schaatsclinic, hardlopen of Nordic Walking. Maar ook stimuleren ze dat je je kunt ontwikkeling door opleidingen te volgen of leerervaringen op te doen.
 • Bij Liberein kun je gebruik maken van een MeerKeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) waarin b.v. het PC- en fietsplan is opgenomen.
 • De functie van Concern Controller is ingedeeld in FWG 70 van de Cao VVT. (32-36 uur per week)

 

Heb je interesse?

Pas jij in dit profiel dan komen we graag met jou in contact. Je kunt je motivatie met je C.V. mailen naar caroline@cksearch.nl.  Heb je vragen neem dan contact op met Caroline Kamphuis van CK Search op 06-15609779 of via bovenstaand mailadres.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Liberein.