Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Unithoofd CCU & Eerste Harthulp

Vacature informatie:

Algemene informatie

ZGT is één van de grootste werkgevers in Twente en vindt aantrekkelijk werkgeverschap zeer belangrijk. Ruim 3200 gedreven medewerkers en 300 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de beste zorg en dienstverlening aan onze patiënten. ZGT heeft ervoor gekozen om twee onderscheidende locaties in te richten. Dit traject is sinds 2014 ingezet en sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van een kleiner aantal kernziekenhuizen. De ZGT verwacht dit jaar STZ-ziekenhuis te worden. Met deze keuze maakt ZGT optimaal gebruik van de aanwezige infrastructuur. Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, NIAZ-Qmentum Global geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo.

Wij zijn op zoek naar een:

 

Unithoofd CCU en Eerste Harthulp

 

Jouw afdelingen en de organisatie

De zorg binnen het ZGT is georganiseerd in 4 clusters die worden bestuurd volgens integraal management die verantwoordelijk zijn voor het totale primaire proces en de ondersteunende afdelingen. De vakgroep Cardiologie, waar de CCU en eerste hart hulp toe behoren, valt binnen het ‘Cluster Beschouwend’. Andere vakgroepen binnen dit cluster zijn: longgeneeskunde, interne geneeskunde, reumatologie, psychiatrie, geriatrie, revalidatie en neurologie.

Het totale cluster beschouwend bestaat uit zo’n 950 collega’s.

De Eerste Harthulp en de CCU beslaat in totaal 17 bedden en biedt opvang voor acute cardiologische zorgvragen en bewaking voor de complexe hoog risico cardiologische patiënten. Er is een hartkatherisatiekamer beschikbaar in de nabijheid van de CCU. De CCU-verpleegkundigen participeren in het reanimatieteam. Komend jaar wordt een verbouwing van de afdeling voorbereid om meer ruimte en overzicht te creëren en om in te spelen op een nauwere samenwerking met de afdeling Longziekten, in de vorm van een Eerste Hart Long Hulp. Streven is om in 2022 te starten met de realisatie. Als unithoofd lever je een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelingen.

                                                                                

Je nieuwe baan

Als Unithoofd ben je in duaal leiderschap met de medisch manager verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdelingen CCU en EHH. Het betreft alle personele, organisatorische en financiële aspecten van de CCU en de eerste harthulp. Op basis van jaarlijkse afspraken en begrotingen stuur je en werk je naar de resultaten toe. In deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid benadert de medisch manager met name de medische zorgkant.

 

Je geeft integraal leiding aan je teams bestaande uit CCU-verpleegkundigen en zorgassistenten (45 medewerkers). In je stijl ben je coachend, verbindend en steunend en gericht op het vergroten van deskundigheid van je mensen, je bent zichtbaar op de afdelingen. Waar nodig schakel je gemakkelijk met ondersteunende diensten zoals HR en Finance.

 

Je draagt bij aan het opstellen van businessplannen en begrotingen en stuurt op het realiseren van de productie binnen afgesproken kaders met de juiste inzet van mensen, middelen en materialen.

 

Samen met de medisch manager geef je tactisch en operationeel sturing aan (zorg)processen met als doel de (patiënten) processen (bestaande uit diagnostiek, behandeling, verpleging en nazorg) optimaal te doen verlopen. Daarbij stuur je op, in het jaarplan beschreven, personele, financiële en productiecapaciteit zodat je binnen de kaders van de begroting kunt handelen.

 

Je bent medeverantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, vertalen, bewaken en toetsen van beleid. En je bent in staat om met je medische manager te sparren en vervolgens beleidsnotities te schrijven om zo ontwikkelingen in de zorg bijvoorbeeld op het gebied van innovaties, te vertalen naar je bedrijfsvoering. Met je bedrijfskundig manager bespreek je deze voorstellen om vervolgens de doorvertaling te maken in je jaarplan en activiteiten

 

Als ZGT zijn we innovatief en in beweging. Zo bouwen we aan een nieuwe CCU en wordt er transitie gepland om gepositioneerd te worden binnen een integraal Hart Long Centrum. Dit vraagt veel als het gaat om het meenemen van mensen in de verandering, neuzen richten, overleg voeren en het samen bepalen in het ziekenhuis van de juiste keuzes. Daarom ben je in staat om in deze rol sturing te geven aan dit type veranderingen en deel te nemen aan diverse-organisatie brede projecten bijvoorbeeld op het gebied van de invoer van het nieuwe EPD of deelname aan de Reanimatiecommissie. Samen met je bedrijfskundig manager en de medisch managers, geef je de organisatieonderdelen verder vorm. Het bouwen aan een goede samenwerking bijvoorbeeld met de unithoofden Cardiologie en Long is hierbij essentieel.

