Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Clustermanager Ontwikkeling & Advies

Vacature informatie:

Liberein biedt professionele zorg voor alle oudere mensen die dat nodig hebben in de gehele keten van zorg, behandeling, welzijn, services en wonen. Ze bieden zorg en welzijn aan 1300 mensen in Twente. Verdeeld over 5 locaties voor wonen en zorg en 6 locaties met appartementen waar ouderen zelfstandig wonen. Bij Liberein werken 1400 professionals en 600 vrijwilligers. Ze werken met passie vanuit hun hart en bieden liefdevolle zorg aan de medemens. Dit draagt bij aan het geluk van de cliënt, die zelf de regie houdt over zijn/haar eigen leven. Binnen Liberein werken ze met strategische pijlers die zijn te verdelen in de volgende vijf thema’s:

 • Zorgcontinuüm voor de oudere mens waarbij Liberein de co-creator is van een adequate ketensamenwerking in Twente en in haar kerngebieden een compleet en passend aanbod biedt voor de kwetsbare ouderen.
 • PG expert in Twente is en herkend en erkend wordt, ook als het complex is. Met een adequate ketensamenwerking in Twente voor een compleet en passend aanbod voor de kwetsbare ouderen.
 • Positieve gezondheid. Vanuit een holistische benadering met focus op kwaliteit van leven en geluk. Ouderen ervaren meer kwaliteit van leven en geluk en zijn langer zelfredzaam.
 • Duurzame inzet. Waardoor de vraag naar ouderenzorg nu en in de toekomst doelmatig, passend en met plezier blijven beantwoorden.
 • Solide fundament. Bedrijfsvoering die tevens robuust is en wendbaar. Waarbij adequaat ingespeeld kan worden op interne en externe ontwikkelingen en verantwoording.

De VVT sector staat voor een grote opgave om de kwaliteit van ouderenzorg op een hoog niveau te houden in de context van dubbele vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, stijgende kosten en toepassing van technologie. Liberein staat midden in deze context en omarmt haar maatschappelijke opdracht om hier toonaangevend men duurzaam aan bij te dragen. De strategische ontwikkeling wordt ondersteund door een nieuwe structuur waarin het strategisch leidinggevende kader wordt geclusterd in een viertal clusters. Voor het cluster Ontwikkeling & Advies zoeken wij een enthousiaste sprankelende aanjager die innoveert en verbindt voor de functie van:

                         

           Clustermanager Ontwikkeling & Advies

                            (die samen met ons de Zorg van de toekomst creëert)

 

Achtergrond nieuwe organisatiestructuur.

Deze nieuwe structuur gaat uit van meer teamleiding op de locaties en 4 overzichtelijke clusters om de zorg en ondersteunende diensten beter te kunnen organiseren. Intramuraal, Extramuraal & Specialistisch, Ontwikkeling & Advies en Services. Voor de bedrijfsvoering van de clusters wordt de traditionele onderverdeling in vakspecialisme losgelaten en vervangen door enerzijds een advies- en ontwikkelkant en anderzijds door excellente, klantgerichte dienstverlening. In jouw cluster Ontwikkeling & Advies zijn alle advies- en ontwikkelgerichte functies samengebracht die de herijkte strategie van Liberein op een innovatieve en vernieuwende wijze helpen vormgeven. Hierbij gaat enerzijds om de ontwikkeling van een integraal adviesteam waarin adviseurs integraal en vanuit meerdere invalshoeken de overige clusters van analyses en adviezen voor ontwikkeling en bijsturing. Van dit adviesteam maken bijvoorbeeld de HR-adviseurs, de businesscontrollers, de adviseurs Beleid & Kwaliteit en de communicatieadviseurs deel uit. Anderzijds is sprake van een ontwikkelteam dat op basis van de strategie de organisatie persoons- en cliëntgericht vernieuwend helpt te ontwikkelen op een creatieve en out-of-the-box wijze. Het gaat om de volgende functies: Innovatie; concept- en beleidsontwikkeling, strategische arbeidsmarkt en personeelsontwikkeling; vastgoedontwikkeling; marketing en (arbeidsmarkt)communicatie. Dit cluster wordt daarmee een ontmoetingsplek voor adviseurs en ontwikkelaars  die willen vrijdenken en blijmaken. Als clustermanager verbindt je deze advies- en ontwikkelfunctie, geef je leiding aan deze 27 professionals en rapporteer je aan de directeur Bedrijfsvoering.

Jouw rol.

