Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Cluster Manager beschouwende vakken

Vacature informatie:

Algemene informatie

Werken bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is werken bij een gastvrij en betrokken ziekenhuis. Het SKB  biedt voor de inwoners van de Oost-Achterhoek een pakket van volwaardig zorgaanbod zo dichtbij mogelijk voor de patiënt. Onze medewerkers zijn goed opgeleid, professioneel, ondernemend en leveren kwalitatief goede zorg in een veilige, persoonlijke, kleinschalige en gastvrije omgeving. Bijna 1.100 medewerkers en 80 medisch specialisten werken in de directe zorg en ondersteunende afdelingen. Vanuit een breed aanbod van specialismen worden dagelijks moderne diagnostiek en behandelmethoden gecombineerd met aandacht voor de patiënt. Daarnaast zet een groot aantal vrijwilligers zich met veel enthousiasme in voor patiënten en bezoekers. We zijn een financieel gezonde instelling met landelijk zeer hoge scores op het gebied van patiënttevredenheid. De omzet bedraagt 120 miljoen met een rendement van zo’n 3 miljoen. Door Elsevier is het SKB in 2020 tot één van de beste ziekenhuizen uitgeroepen. Meer informatie vind je op www.skbwinterswijk.nl

 

Wij zijn op zoek naar een:

 

Cluster Manager

Beschouwende vakken

 

Organisatiestructuur en achtergrondinformatie

Vanaf 1 januari 2021 zijn we een zelfstandig basisziekenhuis. Gericht op een intensieve samenwerking met regionale partners (netwerk Geneeskunde). We bepalen we op dit moment ons Toekomstplan. Als Clustermanager heb je een belangrijke rol in dit proces. Je standplaats is Winterswijk en je rapporteert aan de eenhoofdige Raad van Bestuur.

Het clusterteam bestaat uit 3 collega clustermanagers, samen verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg. Als clustermanager ben je samen met de medisch manager duaal verantwoordelijk voor het Cluster beschouwende vakken en het Vrouw-Kindcentrum. Het cluster Beschouwende vakken bestaat naast het Vrouw- Kindcentrum uit Interne Geneeskunde, Reumatologie, Longgeneeskunde, Cardiologie, Geriatrie en Neurologie telt 220 fte. Samenwerking tussen de zorgprocessen is van groot belang hierbij. De ambitie is om zorgprocessen efficiënt te organiseren, met de zorgvraag als uitgangspunt, maar met de focus op capaciteitsbeschikbaarheid als belang. Net als andere ziekenhuizen heeft het SKB te maken met toenemende zorgvraag, stijgende kosten en druk op de marges. Dit vraagt om ingrijpende procesoptimalisatie op de poli’s en (verpleeg)afdelingen, anders (samen)werken met een integrale blik.

 

Profiel Cluster Manager Beschouwende vakken   

Samen met de medisch manager geef je op basis van duaal management integraal leiding aan de diverse organisatieonderdelen. Samen draag je de integrale verantwoordelijkheid voor het aansturen van het cluster en rapporteer je aan de Raad van Bestuur. In deze gezamenlijke verantwoordelijkheid benadert de medisch manager met name de medische zorgkant van de groep.

Op basis van jaarlijkse afspraken en begrotingen stuur je en werk je toe naar resultaten in de bedrijfsvoering; betreffende personele, organisatorische en financiële aspecten. Als lid van het MT voel je je verantwoordelijk voor het hele SKB en werk je collegiaal samen met de andere managers en artsen.

