Vervulde vacatures

Vervulde vacature: MANAGER WONEN & ZORG

Vacature informatie:

Onze klant LIVIO biedt beschermd wonen, verzorging, verpleging en behandeling bij mensen thuis, in geclusterde (zelfstandige) wooneenheden en in (kleinschalige) woonvormen specifiek ingericht voor complexe zorg met verblijf. Met 2700 medewerkers en 950 vrijwilligers, ondersteunen ze vanuit een positieve levensopvatting die gericht is op wat mensen kunnen, mensen die zorg nodig hebben en stellen hen op die wijze in staat zoveel mogelijk de regie over hun leven te voeren. Niet wat níet meer kan, maar wat wél kan staat centraal bij Livio, daarbij wordt eerst aan de mensen en dan aan de regels gedacht. En dus willen we bij Livio diensten en producten op het gebied van zorg, wonen en gezondheid aanbieden, initiëren en ontwikkelen die passen bij die mentaliteit. De medewerkers van Livio onderscheiden zich naar onze klanten door betrokkenheid, zorgzaamheid en toewijding. Livio biedt haar diensten aan via drie Resultaat Verantwoordelijke Eenheden: Thuiszorg, Wonen & Zorg, Zorg & Verblijf, ieder met hun eigen marktpropositie.

Wegens het vertrek van onze huidige manager zijn we op korte termijn op zoek naar een:

 

MANAGER WONEN & ZORG

Doel van de functie:

In deze functie ben je onderdeel van het Managementteam en rapporteer je aan de Raad van Bestuur. Je bent binnen het vastgestelde strategische beleidskader verantwoordelijk voor de vormgeving en realisatie van het beleid van de centra Wonen & Zorg en voor de realisatie van de overeengekomen zorg –en/of dienstverleningsprocessen binnen je Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE). Je hebt de integrale verantwoordelijkheid voor de RVE: Wonen & Zorg met 500 medewerkers en als MT lid lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen en het beleid van Livio.

 

Belangrijkste taken/ verantwoordelijkheden:

-          In samenspraak met de directie en het team ontwikkel je een heldere visie op de markt en de daarin gewenste positie van de RVE Wonen & Zorg. Waarbij het gaat om een optimale inzet en bezetting van de geclusterde woonvormen;; de centra “ Wonen & Zorg” .

-          Je implementeert de daarvoor benodigde organisatiestructuur, zodat de medewerkers gezamenlijk de gestelde doelen kunnen realiseren. In de organisatie streef je continu naar efficiëntie, kostenbewustzijn, klantenparticipatie, klanttevredenheid, optimale inzet van medewerkers en middelen en een heldere communicatie.

-          Je stuurt je 9 teammanagers aan binnen de (globale) strategische kaders. Daarbij geef je op een inspirerende en motiverende wijze leiding, waarbij je het beste uit mensen haalt, één team creëert met een gezamenlijk belang en een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid.

-          Je schakelt moeiteloos tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.

-          Je bent een sparringpartner voor zowel het bestuur, het MT als je eigen mensen en denkt pro- actief mee over (strategische) vraagstukken, die je vervolgens weet om te zetten in de praktijk.

-          Je bent verantwoordelijkheid voor het realiseren van het resultaat van de RVE Wonen & Zorg, waarbij er parameters gelden als financiën, proces effectiviteit, klant tevredenheid en medewerkers tevredenheid.

-          Je weet op de juiste wijze invulling te geven aan het begrip ‘klantparticipatie’ in een omgeving waarin zowel particulieren als cliëntenraden actief zijn.

-          Je geeft invulling aan een juiste positionering van onze geclusterde woonvormen in de diverse steden en wijken.

-          Je neemt deel aan de regionaal netwerken waarin je een signalerende en beleid ontwikkelende rol vervult.

 

Kennis en ervaring:

-          Minimaal HBO+ werk -en denkniveau, aangevuld met ruime leidinggevende ervaring. We kunnen ons voorstellen dat je nu in de zorg werkt maar ook als je werkzaam bent in een senior management positie in een dienstverlenende organisatie met affiniteit tot woon- zorgvraagstukken, ben je van harte welkom.

-          Op de hoogte van de ( komende) bezuinigingen in de langdurige ouderenzorg en in staat om met name op het gebied van Wonen hier goed op in te spelen, zodat onze geclusterde woonvormen optimaal bezet blijven.

-          In staat om slimme samenwerkingsconcepten op te zetten met andere organisaties bijvoorbeeld omtrent gezamenlijk gebruik van voorzieningen.

-          In staat om passende concepten te bedenken, nu de klantvraag van ouderen verandert, waarbij je stuurt op het drieluik: Nut, Noodzaak en Eigentijds.

-          Op een inspirerende en motiverende wijze leiding kunnen geven aan een pluriform team. Waarbij je medewerkers meeneemt in de reis naar de toekomst, waarin veel meer in zelfstandige teams wordt gewerkt.

-          Kennis van en ervaring in het aansturen van organisatie ontwikkelingsprocessen is een sterke pré.

-          Goed ontwikkeld bedrijfskundig en financieel inzicht, in staat plannen en budget op te stellen en op basis van targets je resultaten te halen.

-          Een aangeboren nieuwsgierigheid naar innovatieve technische toepassingen en de bereidheid die in te zetten in je dienstverlening rondom Wonen & Zorg.

-          Kennis van de Twentsche/Achterhoekse regio c.q. netwerken.

-          Helder in je communicatie, een resultaatgericht mensenmens.

-          De volgende competenties maken je profiel compleet: Teamspeler, authentiek, integer, stevige gesprekspartner, voorbeeldfunctie, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, sensitief, vindingrijk, pro actief, doorzettingsvermogen.

 

Interesse?

We bieden een belangrijke leidinggevende functie in een organisatie die in beweging is. Pas jij prima in dit profiel en wil jij met het Managementteam van Livio een volgende stap maken naar een succesvolle toekomst? Dan komen we graag met jou in contact. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie Manager Wonen & Zorg is ingedeeld in FGW 75 van de CAO VVT.

Je kunt je motivatie waaruit helder je geschiktheid blijkt, plus je C.V., ( bij voorkeur voor 8 augustus ) mailen naar Caroline Kamphuis/CK Search op caroline@cksearch.nl. Voor informatie kun je haar bellen op 06 15 60 9779. Een assessment maakt deel uit van de procedure.