 • In deze nieuwe rol ben je als clustermanager Ontwikkeling & Advies op een sprankelende enthousiasmerende wijze verantwoordelijk voor het ontdekken, onderzoeken, ontwikkelen, implementeren van (nieuwe) richtlijnen en aanjager van conceptueel en vooruitstrevende zorg- en organisatieontwikkelingen.
 • In je rol van clustermanager weet jij op een sprankelende, vindingrijke, enthousiaste manier je team uit te dagen om tot ideeën te komen voor nieuwe vormen van zorgverlening, zorginnovatie en sociale innovatie. Je geeft het begrip ‘Positieve Gezondheid’ beeld en kleur en maakt het praktisch uitvoerbaar naar toetsbaar beleid.
 • Als clustermanager weet jij samen met je team tot meervoudige klantgerichte adviezen te komen en te integreren voor de overige clusters. Jij denkt out of the box en je coacht je team daarin en leert ze dat jullie de cruciale schakel zijn in de verbinding tussen de clusters, de organisatie en de externe (keten) partners.
 • Met jouw cluster ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van het beleid. Je draagt zorg voor de innovatie, ontwikkeling, uitvoer en implementatie van de gestelde beleidskaders.
 • Als clustermanager ben je budget- en resultaatverantwoordelijk voor het cluster Ontwikkeling & Advies.
 • Daarnaast zijn jullie inventief en vindingrijk om met een antwoord te komen over de strategische arbeidsmarkt en personeelsontwikkeling, inclusief het leerhuis Liberein om zo de medewerkers uitgerust te houden voor hun taak nu en in de toekomst.
 • Vertegenwoordig je de organisatie in externe contacten en –onderhandelingen. Daarbij wil je Liberein op de kaart zetten en ben je bereid je netwerk in de omgeving verder uit te bouwen.

Wat vraagt Liberein.

 • Academisch werk- en denkniveau, aantoonbare MT ervaring en ervaring in het vakgebied. Wij nodigen kandidaten die nu in een senior management rol werken binnen dienstverlenende organisaties op een innovatie -, R&D -, marketing afdeling of soortgelijk van harte uit om ook te solliciteren.
 • Jij hebt aantoonbaar innoverend vermogen en bent een out of the box denker. In staat om met nieuwe ideeën te komen en bestaande concepten los te laten.
 • Je hebt ervaring met het leidinggeven aan professionals. Op een inspirerende, enthousiasmerende en coachende wijze kun je leiding geven aan het cluster. Waarbij je medewerkers meeneemt in de reis naar de toekomst en aanzet tot nadenken over hun vakgebied en deze toekomst.
 • Strategische kunnen denken, kennis van en inzicht in processen binnen de organisatie; vaardigheid in het opstellen van beleid. Het vermogen om organisatie breed te denken en analyses aan te leveren die waarde toevoegen aan de gehele Liberein organisatie.
 • Een netwerk in onze wereld of de bereidheid dit op te bouwen.
 • Jij hebt een integrale visie en overziet consequenties van beslissingen op middel - en lange termijn.
 • Je bent proactief en houdt de ontwikkelingen en trends bij in de gezondheidszorg en weet deze te vertalen naar nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening.
 • Je beschikt over uitstekende sociale - en communicatieve vaardigheden.
 • Jij omarmt het concept positieve gezondheid en weet als geen ander dat deze insteek herstel ondersteunend doorwerkt in de zorg. Jij bent diegene die persoonlijk leiderschap en daadkracht toont, met aandacht voor de relatie, laagdrempelig is naar collega’s en kan schakelen tussen strategisch en tactisch niveau.
 • Goed ontwikkeld bedrijfskundig en financieel inzicht, in staat plannen en budget op te stellen en op basis van targets je resultaten te halen.
 • Als persoon herken je jezelf daarnaast in de termen: creatief, sprankelend, zelfstandig, enthousiast, nieuwsgierig, overtuigend en doorzetter.

Wat biedt Liberein.

 • Een uitdagende baan in een prettige werkomgeving met collega’s die samen het verschil willen maken in een organisatie die volop in beweging is.
 • De mogelijkheid om mee te denken in de veranderende wereld van de zorg en deze toekomstbestendig helpt maken.
 • Ruimte voor het inbrengen van jouw kennis en ervaring en een bijdrage leveren aan de bouw van onze organisatie in een klein en bepalend MT.
 • Jouw vitaliteit en ontwikkeling staan bij Liberein hoog in het vaandel. Ze ondersteunen je om “Fit voor jouw werk” te blijven door b.v. workshops, mindfulness, stoppen met roken, Yoga, Schaatsclinic, hardlopen of Nordic Walking. Maar ook stimuleren ze dat je je kunt ontwikkeling door opleidingen te volgen of leerervaringen op te doen.
 • Bij Liberein kun je gebruik maken van een MeerKeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) waarin b.v. het PC en fiets plan is opgenomen.
 • De functie van clustermanager Ontwikkeling & Advies is ingedeeld in FWG 70 van de Cao VVT.

Heb je interesse?

Pas jij in dit profiel dan komen we graag met jou in contact. Je kunt je motivatie met je C.V. mailen naar caroline@cksearch.nl. Heb je vragen neem dan contact op met Caroline Kamphuis via 06 56 097 79 of via bovenstaand mailadres. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Liberein.