Je geeft hiërarchisch leiding aan de verschillende teamhoofden (6), die fungeren als operationeel integraal leidinggevenden. In totaal wordt (indirect) leidinggegeven aan ca.220 fte

 

Mede Verantwoordelijk voor het hele SKB

Je participeert in en draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van het instellingsbeleid (strategisch niveau). Met je collega (cluster)managers zet je je in om te komen tot nieuwe, ziekenhuis-brede werkwijzen die de patiënten belangen vooropzetten en leiden tot betere benutting van schaarse capaciteit. Belangrijk daarbij is doelmatigheid en efficiency en een optimale ontwikkeling van zinnige en zuinige zorg. Je initieert organisatieontwikkelingstrajecten in samenwerking met de vakgroepen. Je draagt bij aan de formulering van programma’s van eisen, de vormgeving en implementatie van de veranderingsprocessen en het realiseren van de doelstellingen. Deze (ingrijpende) procesoptimalisaties op poli’s en (verpleeg)afdelingen, vragen om kijken met een integrale blik en anders (samen)werken. Je bent in staat om je teammanagers mee te nemen in deze veranderingen. De thema’s waarop nauw wordt samengewerkt zijn kwaliteit & veiligheid en personeel.

Stakeholdersmanagement en intensief klantcontact zijn bepalende onderdelen van je werk, van invloed op het behalen van strategische doelen.  Je bouwt en onderhoudt daarom uitstekende samenwerkingsrelaties met de medische staf en andere organisatieonderdelen in het kader van verdergaande clusteroverschrijdende samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van flexibiliteit, capaciteitsbenutting kliniek en OK. Samen met de medisch manager, onderhoud je je netwerk en bouw je aan regionale samenwerking met ketenpartners waarmee samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld. Zo neem je deel aan projecten die onderdeel zijn van de thematafel ‘de gezondste regio’ van de 8rhoekboard.

 

Resultaatgebieden

 •  Verantwoording dragen voor de aansturing van het cluster t.a.v. van het (meerjaren)beleid en de koersontwikkeling, financiën, bedrijfsvoering en een optimale match tussen productie en inzet van mensen, middelen en materialen binnen de daarvoor gestelde kaders.
 • In nauwe samenwerking met de medisch manager zorgdragen voor de optimale organisatorische inrichting van het cluster, waarbij met name wordt gestuurd op het realiseren van optimale synergie en ketenbenadering op SKB-niveau tussen de verschillende eenheden.
 • Zorgdragen voor het stevig positioneren van de kwaliteits- en veiligheidsagenda binnen alle clusters, door een bijdrage te leveren aan kwaliteitscertificeringen en het maken van een verbeteringsslag op deze gebieden met als doel het realiseren van excellente patiëntenzorg, in nauwe samenwerking met de medisch managers.
 • Leidinggeven op een coachende, verbindende en heldere wijze aan de teammanagers, waarbij je structuur en richting geeft zodat zij uitgerust zijn voor hun taken en verantwoordelijkheden.
 • Binnen de kaders van het HRM-beleid zorgdragen voor een optimale bemensing van het cluster samen met je teammanagers. Voor een inspirerende arbeidsomgeving, met een prettige werkcultuur met adequate scholings- en opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers.
 • Staan voor verbinding en een uitstekende transparante communicatie, die leidt tot heldere besluitvorming. En het waarborgen van onderlinge samenwerking en samenhang, zowel binnen als tussen de clusters.
 • Proactief adviseren aan De Raad van Bestuur over beleidsaangelegenheden het ondersteunen bij verdere organisatieontwikkeling binnen het SKB. Vertalen van beleid naar praktische uitvoerbaarheid voor je cluster.

