Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Secretaris Raad van Bestuur

Vacature informatie:

Algemene informatie

Werken bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is werken bij een gastvrij en betrokken ziekenhuis. Het SKB  biedt voor de inwoners van de Oost-Achterhoek een pakket van volwaardig zorgaanbod zo dichtbij mogelijk voor de patiënt. Onze medewerkers zijn goed opgeleid, professioneel, ondernemend en leveren kwalitatief goede zorg in een veilige, persoonlijke, kleinschalige en gastvrije omgeving. Bijna 1.100 medewerkers en 80 medisch specialisten werken in de directe zorg en ondersteunende afdelingen. Vanuit een breed aanbod van specialismen worden dagelijks moderne diagnostiek en behandelmethoden gecombineerd met aandacht voor de patiënt. Naast medewerkers en medisch specialisten zet een groot aantal vrijwilligers zich met veel enthousiasme in voor patiënten en bezoekers. We zijn een financieel gezonde instelling met landelijk zeer hoge scores op het gebied van patiënttevredenheid. Door Elsevier in 2020 tot één van de beste ziekenhuizen uitgeroepen. Meer informatie vind je op www.skbwinterswijk.nl

Wij zijn op zoek naar een:

Secretaris Raad van Bestuur

(Verbindende bouwer)

Je nieuwe baan

Vanaf 1 januari 2021 gaan we (weer) door als zelfstandig ziekenhuis. Een nieuwe koers voor de komende jaren is belangrijk. Daarom bepalen we op dit moment ons Toekomstplan. Als secretaris Raad van Bestuur ben jij een verbindende spin in het web en heb jij een belangrijke rol in dit proces. Je standplaats is Winterswijk en je rapporteert aan de eenhoofdige Raad van Bestuur.

 

Je kernactiviteiten

1. Beleid

 • In deze fase lever je een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het SKB-beleid, je doet suggesties en voorstellen ten behoeve van de beleidsbepaling en visieontwikkeling van het SKB.
 • Daarbij draagt je namens de Raad van Bestuur zorg voor de coördinatie van beleidsontwikkeling en zorg je ervoor dat zaken niet alleen op schrift komen, maar heb je in het ziekenhuis ook een actieve rol in het daadwerkelijk (laten) uitvoeren van nieuwe besluiten en werkwijzen.
 • Je biedt ondersteuning aan de Raad van Bestuur, in reguliere en ad-hoc (in en externe) overlegsituaties met betrekking tot (strategische) onderwerpen.
 • Je draagt bij aan organisatieontwikkeling door het initiëren en (doen) uitvoeren van projecten o.a. op het gebied van beleid en strategie, het betreft projecten op bestuurlijk niveau die, in nauwe samenspraak met stakeholders, gericht zijn op het bepalen en implementeren van strategie.
 • Je analyseert complexe vraagstukken, schrijft en redigeert teksten en stelt desgewenst plannen op.

 

2. Ondersteuning

 • Je vormt de schakel tussen Raad van Bestuur en de organisatie, waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren en afstemmen van de verschillende bestuurlijke adviseringsprocessen in en buiten de organisatie.
 • Je organiseert en bereidt in overleg de agenda voor van de vergaderingen met de Raad van Bestuur, zowel intern als extern. Daarbij ben je eindverantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van alle benodigde agendastukken en overige informatie.
 • Je bereidt organisatorisch en inhoudelijk vergaderingen voor en neemt als adviseur van de Raad van Bestuur deel aan vergaderingen van: Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, overleg Raad van Bestuur en Bestuur Vereniging Medische Staf en overleg Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.
 • Je bewaakt aan de hand van actiepuntenlijst en tijdsplanning de voortgang van door de Raad van Bestuur geëntameerde acties en besluiten, voert daartoe zo nodig overleg met in- en externe betrokkenen en rapporteert met betrekking tot de voortgang.
 • Bij afwijking voer je overleg met de Raad van Bestuur over te ondernemen stappen.
 • Je organiseert en bereidt in overleg met de Voorzitter van de Raad van Toezicht de agenda voor van de vergaderingen en ondersteunt de Raad van Toezicht.
 • Je ziet toe op de verslaglegging en het opstellen van actiepuntenlijst van vergaderingen van zowel de Raad van Bestuur als van de Raad van Toezicht.
 • Je draagt in samenwerking met de afdeling communicatie en Finance & Control zorg voor de totstandkoming van het jaarverslag en concipieert andere relevante documenten met betrekking tot de werkzaamheden van de Raad van Bestuur.
 • Je bevordert en bewaakt good governance in de organisatie.

 

3. Organisatie en sturing

 • Je geeft leiding aan de professionals van de afdeling communicatie (5), de klachtenfunctionaris en de secretaresse Raad van Bestuur. Daarbij faciliteer je hun werkzaamheden en zie je erop toe dat voortgang en kwaliteit van werkzaamheden gewaarborgd zijn. In je stijl ben je coachend, verbindend en steunend en gericht op het vergroten van deskundigheid van je mensen.

