Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Unithoofd Polikliniek interne geneeskunde & reumatologie

Vacature informatie:

Algemene informatie

ZGT is één van de grootste werkgevers in Twente en vindt aantrekkelijk werkgeverschap zeer belangrijk. Ruim 3200 gedreven medewerkers en 300 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de beste zorg en dienstverlening aan onze patiënten. ZGT heeft ervoor gekozen om twee onderscheidende locaties in te richten. Dit traject is sinds 2014 ingezet en sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van een kleiner aantal kernziekenhuizen. Met deze keuze maakt ZGT optimaal gebruik van de aanwezige infrastructuur. Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, NIAZ-Qmentum Global geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo.

Wij zijn op zoek naar een:

Unithoofd Polikliniek interne geneeskunde & reumatologie

                                                                                              

Je nieuwe baan

Als Unithoofd ben je in duaal leiderschap met de medisch managers verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van je poliklinische afdelingen. Het betreft alle personele, organisatorische en financiële aspecten van de polikliniek Interne geneeskunde, waaronder ook het diabetes -en obesitascentrum en de polikliniek reumatologie. Op basis van jaarlijkse afspraken en begrotingen stuur je en werk je naar de resultaten toe. In deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid benaderen de medisch managers met name de medische zorgkant.

 

Je geeft integraal leiding aan je teams bestaande uit verpleegkundigen-verpleegkundig specialisten en (medisch) secretaresses (50 medewerkers). In je stijl ben je coachend, verbindend en steunend en gericht op het vergroten van deskundigheid van je mensen. Waar nodig schakel je gemakkelijk met ondersteunende diensten zoals HR en Finance. Kwaliteit en veiligheid staan niet ter discussie.

 

Je draagt bij aan het opstellen van businessplannen en begrotingen en stuurt op het realiseren van de productie binnen afgesproken kaders met de juiste inzet van mensen, middelen en materialen.

 

Samen met de medisch managers geef je tactische en operationeel sturing aan (zorg)processen met als doel de (patiënten) processen (bestaande uit diagnostiek, behandeling, verpleging en nazorg) optimaal te doen verlopen. Daarbij stuur je op, in het jaarplan beschreven, personele, financiële en productiecapaciteit zodat je binnen de kaders van de begroting kunt handelen.

 

Je bent medeverantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, vertalen, bewaken en toetsen van beleid. En je bent in staat om met je medische managers te sparren en vervolgens beleidsnotities te schrijven om zo ontwikkelingen in de zorg bijvoorbeeld op het gebied van innovaties, te vertalen naar je bedrijfsvoering. Met je bedrijfskundig manager bespreek je deze voorstellen om vervolgens de doorvertaling te maken in je jaarplan en activiteiten.

 

Als ZGT zijn we innovatief en in beweging. Zo bouwen we aan een expertisecentrum Reumatologie en aan de verdere ontwikkeling van ons diabetes -en obesitascentrum. Daarom ben je in staat om projecten aan te sturen en leiding te geven aan dit type veranderingen. Samen met je bedrijfskundig manager en de medisch managers, geef je de organisatie onderdelen verder vorm. In deze context heb je als unithoofd een belangrijke verbindende rol, met oog voor belangen en ambities van alle partijen. Van jou wordt verwacht dat je in staat bent om situationeel te handelen, beschouwend te kunnen kijken en waar nodig daadkrachtig op te treden. Politieke sensitiviteit, kunnen denken in processen en kunnen dealen met diverse belangen is daarbij onmisbaar.

 

In deze rol ben je zowel werkzaam in Hengelo als in Almelo en adviseer en rapporteer je aan de bedrijfskundig manager van het cluster beschouwend.

 

Jouw afdelingen en de organisatie

De zorg binnen het ZGT is georganiseerd in 4 clusters die worden bestuurd volgens integraal management die verantwoordelijk zijn voor het totale primaire proces en de ondersteunende afdelingen. De vakgroepen interne geneeskunde en reumatologie vallen binnen het ‘Cluster Beschouwend’. Andere vakgroepen binnen dit cluster zijn: longgeneeskunde, cardiologie, psychiatrie, geriatrie, revalidatie en neurologie.

Het totale cluster beschouwend bestaat uit zo’n 950 collega’s.

 

Polikliniek Reumatologie:

De afdeling reumatologie is een ambitieuze vakgroep bestaande uit 9 reumatologen, 3 reuma-consulenten en 6 secretaresses. Hoogkwalitatieve patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en wetenschappelijk onderzoek staan hoog in het vaandel. Doelstelling is op kortere termijn STZ-expertisecentrum en op langere termijn EULAR-expertisecentrum te worden.

Goed teamwork en vooroplopen bij nieuwe (technologische) ontwikkelingen zijn hierin van essentieel belang.

