Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht TMZ, waarden gedreven en coƶperatief, profiel Financieel/ Bedrijfseconomisch

Vacature informatie:

TriviumMeulenbeltZorg Lid voor de Raad van Toezicht / Financieel/ bedrijfseconomisch

(coöperatief en waarden gedreven)

 

Samen voor persoonlijke zorg.

De zorg persoonlijk maken, dat is de missie van TMZ. Dit doen wij vol passie met meer dan 2400 medewerkers, 1600 vrijwilligers, al onze cliënten en hun naasten. In onze sfeervolle zorglocaties en bij mensen thuis bieden wij onder andere verpleging, behandeling, verzorging, begeleiding en personenalarmering. We zijn actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand.

 

Coöperatief organiseren.

TMZ werkt met Teams voor Persoonlijke Zorg, een samenwerkingsverband tussen zorgvragers, zijn/haar familie/netwerk, de medewerker en de vrijwilliger. Alle betrokkenen doen ertoe en elke stem wordt gehoord. In goede tijden, maar ook bij tegenslag en moeilijkheden voelt iedereen bij TMZ zich gezamenlijk verantwoordelijk. Daarbij is het daadwerkelijk bereiken van resultaten voor ons belangrijk: goede zorg, waardevol werk en financieel gezond. We praten erover, maar maken het vooral waar.

Alles in de organisatie is afgestemd op de verbondenheid tussen cliënt en zorgmedewerker. Er wordt voortdurend getoetst of de plannen en de uitvoering daarvan het cliënt- en medewerkers-belang dienen. Dat is ook het uitgangspunt van handelen voor bestuur, management en de ondersteunende diensten. Dit wordt getoetst door de verschillende adviesraden en uiteindelijk door de Raad van Toezicht.

 

Over de Raad van Toezicht.

In 2015 is er een nieuwe Raad van Toezicht aangetreden, die de coöperatieve werkwijze van TMZ heeft omarmd en waarden gedreven hun toezichtrol ingevuld en verder ontwikkeld hebben. De leden van de Raad realiseren zich, dat de doelen alleen gehaald kunnen worden als zij ook daadwerkelijk deze kern van binnenuit ervaren en dat hun gedrag congruent moet zijn. Daarbij gaan zij uit van vertrouwen en zijn de volgende TMZ-waarden belangrijk.

 • Luisteren naar de ander met een open hart en zonder oordeel.
 • De overtuiging, dat niemand het alleen kan, maar dat we altijd op een eerlijke manier samen afwegen wat de beste vervolgstap is. 
 • Organisatiebrede protocollen zijn belangrijk, maar kunnen nooit het eigen innerlijk kompas en het professionele oordeel vervangen, op moeilijke momenten luisteren we daarnaar.

De Raad komt 5 keer per jaar bij elkaar in reguliere vergaderingen. Daarnaast zijn er commissievergaderingen en specifieke bijeenkomsten in het kader van coöperatieve werkvormen, waarbij de leden van de Raad door hun aanwezigheid waarde kunnen toevoegen. Om deze rol goed in te vullen, “werken” de 5 leden van de Raad ook minstens 1 keer per jaar mee in de uitvoering.  

Conform het rooster treden per 1 januari 2021 twee leden terug. Daarom zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden, die naast de professionele vereisten het coöperatief organiseren een warm hart toedragen en in staat zijn waarde toe te voegen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Voor één lid is specifieke opleiding en ervaring met financiële en bedrijfseconomische vraagstukken van belang. Hij/zij zal lid worden van de auditcommissie en mogelijk na een jaar voorzitter van deze commissie worden.

Van het andere lid wordt specifieke kennis van en ervaring in de (ouderen)zorg verwacht en hij/zij zal lid worden van de commissie kwaliteit en veiligheid en mogelijk na een jaar voorzitter van deze commissie.

Relevante informatie over de huidige samenstelling van de RvT en over TMZ vindt u op www.triviummeulenbeltzorg.nl 

 

Wat is verder belangrijk voor de nieuwe toezichthouder:

 • Algemene (bestuurlijke) kwaliteiten en ervaring in een (eind)verantwoordelijke positie in (complexe) organisaties en een daarbij passend (academisch) werk- en denkniveau.  
 • Ontmoeting en verbinding met anderen te zien als belangrijke voorwaarden om de toezicht functie adequaat in te kunnen vullen.
 • In staat het grotere geheel van de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg te zien, die van belang zijn voor de strategische keuzes van TMZ, zonder daarbij de persoonlijke inkleuring te verliezen.  
 • Betrokkenheid bij de organisatie met behoud van een onafhankelijke opstelling om steeds de ongemakkelijke vragen te kunnen stellen, die horen bij toezicht op de bestuurders.
 • De overtuiging, dat het goede gesprek op alle niveaus belangrijk is en dat het vermogen tot (zelf)reflectie daarbij onontbeerlijk is.
 • Als lid van de Raad het gevoel te hebben onderdeel te zijn van de TMZ-werkwijze, waarbij de andere geledingen, zoals ondernemingsraad, cliëntenraad, multidisciplinaire adviesraad, verzorgende & verpleegkundige adviesraad en vrijwilligersraad gelijkwaardige partners zijn.
 • Regionale binding is een pré.

 

Reactie en procedure:

Voor nadere informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met:

 • Caroline Kamphuis van CK Search 0615609779
 • Pieter de Kroon, voorzitter RvT 0612996778
 • Fred Schrander, voorzitter RvB 0613000743

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de RvT bij TMZ? Dan nodigen wij u uit om uw motivatie in relatie tot deze vacature samen met uw CV zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 november 2020 te sturen aan de selectiecommissie middels de sollicitatieknop op de site van TMZ. Voorzien van een filmpje van maximaal 3 minuten waarin u uitlegt wat het coöperatief model van TMZ met u doet. Als het comfortabel voelt om via CK Search rechtstreeks te reageren kan dat uiteraard ook, wij begeleiden uw sollicitatie dan.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De fysieke selectie gesprekken vinden plaats op 27 november 2020 met twee commissies die breed zijn samengesteld: toezicht, advies/inspraakorganen en bestuur. Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging. Er wordt naar gestreefd de kandidaten per januari 2021 te laten beginnen. Een referentie check kan onderdeel zijn van de procedure. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het toetreden in de Raad van TMZ. De beloning van de toezichthouders is passend en afgeleid van de WNT-normen.

TMZ wordt bij de werving & selectie ondersteund door CK Search.