Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Directeur-Bestuurder Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Vacature informatie:

Algemene informatie

De stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) werkt in Enschede en wil een samenleving creëren waarin alle mensen veilig kunnen opgroeien, leren, werken, recreëren en actief kunnen zijn. Dit doet SMD met name in de Wijkteams Enschede, een samenwerkingsverband met de Gemeente (250 fte), waarin mensen (tijdelijk) ondersteund worden bij belemmeringen in het dagelijks leven. Zij kunnen daardoor op basis van hun interesse en talenten hun leven inrichten midden in de samenleving en onder eigen regie. In de wijkteams zetten ze maatschappelijk vakmanschap in voor een veilige, tolerante en plezierige leef, woon- en werkomgeving, verbinding en samenwerking. Voor meer informatie zie: www.smd.nu en https://www.smd.nu/over-smd/jaarverslagen/

Voor onze mooie organisatie zoeken wij een:

 

Directeur-bestuurder

(Die onze organisatie verder vormgeeft en bestendigt)

 

De opdracht

In de afgelopen periode heeft een interim-bestuurder in nauwe samenwerking met wijkteammanagers, medewerkers en gemeente rust en nieuwe energie in de organisatie gebracht. De formatie is op orde en er is een beweging naar dienend en persoonlijk leiderschap in gang gezet, met focus op zelforganiserende/zelflerende teams.

 

De directeur – bestuurder die wij zoeken is in duaal leiderschap met de gemeente verantwoordelijk voor:

 • Het in beeld brengen van de opdracht voor de Wijkteams Enschede op de langere termijn, de gewenste strategie en de organisatievorm die daar het best op aansluit.
 • Het participatief ontwerpen (tot medio 2021) en implementeren van de passende organisatievorm Wijkteams Enschede (tot medio 2022, met doorontwikkeling in de daaropvolgende jaren).
 •  Het integraal leiding geven aan de SMD, waarbij vanuit intrinsieke motivatie richting en ruimte wordt gegeven aan de professionals en medewerkers worden meegenomen in de gewenste beweging in het sociaal domein in Enschede.
 •  Een initiërende en stimulerende rol bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening en producten die beantwoorden aan de (toekomstige) klantvraag.
 • Het bouwen van vruchtbare samenwerkingsverbanden zowel binnen de gemeente als met andere stakeholders, je fungeert als intermediair. Daarbij heb je gevoel voor kansen, ken je de belangen van anderen en de toegevoegde waarde voor het werk van de SMD.

 

Achtergrondinformatie

Enschede zet in op ontwikkeling van de stad en regio. Gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven dragen bij aan het realiseren van een aantrekkelijke stad, waar inwoners een duurzaam perspectief wordt geboden in een fijne inclusieve leef- en woonomgeving.

In 2014 zijn de Wijkteams Enschede gestart om uitvoering te geven aan onder meer de Wmo en Jeugdzorg, waarbij er hulp en ondersteuning wordt geboden of georganiseerd. De Wijkteams Enschede is een hybride samenwerkingsorganisatie tussen gemeente en de SMD. De wijkteams zijn vertegenwoordigd in elk stadsdeel van Enschede. Het zijn generalistische teams van professionals met elk hun eigen specialisatie. De aansturing van de wijkteams is duaal, SMD en gemeente geven in onderling samenspel leiding aan de wijkteams. De bezetting is ongeveer op basis van 50%-50% verhouding.

De SMD is in gesprek met de gemeente over de optimale organisatievorm. Dat doen ze samen met inwoners en professionals van verschillende organisaties en betrokkenen. Het doel is om medio 2021 in kaart te hebben hoe de toekomstige organisatie(s) eruit gaat zien.

De directeur -bestuurder krijgt de opdracht om met de verantwoordelijk manager van de gemeente de nieuwe organisatievorm te ontwerpen. Ze hechten er aan dat de medewerkers van de wijkteams met hun ervaring en kennis van zaken, in de gelegenheid worden gesteld om mee te ontwikkelen en mee te denken. Bij de SMD werken circa 180 medewerkers, de directeur -bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. Ze is financieel gezond en heeft een professionele bezetting, die voortdurend in ontwikkeling is en kijkt waar het beter kan. In het kader van de transities en transformatie binnen het sociaal domein zijn er flinke prestaties geleverd, zowel wat betreft innovatie van producten, als op het gebied van samenwerken en meebewegen met de klantvraag.

Wij zoeken

 • Relevante ervaring gezien de opdracht en een werk- en denkniveau op minimaal HBO+ niveau.
 • Een bouwer met gevoel voor organisatie ontwikkeling. Die het verschil maakt in nauwe samenwerking met anderen en een organisatie achterlaat die klaar is voor de jaren 2024 en verder.
 • Een stevige persoonlijkheid, besluitvaardig, daadkrachtig en reflectief op eigen handelen. Maar tegelijkertijd een samenwerker voor wie het einddoel belangrijker is dan posities.
 • Een directeur - bestuurder met visie, oog en hart voor de mens, voor wie verbinden een tweede natuur is. Die aansluit en voortbouwt op het goede werk dat in de afgelopen jaren door de interim-bestuurder is verricht.

Meer specifiek noemen wij de volgende kwaliteiten

 • Je hebt een sterke visie op de transformatieopgave in het Sociaal Domein.
 • Je hebt strategisch inzicht en gevoel voor (politiek-)bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Je staat in verbinding met je omgeving, bent samenwerkingsgericht, tactvol en zet door.
 • Je hebt een motiverende stijl van leiding geven, je bent communicatief sterk en toegankelijk.
 • Woonachtig in de regio waardoor je de eigenheid van de streek aanvoelt, is een pré.

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een uitdagende baan voor 32-36 uur. Hier kun je bouwen en je relaties onderhouden en zowel intern als extern ben jij het boegbeeld. Jouw visie, inzet en verbindende kwaliteiten maken het verschil en als sparringpartner bij de stakeholders ben jij het gezicht.
 • Je werkt bij ons in een informele sfeer waar we oog hebben voor elkaar, de cultuur is open en de veranderingsbereidheid binnen de SMD is hoog.
 • Uiteraard bieden wij je een passend salaris aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals studiemogelijkheden. 

Reageren

Denk jij met je achtergrond en verbindende capaciteiten het verschil te kunnen maken in onze mooie, maatschappelijke organisatie? Reageer dan snel. Graag lezen wij in jouw motivatie en CV waarom we voor jou zouden moeten kiezen. Je kunt zo spoedig mogelijk, maar voor 25 mei, je gegevens mailen naar Caroline Kamphuis van CK Search die ons in dit traject bij staat. Zij is bereikbaar op caroline@cksearch.nl  of op telefoonnummer 0615609779.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.