Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Clustermanager Intramurale Zorg

Vacature informatie:

Liberein biedt professionele zorg voor alle oudere mensen die dat nodig hebben in de gehele keten van zorg, behandeling, welzijn, services en wonen. Ze bieden zorg en welzijn aan 1300 mensen in Twente. Verdeeld over 5 locaties voor wonen en zorg en 6 locaties met appartementen waar ouderen zelfstandig wonen. Bij Liberein werken 1400 professionals en 600 vrijwilligers. Ze werken met passie uit hun hart en bieden liefdevolle zorg aan de medemens. Wat bijdraagt aan het geluk van de cliënt, die zelf de regie houdt over zijn/haar eigen leven. Binnen Liberein werken ze met strategische pijlers die zijn te verdelen in de volgende vijf thema’s:

 • Zorgcontinuüm voor de oudere mens waarbij Liberein de co-creator is van een adequate ketensamenwerking in Twente en in haar kerngebieden een compleet en passend aanbod biedt voor de kwetsbare ouderen.
 • PG expert in Twente is en herkend en erkend wordt, ook als het complex is. Met een adequate ketensamenwerking in Twente voor een compleet en passend aanbod voor de kwetsbare ouderen.
 • Positieve gezondheid. Vanuit een holistische benadering met focus op kwaliteit van leven en geluk. Ouderen ervaren meer kwaliteit van leven en geluk en zijn langer zelfredzaam.
 • Duurzame inzet. Waardoor de vraag naar ouderenzorg nu en in de toekomst doelmatig, passend en met plezier blijven beantwoorden.
 • Solide fundament. Bedrijfsvoering die tevens robuust is en wendbaar. Waarbij adequaat ingespeeld kan worden op interne en externe ontwikkelingen en verantwoording.

De VVT sector staat voor een grote opgave om de kwaliteit van ouderenzorg op een hoog niveau te houden in de context van dubbele vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, stijgende kosten en toepassing van technologie. Liberein staat midden in deze context en omarmt haar maatschappelijke opdracht om hier toonaangevend en duurzaam aan bij te dragen. De strategische ontwikkeling wordt ondersteund door een nieuwe structuur waarin het strategisch leidinggevende kader wordt geclusterd in een viertal clusters. Voor het cluster Intramuraal zoeken wij een ondernemende, daadkrachtig, coachende en verbindende

 

                     Clustermanager Intramurale Zorg

                (die met ons wil bouwen aan de Zorg van de toekomst)

 

Achtergrond nieuwe organisatiestructuur.

Deze nieuwe structuur gaat uit van meer teamleiding op de locaties en 4 overzichtelijke clusters om de zorg en ondersteunende diensten beter te kunnen organiseren. Intramuraal, Extramuraal & Specialistisch, Ontwikkeling & Advies en Services. Binnen deze 4 clusters worden teamleiders aangesteld voor de operationele aansturing van de locaties, enkele afdelingen of bedrijfsonderdelen. De 4 nieuwe clustermanagers vormen samen met het bestuur en de directie het MT. Waarbij er een nadrukkelijke rol ligt voor alle MT-leden om samen met directie en de clustermanager Advies & Ontwikkeling de organisatie vorm te geven voor de toekomst. In jouw cluster is de reguliere somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg, alsmede de woonzorgfuncties ondergebracht verdeeld over 5 locaties. Als clustermanager geef je leiding aan 10 teamleiders en samen vormen jullie het clusterteam. Je rapporteer aan de directeur Zorg.

 

Jouw Rol.

