Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht met ervaring in organisatie vraagstukken /HR

Vacature informatie:

De stichting OPONOA beheert alle scholen voor openbaar basisonderwijs in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre. Dagelijks zetten zo’n 220 enthousiaste personeelsleden zich in voor ruim 1800 leerlingen. Met 15 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en daarbinnen 1 school voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, is er altijd wel een OPONOA-school in de buurt. De stichting Openbaar Onderwijs Noord Oost Achterhoek is in 2003 ontstaan na het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs in de toenmalige gemeenten Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede en Groenlo.

Openbaar onderwijs: een begrip met inhoud. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden zijn welkom. Er is respect voor ieders overtuiging. Interesse in elkaars opvattingen, normen en waarden en er wordt actief aandacht besteed aan verschillen tussen mensen, tolerantie en respect voor elkaar.

Openbaar onderwijs is ook samen. Het betekent betrokken zijn bij elkaar en aandacht hebben voor elkaar. Ongeacht de verschillen. Betrokkenheid geeft daarnaast een directe relatie aan met je omgeving. Je verantwoordelijk voelen voor je eigen leer- en ontwikkelproces (eigenaarschap) en je daarop laten aanspreken.

De scholen staan midden in de samenleving en zijn centrale ontmoetingsplaatsen in dorp of wijk. Ze zoeken actief naar verbinding bij de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. We werken daarbij graag samen met ouders, onze belangrijkste partners en met anderen in de omgeving.

Sinds 2016 wordt er, als duurzaam antwoord op de krimp, gewerkt in onderwijsteams. Het is een middel om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en maakt kleine teams minder kwetsbaar. Samen werken, expertise delen en ruimte bieden voor permanente reflectie en ontwikkeling van vaardigheden zijn daarbij belangrijke aspecten.

In juli 2020 loopt de zittingstermijn van één van onze leden af. Daarom zijn wij op zoek naar:

Lid Raad van Toezicht met gevoel voor organisatorische ontwikkelingen en HR-vraagstukken

 

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (5 toezichthouders) heeft als kerntaak het integraal toezicht houden op de kwaliteit van het beleid van het College van Bestuur. Dit in relatie tot de missie, de visie en de doelen van het Strategisch Beleidsplan van OPONOA. De Raad functioneert afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde besluiten, als klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster. De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar met mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar, na werktijd bijeen en de leden weten elkaar tussendoor op informele wijze goed te vinden. Daarnaast leggen ze werkbezoeken aan scholen af, is er overleg met de GMR en wordt er een themabijeenkomst georganiseerd, bijvoorbeeld over onderwijsinnovatie. Er wordt in een open sfeer samengewerkt met het College van Bestuur en de GMR.

Algemene deskundigheid/ervaring van belang voor alle leden van de Raad:

 • Affiniteit met de doelstellingen en de kernwaarden van OPONOA. Samen. Dichtbij. En voor ieder kind.
 • Strategisch beleid van OPONOA onderschrijven en het functioneren van het College van Bestuur kunnen beoordelen. (Zie: www.oponoa.nl)
 • Complexe situaties kunnen analyseren en hierop reflecteren.
 • Kennis van en gevoel voor verschillende achtergronden en respect voor ieders overtuiging.
 • Vermogen om vanuit een onafhankelijke houding het evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid (“de rug recht houden”).
 • Een goede gesprekspartner voor zowel het College van Bestuur, de GMR als voor de leden van de Raad van Toezicht.
 • Bereidheid relevante kennis op het gebied van governance en primair onderwijs te verwerven.
 • Bereidheid om de vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • Integriteit, onafhankelijke oordeelsvorming, authenticiteit, luisteren, verantwoordelijkheidsgevoel, (maatschappelijke) betrokkenheid, vermogen tot zelfreflectie, empathie, creatief denken en het zijn van een teamspeler maken je profiel compleet.

Specifieke functie-eisen voor deze rol:

 • Je hebt een passende achtergrond voor deze rol en ervaring met organisatorische en/of HR-vraagstukken bijvoorbeeld als organisatieadviseur of HR eindverantwoordelijke.
 • Je bent in staat vanuit je expertise voorliggende organisatievraagstukken te beoordelen, op te treden als sparringpartner richting het College van Bestuur en/of  kritische vragen te stellen.
 • Je bent bereid om plaats te nemen in te vormen commissies passende bij je achtergrond.
 • Je weet een scherp oog voor ontwikkelingen aangaande het onderwijs in deze regio te ontwikkelen. Met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur kun je een visie ontwikkelen op voorliggende thema’s, die vertaald moeten worden naar (organisatorische) oplossingen.
 • Je vertegenwoordigt vanuit je achtergrond een relevant maatschappelijk werkveld/netwerk voor OPONOA.
 • Als mens ben je verbindend richting de omgeving, daarbij weet je met respect gezond tegenwicht te geven waar nodig.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré. Wij streven naar een team waarbij de leden complementair zijn qua kennis, ervaring, leeftijd en geslacht. Enthousiaste vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

 

Dit biedt OPONOA:

Een interessant commissariaat in een collegiaal opererend team, bij een maatschappelijk relevante, gezonde organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng zowel op je vakgebied als in de volle breedte. Dit alles in een branche die in uitdagende zin volop in beweging is.

 

Is je belangstelling gewekt?

Nadere informatie over de stichting OPONOA vind je op: www.oponoa.nl. Zij heeft ervoor gekozen werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Als je voldoet aan de gestelde eisen en geïnteresseerd bent, kun je je motivatie en CV vóór 27 maart mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail of telefonisch  op 085-0220140.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van OPONOA.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.