 

Polikliniek Interne Geneeskunde:

De polikliniek Interne Geneeskunde verleent zorg aan patiënten met algemene aandoeningen. Het team bestaat uit ruim 17 medewerkers: een medisch secretariaat, diabetesverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, die nauw samenwerken met de medisch specialisten (internisten en maag-darm-leverartsen). In het najaar van 2021 vindt een interne verhuizing binnen locatie Hengelo plaats, waarbij je als unithoofd een belangrijke rol vervult.

 

Obesitascentrum:

Het ZGT-obesitascentrum in Hengelo begeleidt circa duizend patiënten bij het krijgen en houden van een permanent gezonde levensstijl. Een operatie is daar onderdeel van. Als Unithoofd geef je leiding aan het team van ruim 15 medewerkers (verpleegkundigen – verpleegkundig specialisten en het secretariaat) van het diabetes -en obesitascentrum en heb je nauw contact met internisten, chirurgen, diëtisten en medisch psychologen.  

 

Wie ben jij en wat breng je mee?

 • HBO-werk en denkniveau; een aanvullende managementopleiding is een pré om de gevarieerde probleemgebieden binnen het (zorg)proces aan te sturen.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring in de lijn of projecten, aan een grote groep medewerkers, verkregen binnen de zorg of aanpalende sectoren. Het vermogen om je de processen binnen het ZGT  snel eigen te maken.
 • In staat tot het managen van processen die betrekking hebben op het verder ontwikkelen van expertisecentra, logistieke processen, planningen en andere bedrijfskundige processen.
 • Bedrijfskundig inzicht: HRM, financiën, beleid, projectmanagement.
 • Ervaren in het schrijven van beleidsnotities en het aansturen van projecten.
 • Je bent van nature gericht op samenwerking en verbinding, waarbij je weet te ‘dealen’ met de dynamiek die duaal leiderschap en het werken in een ziekenhuis met zich meebrengt.

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken

Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan stakeholders, is het naast de kennis en kunde die je meebrengt binnen het ZGT minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.

 • Een open stijl van communiceren, transparant in argumenten en besluiten en makkelijk toegankelijk voor anderen, met humor en relativeringsvermogen. Je kunt goed luisteren, bent scherp in de analyse en in staat diverse belangen te wegen.
 • Je overtuigt, of laat je overtuigen op basis van steekhoudende argumenten en weet weerstand te overbruggen.
 • Stevige en inspirerende persoonlijkheid, die staan blijft in de dynamiek en soms stressvolle situaties.
 • Je hebt een grote mate van organisatiesensitiviteit. Groepsgericht leiderschap ligt jou echt.
 • Een verbinder die gericht is op samenwerking en het bouwen van een relatie om het samen te doen. Vraagt commitment van mensen en viert samen met hen geboekte resultaten.
 • Duidelijk, doortastend en consistent. Is hard op de zaak en zacht op de mens, vasthoudend in het bereiken van doelen en het nakomen van afspraken.
 • Een zichtbare spin in het web, die zelfstandig kan werken, verantwoordelijkheid pakt en ervoor gaat.
 • Is gewend, of in staat om in dualiteit te werken en samen de lijnen uit te zetten.  
 • Kan goed op zichzelf reflecteren en leert van fouten, stimuleert een open werkhouding en een veilige omgeving waarin fouten bespreekbaar zijn.

 

Wat heeft het ZGT te bieden?

We zijn een goede werkgever en laten jou graag meegroeien met de ambities van ons ziekenhuis.

Op jouw salaris is de CAO Ziekenhuizen is van toepassing. Boven op je salaris ontvang je 8,33% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en een goed pensioen bij PGGM.

De locaties van het ZGT zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Je kosten worden volgens onze reiskostenregeling vergoed.

We bieden je een prettige omgeving die uitnodigt om de grenzen van je vakbekwaamheid steeds verder te verleggen. De zorg is in beweging, we lopen voorop qua kwaliteit en zijn graag innovatief, maar er moet nog veel gebouwd worden, in deze rol ben je onderdeel van dit proces, jij mag je stempel mede drukken in deze rol.

Omdat wij in jou geloven krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de mogelijkheid om 32 uren per week te werken.

 

Reageren:

Denk je met je achtergrond en verbindende capaciteiten het verschil te kunnen maken in deze mooie innovatieve, maatschappelijke organisatie? Reageer dan z.s.m. maar vóór 30 december. Graag lezen wij je motivatie en CV en gaan we in gesprek om te onderzoeken of jij en het ZGT de optimale match zijn om samen verder te groeien. Je mag ons mailen op caroline@cksearch.nl . Heb je vragen, neem dan contact op met Caroline Kamphuis van CK Search via mail, of op 085 0220140. 

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens gewaarborgd.

 

Een voorwaarde voor aanstelling is dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.