 

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, bv. een bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of Gezondheidswetenschappen.
 • Uitstekende coachende en verbindende leiderschapskwaliteiten.
 • Minimaal 5 jaar (indirect) leidinggevende ervaring aan een grote groep medewerkers (>80 fte) bij voorkeur in de Zorg of verkregen in een complexe (professionele) omgeving en de bereidheid zich te verdiepen in de Zorg en specifieke expertise.
 • Bedrijfskundig goed onderlegd: HRM, financiën, kosten.
 • Ervaring met het sturing geven aan verandertrajecten en in staat om mensen te motiveren en mee te nemen in verandering.
 • Sterke inhoudelijke drive om verbeteringen en procesoptimalisaties te realiseren in organisatie, processen en kwaliteit van zorg. Kennis van Lean of vergelijkbaar is een pré.
 • In staat om binnen een complexe omgeving met professionals samen te werken, zich in (zorg) processen te verdiepen en gewaardeerd gesprekspartner te zijn voor de diverse disciplines.
 • Kunnen omgaan met de dynamiek van tegenstrijdige belangen en in staat om in openheid de dialoog aan te gaan.
 • De functie staat open voor teamhoofden die toe zijn aan de stap op clustermanager te worden, zij worden nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken 

Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan in -en externe stakeholders, is het naast de kennis en kunde die je meebrengt binnen het SKB minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.

 • Een open stijl van communiceren, transparant in argumenten en besluiten en makkelijk toegankelijk voor anderen, met relativeringsvermogen. Je kunt goed luisteren en overtuigt, of laat je overtuigen op basis van steekhoudende argumenten.
 • Stevige en inspirerende persoonlijkheid, die rustig blijft in de dynamiek en soms stressvolle situaties.
 • Een verbinder die gericht is op samenwerking en het bouwen van relaties om het samen te doen. Vraagt commitment van mensen en viert samen met hen geboekte resultaten.
 • Je voelt je verantwoordelijk, brengt structuur en stelt je proactief op.
 • Duidelijk, doortastend en consistent. Is hard op de zaak en zacht op de mens, vasthoudend in het bereiken van doelen en het nakomen van afspraken.
 • Een zichtbare spin in het web, hecht belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.

 

Wat heeft SKB te bieden?

 • We bepalen ons Toekomstplan met daarin de koers voor de komende jaren, juist door nu in te stappen ben je in deze rol onderdeel van dit proces, jij mag je stempel mede drukken. De dynamiek van de veranderende Zorg, de innovaties en de samenwerking in de zorgketen zorgen voor een uitdagende en afwisselende baan waarin je zowel tactisch als operationeel je kwaliteiten inzet. In dit ziekenhuis maak je onderdeel uit van een inspirerende werkomgeving en een leuk team met professionals. Hier mag je bouwen en je relaties onderhouden, zowel intern als extern.
 • We zijn een goede werkgever en laten jou graag meegroeien met de ambities van ons ziekenhuis. Op jouw salaris is de CAO Ziekenhuizen is van toepassing, je functie is ingedeeld in FWG 75. Boven op je salaris ontvang je jaarlijks 8,33% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en een goed pensioen bij PSZW. De locatie is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Je kosten worden volgens onze reiskostenregeling vergoed. Onze goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn deels naar eigen wens samen te stellen. Denk hierbij aan de uitruil extra vrije dagen of extra geld, collectiviteitskortingen en opleidingsfaciliteiten. We bieden je een prettige omgeving, korte lijnen en gericht op samenwerking. Je wordt uitgenodigd om de grenzen van je vakbekwaamheid te verleggen en verbeteringen door te voeren.
 • Omdat wij in jou geloven krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de baan is voor 36 uur maar als je wenst is er de mogelijkheid om 32 uren per week te werken.

 

Reageren

SKB kiest ervoor om de werving uit te besteden aan CK Search. Denk je met je achtergrond en verbindende capaciteiten het verschil te kunnen maken in dit mooie ziekenhuis? Reageer dan z.s.m. Graag lezen wij je motivatie en CV en gaan we in gesprek om te onderzoeken of jij en het SKB de optimale match zijn om samen verder te groeien. Je mag ons mailen op caroline@cksearch.nl . Heb je vragen, neem dan contact op met Caroline Kamphuis van CK Search via mail, of op 085 0220140.  Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens gewaarborgd. Een voorwaarde voor aanstelling is dat je een (VOG) kunt overleggen.

 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.