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie van het organisatie brede beleid ten aanzien van het cluster Intramuraal. Samen met je MT leden ben je verantwoordelijk voor het organisatie brede beleid. Daarbij zorgdragend voor de uitvoer van de gestelde beleidskaders.
 • In jouw rol heb je de nadrukkelijke opdracht om vernieuwend en toekomst gericht te zijn, passend bij de rol die Liberein in deze markt wil innemen.
 • Met je team onderzoek en initieer je nieuwe vormen van zorgverlening/zorginnovatie. Daarbij zoek je nadrukkelijk de samenwerking met je collega clustermanager Ontwikkeling & Advies. Jij bent als clustermanager Intramuraal verantwoordelijk voor het implementeren van de nieuwe en huidige richtlijnen en zorginnovaties voor jouw cluster.
 • Je bent een cruciale schakel in de verbinding van teams, de organisatie en de externe (keten)partners. Daarbij wil je Liberein op de kaart zetten, ken je de markt en ben je bereid je netwerk in de omgeving verder uit te bouwen.
 • Je omarmt de strategische thema’s waaronder; Positieve gezondheid en PG expert binnen Liberein en je draagt deze uit richting medewerkers, cliënten en het externe  netwerk.
 • In je handelen en doen laat je zien dat de mensgerichte zorg voorop staat binnen je cluster en binnen Liberein. Als clustermanager weet jij op verbindende wijze eenheid van beleid te bewaken en de transitie van het medisch model naar planetree te ondersteunen. Je neemt je cluster mee in het beleid en vanuit je coachende leidinggevende rol breng jij je teamleiders op een hoger niveau in kennis en vaardigheden.
 • Als clustermanager ben je budget- en resultaatverantwoordelijk voor het cluster Intramuraal.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in externe contacten en –onderhandelingen.
 • Als leidinggevende ben je verbindend over de grenzen van je eigen cluster heen en in staat om teamleiders over diverse locaties te verbinden en samen te laten werken binnen afgestemde werkwijzen.

Wat vraagt Liberein.

 • Academisch werk -en denkniveau, aangevuld met aantoonbare MT ervaring en ruime leidinggevende ervaring binnen het vakgebied of in een aanpalend vakgebied.
 • Strategisch kunnen denken, kennis van en inzicht in processen binnen een organisatie; vaardigheid in het opstellen van beleid. Het vermogen om organisatie breed te denken en analyses aan te leveren die waarde toevoegen aan de gehele Liberein organisatie.
 • Je bent proactief en houdt de ontwikkelingen en trends bij en weet deze te vertalen naar nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening.
 • Jij omarmt het concept positieve gezondheid en weet als geen ander dat deze insteek herstel ondersteunend doorwerkt in de zorg. Jij bent diegene die persoonlijk leiderschap en daadkracht toont, met aandacht voor de relatie, laagdrempelig is naar collega’s en kan schakelen tussen strategisch en tactisch niveau.
 • Je bent in staat meer eenheid in beleid te brengen o.b.v. de herijkte strategie en weet het nog wat abstracte concept ‘positieve gezondheid’ te vertalen naar meer praktisch beleid, dit in samenwerking met je collega’s.
 • Met ziel & zakelijkheid coach jij mensen in de cultuurverandering die is ingezet en speel je samen in op de gewijzigde behoefte van de markt. Waarbij je medewerkers meeneemt in de reis naar de toekomst, waarin veel meer in zelfstandige integrale teams resultaatgericht wordt gewerkt.
 • Goed ontwikkeld bedrijfskundig en financieel inzicht, in staat jaarplannen en budget op te stellen en op basis van targets je resultaten te halen.
 • Goed in relatiebeheer en in staat een lokaal netwerk te onderhouden.
 • De volgende competenties maken je profiel compleet: een resultaatgericht mensenmens, uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, sensitief, vindingrijk, doorzettingsvermogen.  

Wat biedt Liberein.

 • Een uitdagende baan in een prettige werkomgeving met collega’s die samen het verschil willen maken in een organisatie die volop in beweging is.
 • De mogelijkheid om mee te denken in de veranderende wereld van de zorg en deze toekomstbestendig helpt maken.
 • Ruimte voor het inbrengen van jouw kennis en ervaring en een bijdrage leveren aan de bouw van onze organisatie in een klein en bepalend MT.
 • Jouw vitaliteit en ontwikkeling staat bij Liberein hoog in het vaandel. Ze ondersteunen het om “Fit voor jouw werk” te blijven door b.v. workshops, mindfulness, stoppen met roken, Yoga, Schaatsclinic, hardlopen of Nordic Walking. Maar ook stimuleren ze dat je je kunt ontwikkeling door opleidingen te volgen of leerervaringen op te doen.
 • Bij Liberein kun je gebruik maken van een MeerKeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) waarin b.v. het PC en fiets plan is opgenomen.
 • De functie van clustermanager intramuraal is ingedeeld in FWG 70 van de Cao VVT.

 

Heb je interesse?

Pas jij in dit profiel dan komen we graag met jou in contact. Je kunt je motivatie met je C.V. mailen naar grietje@cksearch.nl. Heb je vragen neem dan contact op met Grietje Makkinga via 06 109 408 38 of via bovenstaand mailadres. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Liberein.