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken

Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan stakeholders, is het naast de kennis en kunde die je meebrengt binnen het SKB minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.

 • In deze verbindende functie kun je zelfstandig werken, je prioriteiten bepalen en breng je de nodige stevigheid mee zonder dominant te zijn. Je bent in staat analytische te denken en vanuit diverse invalshoeken naar oplossingen te kijken alvorens je in je afwegingen komt tot realistische adviezen.
 • Door je verbindende aard, voel je je prettig in een rol die zich kenmerkt als ‘spin in het web’ zowel met de OR, de CCR, en andere overlegorganen kun jij goed uit de voeten.
 • Je bent representatief, communicatief vaardig, integer en in staat om het SKB te vertegenwoordigen en in -en externe contacten te onderhouden. Daarbij heb je gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en het vermogen daar adequaat op in te spelen.
 • Je brengt samenwerkingsverbanden tot stand en werkt met diverse partijen, waarbij je in staat bent om met weerstand om te gaan en beoogde doelen te bereiken.
 • Er worden hoge eisen gesteld aan schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij complexe beleidsvraagstukken, waarbij ook een beroep gedaan wordt op heldere communicatie, presentatievaardigheden en het omgaan met weerstand.
 • Stressbestendigheid, nauwkeurigheid en resultaatgerichtheid zijn belangrijk bij het behouden van overzicht binnen het aandachtsgebied met uiteenlopende, complexe processen, het signaleren, volgen en bestuderen van ontwikkelingen, knelpunten, risicoanalyses, het beheren van budgetten en het behalen van de afgesproken resultaten.
 • Sociale vaardigheden zoals tact, hulpvaardigheid, het kunnen motiveren en stimuleren, het kunnen overbruggen van tegenstellingen, het beheersen van conflictsituaties, overtuigingskracht, organisatie sensitiviteit etc. zijn nodig voor o.a. het geven van leiding, het initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen, het onderhouden van zowel in- als externe contacten en het doorvoeren van (culturele) veranderingen.

 

Wie ben jij en wat breng je mee?

 • Academisch werk- en denkniveau (opleiding bijvoorbeeld juridisch, bestuurskunde of bedrijfskunde) met kennis en ervaring op het gebied van beleid en bestuur.
 • Ervaring in soort gelijke functie waarbij bekendheid in de zorgsector een pré is.
 • In staat om beleidsbijdragen uit de organisatie te toetsen aan de (meerjaren)beleidsplannen op bestuurlijke consistentie, door sterk analytisch vermogen.
 • Ervaring met projectmatig werken.
 • Inzicht in (juridische) vraagstukken is een vereiste, inclusief kennis van de WOR.
 • Heeft kennis/expertise op het gebied van governance (in de zorg).
 • In staat om op inspirerende wijze leiding te geven aan professionals.
 • Ervaring in het opbouwen en onderhouden van een netwerk.

 

Wat heeft het SKB te bieden?

We bepalen weer ons Toekomstplan met daarin de koers voor de komende jaren, juist door nu in te stappen ben je in deze rol onderdeel van dit proces, jij mag je stempel mede drukken. We zijn een goede werkgever en laten jou graag meegroeien met de ambities van ons ziekenhuis. Op jouw salaris is de CAO Ziekenhuizen is van toepassing, je functie is ingedeeld in FWG 75. Boven op je salaris ontvang je jaarlijks 8,33% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en een goed pensioen bij PSZW. De locatie is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Je kosten worden volgens onze reiskostenregeling vergoed. Onze goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn deels naar eigen wens samen te stellen. Denk hierbij aan de uitruil extra vrije dagen of extra geld, collectiviteitskortingen en opleidingsfaciliteiten. We bieden je een prettige omgeving, korte lijnen en gericht op samenwerking. Je wordt uitgenodigd om de grenzen van je vakbekwaamheid te verleggen en verbeteringen door te voeren. Omdat wij in jou geloven krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de mogelijkheid om 32 uren per week te werken.

 

Reageren

SKB kiest ervoor om de werving uit te besteden aan CK Search. Denk je met je achtergrond en verbindende capaciteiten het verschil te kunnen maken in dit mooie ziekenhuis? Reageer dan z.s.m. Graag lezen wij je motivatie en CV en gaan we in gesprek om te onderzoeken of jij en het SKB de optimale match zijn om samen verder te groeien. Je mag ons mailen op caroline@cksearch.nl . Heb je vragen, neem dan contact op met Caroline Kamphuis van CK Search via mail, of op 085 0220140. Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens gewaarborgd. Een voorwaarde voor aanstelling is dat je een (VOG) kunt overleggen.