Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht LabPON

Vacature informatie:

LabPON staat voor Laboratorium Pathologie Oost-Nederland. Wij zijn gevestigd in Hengelo en voeren pathologie onderzoek uit voor de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in de regio’s Twente, Achterhoek-Oost en Hardenberg. Het laboratorium is een van de grootste perifere pathologie laboratoria van Nederland en maakt gebruik van state of the art technieken en apparatuur. Onze wereld is in beweging, daarbij gaat het om verdere digitalisering, snellere dienstverlening en samenwerkingsverbanden. Bij LabPON werken ruim 100 medewerkers, organisatorisch verdeeld in de afdelingen Histologie, Cytologie, Moleculaire pathologie en Medische administratie. De vakgroep pathologie bestaat uit 18 pathologen. Als vooraanstaand pathologie laboratorium in Nederland willen we blijven uitblinken in snelheid en kwaliteit, want dat is waar elke patiënt bij gebaat is. LabPON is en blijft voorloper op het gebied van ‘digitale pathologie’. Op facilitair gebied werken we samen met het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA), dat in hetzelfde pand is gevestigd. Meer informatie over LabPON kunt u vinden op https://labpon.nl/.  

 

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 toezichthouders, per 1 januari zoeken wij een nieuwe collega:

 

Lid Raad van Toezicht

(Jurist, met gevoel voor de wereld van de Zorg)

 

Achtergrondinformatie

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het resultaat, onder toezicht van de Raad. Hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn: de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder, toezicht houden op het vastgestelde beleid en de bestuurder als sparringpartner met raad en daad bijstaan. De RvT bestaat uit drie leden, de voorzitter met een medisch- organisatorisch profiel, een lid met een financieel – economisch profiel en een lid met een sociaal – juridisch profiel.

De Raad met haar 3 leden is zodanig samengesteld, dat zij als collectief in staat is om de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Er is geen sprake van formele commissies, we doen het samen. De zittingsduur is 4 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Jaarlijks vinden er ongeveer 5 reguliere vergaderingen plaats aan het eind van de dag. Twee keer per jaar is er een overleg met de OR.

Tenminste eenmaal per jaar bezoekt de Raad een bedrijfsonderdeel om de laatste ontwikkelingen in de werkzaamheden van het laboratorium van dichtbij te zien.

Als Raad evalueren we jaarlijks ons functioneren. Er is sprake van een adequate informatievoorziening en een goede samenwerking met de directeur-bestuurder. De leden zijn via LabPON lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg/Welzijn, waar veel kennis opvraagbaar en verdieping mogelijk is. Er is sprake van een vergoeding. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de zorgbrede Governance Code.

Om te borgen dat het nieuwe lid over de juiste expertises en deskundigheden beschikt, worden er een aantal specifieke eisen gesteld. Die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld.

 

Gevraagd profiel

  • Academisch werk- en denkniveau, ruime ervaring met juridische vraagstukken. Kennis van de Zorg is een sterke pré, de wil om je verder te verdiepen is een must;
  • Het vermogen om het beleid van LabPON en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
  • Vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen, in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen in de Zorg en deze samenhang te bezien;
  • Zicht en reflectie op de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder;
  • In staat een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directeur-bestuurder in te nemen, met een juist evenwicht tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid;
  • Oprechte interesse in de organisatie LabPON en de bereidheid zich te verdiepen, in zijn algemeenheid en in de processen van deze organisatie;
  • Gevoel voor samenwerking met de OR, het kunnen beoordelen van en reflecteren op eventuele samenwerkingsovereenkomsten en inzicht in eventuele organisatorische gevolgen;
  • In staat te werken in teamverband; een proactieve opstelling; gewend compromissen te sluiten en de beschikking over voldoende tijd;
  • Ervaring als toezichthouder (bij voorkeur in de Zorg) is een sterke pré.

 

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van Toezichthouder bij LabPON? Dan nodigen wij u uit om uw motivatie in relatie tot de rol, samen met CV vóór 5 december te sturen aan CK Search t.a.v. Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor meer informatie of vragen is zij bereikbaar op 06 15609779. Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van uw gegevens gewaarborgd.