Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht Avedan

Vacature informatie:

Avedan is dé organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk in Almelo en omgeving. Voor zo’n 180.000 mensen werken we mee aan het welzijn en geluk voor een individu, voor de gemeenschap, voor iedereen. We leggen de contacten, maken de verbindingen en helpen op weg. Het werkgebied omvat de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Hellendoorn en Rijssen- Holten. Hier werken we voor alle inwoners van nul tot 100+ die een steuntje in de rug nodig hebben of hun horizon willen verbreden. Met onze dienstverlening ondersteunen wij inwoners om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Wilt u meer lezen, kijk dan op www.Avedan.nl.

In verband met het rooster van aftreden zijn we op zoek naar een:

 

LID RAAD VAN TOEZICHT

Met gevoel voor politieke context en maatschappelijke betrokkenheid

 

Rol Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder van Avedan is eindverantwoordelijk voor het resultaat, onder toezicht van de Raad. Hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn: de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder, toezicht houden op het vastgestelde beleid en de bestuurder als sparringpartner met raad en daad bijstaan. De Raad richt daarbij het toezicht zodanig in dat de doelstellingen van Avedan tot uiting komen.

 

Achtergrondinformatie

De Raad bestaat uit 5 leden en is zodanig samengesteld, dat hij als collectief in staat is om de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Er is geen sprake van formele commissies. De zittingsduur is 4 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Jaarlijks vinden er 6 reguliere vergaderingen plaats aan het eind van de dag. Twee keer per jaar is er een overleg met de OR. Verder zijn er 2 themabijeenkomsten waaraan ook het MT deelneemt. De raad evalueert jaarlijks zijn functioneren. Er is sprake van een adequate informatievoorziening en een goede samenwerking met de directeur-bestuurder. Er is sprake van een vergoeding en de leden zijn via de Stichting lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg/Welzijn, waar veel kennis opvraagbaar en verdieping mogelijk is.

 

Gezien de ontwikkeling van de strategische koers is het wenselijk dat de volgende invalshoeken bij Avedan binnen de RvT vertegenwoordigd zijn: Het werkveld Zorg/Welzijn- kennis van openbaar bestuur/politieke ervaring- juridische kennis- kennis van HRM- kennis van financiën.

 

Algemene kwaliteiten die van belang zijn voor deze rol zijn:

 • Affiniteit met de doelstellingen van de Stichting Avedan en brede maatschappelijke belangstelling;
 • Op de hoogte zijn van landelijke ontwikkelingen op het gebied van welzijn/maatschappelijk werk of bereid zijn zich hierin te verdiepen;
 • In staat een juist evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • In staat om mee te denken/sparringpartner te zijn in onder meer de ontwikkeling van een strategische visie en te reflecteren op zaken als haalbaarheid, risico’s en keuzes.
 • Bereidheid om een actieve inbreng te hebben op de thema’s en het voortouw te nemen op uw eigen specifieke expertise;
 • Het vermogen om in teamverband te werken, zacht op de relatie en in staat om in moeilijke situaties “de rug recht” te houden;
 • Regionale binding, integriteit, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, kunnen luisteren, een beschouwende aard, betrokkenheid en het zijn van een teamspeler, complementeren uw profiel.

 

Gezien de aanwezige deskundigheid en ervaring van de Raad zijn we voor deze rol op zoek naar een toezichthouder met de volgende specifieke kennis.

 

Specifieke kwaliteiten:

 • Heeft ervaring in/kennis van de politieke omgeving waarin Avedan moet opereren en kan zich hierin gemakkelijk bewegen.
 • Brengt hierin een relevant netwerk mee.
 • In staat zich de verplaatsen in de doelgroep van Avedan en handelt in dit belang zonder uitgesproken voorkeur of politieke kleur.
 • Open, rustig en weloverwogen, in staat om vertrouwen te winnen en langdurige relaties aan te gaan.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré maar wij hebben eventueel ruimte voor een ‘beginnend lid RvT’ die over de juiste specifieke kennis beschikt en algemene kennis heeft van de taken en verantwoordelijkheden van een toezichthouder.

 

Is uw belangstelling gewekt?

Nadere informatie over de Stichting Avedan vindt u op: www.Avedan.nl

Avedan heeft ervoor gekozen werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen en u geïnteresseerdbent, dan kunt u uw motivatie en CV vóór 6 oktober mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl . Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail, of op: 085-0220140.

Selectie gesprekken vinden plaats in de week van 19 oktober.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van Avedan.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.