In deze context heb je als unithoofd een belangrijke verbindende rol, met oog voor belangen en ambities van alle partijen. Van jou wordt verwacht dat je in staat bent om situationeel te handelen, beschouwend te kunnen kijken en waar nodig daadkrachtig op te treden. Politieke sensitiviteit, kunnen denken in processen, omgaan met weerstand en kunnen dealen met diverse belangen is daarbij onmisbaar.

 

In deze rol ben je werkzaam in Almelo en adviseer en rapporteer je aan de bedrijfskundig manager van het cluster beschouwend.

 

Wie ben jij en wat breng je mee?

 • HBO-werk en denkniveau met een verpleegkundige achtergrond zoals HBO -V; waarbij een aanvullende managementopleiding een sterke pré is.
 • Aantoonbare ervaring in een klinische setting is een pré. Het vermogen om je de specifieke processen snel eigen te maken is een must, zo neem je bijvoorbeeld deel aan de reanimatiecommissie.
 • Ervaring als leidinggevende (in een klinische setting) is een sterke pré, maar ook ervaren specialistisch verpleegkundigen CCU, IC, SEH of ambulancedienst die zichzelf in staat achten deze rol in te vullen worden uitgenodigd te solliciteren.
 • In staat tot het managen van processen die betrekking hebben op logistieke processen, planningen en andere bedrijfskundige processen, zoals de verbouwing en verhuizing.
 • Bedrijfskundig inzicht: HRM, financiën, beleid, projectmanagement.
 • In staat om beleidsnotities te schrijven en projecten aan te sturen.
 • Je bent van nature gericht op samenwerking en verbinding, waarbij je weet te ‘dealen’ met de dynamiek die duaal leiderschap en het werken in een ziekenhuis met zich meebrengt.
 • Gesprekspartner voor zowel cardiologen als specialistisch verpleegkundigen.
 • In staat om proactief zowel intern als extern een relevant netwerk te bouwen.

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken

Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan stakeholders, is het naast de kennis en kunde die je meebrengt binnen het ZGT minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.

 • Een open stijl van communiceren, transparant in argumenten en besluiten en makkelijk toegankelijk voor anderen, met humor en relativeringsvermogen. Je kunt goed luisteren, bent scherp in de analyse en in staat diverse belangen te wegen.
 • Je overtuigt, weet weerstand te overbruggen en kunt de discussie tot een dialoog brengen, om er samen uit te komen.
 • Stevige en inspirerende persoonlijkheid, die staan blijft in de dynamiek en soms stressvolle situaties.
 • Je hebt een grote mate van organisatiesensitiviteit. Groepsgericht leiderschap ligt jou echt.
 • Een verbinder die gericht is op samenwerking en het bouwen van relaties om het samen te doen. Vraagt commitment van mensen en viert samen met hen geboekte resultaten.
 • Duidelijk, doortastend en consistent. Is hard op de zaak en zacht op de mens, vasthoudend in het bereiken van doelen en het nakomen van afspraken.
 • Een zichtbare spin in het web, die zelfstandig kan werken, verantwoordelijkheid pakt en ervoor gaat.
 • Is gewend, of in staat om in dualiteit te werken en samen de lijnen uit te zetten.  
 • Kan goed op zichzelf reflecteren en leert van fouten, stimuleert een open werkhouding en een veilige omgeving waarin fouten bespreekbaar zijn.

 

Wat heeft het ZGT te bieden?

We zijn een goede werkgever en laten jou graag meegroeien met de ambities van ons ziekenhuis.

Op jouw salaris is de CAO Ziekenhuizen is van toepassing. Boven op je salaris ontvang je 8,33% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en een goed pensioen bij PGGM.

De locaties van het ZGT zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Je kosten worden volgens onze reiskostenregeling vergoed.

We bieden je een prettige omgeving die uitnodigt om de grenzen van je vakbekwaamheid steeds verder te verleggen. De zorg is in beweging, we lopen voorop qua kwaliteit en zijn graag innovatief, maar er moet nog veel gebouwd worden, in deze rol ben je onderdeel van dit proces, jij mag je stempel mede drukken in deze rol.

Omdat wij in jou geloven krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de mogelijkheid om 32 uren per week te werken.

 

Reageren

Denk je met je achtergrond en verbindende capaciteiten het verschil te kunnen maken in deze mooie innovatieve, maatschappelijke organisatie? Reageer dan z.s.m. Graag lezen wij je motivatie en CV en gaan we in gesprek om te onderzoeken of jij en het ZGT de optimale match zijn om samen verder te groeien. Je mag ons mailen op caroline@cksearch.nl . Heb je vragen, neem dan contact op met Caroline Kamphuis van CK Search via mail, of op 085 0220140. 

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens gewaarborgd.

 

Een voorwaarde voor aanstelling is dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.