Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Directeur bestuurder sociaal domein

Vacature informatie:

Avedan vergroot het geluk, welzijn en welbevinden van burgers. Wij ondersteunen mensen in een kwetsbare positie bij het oplossen van problemen, het maken van keuzes en het pakken van kansen. Avedan sluit aan bij het gedachtegoed van de WMO en Welzijn Nieuwe Stijl. Op deze manier dragen wij bij aan de beweging van cliënt naar eigen kracht en zelfredzaamheid en van inwoner als consument naar participerend inwoner. Wij werken op alle niveaus en in vele vormen samen met inwoners, (vrijwilligers)organisaties, partners, zzp’ers, bedrijven en last but not least de gemeenten zelf. Een wijkgerichte aanpak beoogt op alle levensterreinen het welbevinden van bewoners te verbeteren en omvat zowel de sociale als de fysieke leefbaarheid in een wijk. Daarbij richten wij ons op alle inwoners van 0 tot 100+ die een steuntje in de rug nodig hebben. Onze opdrachtgevers zijn o.a. de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Hellendoorn, Tubbergen en Rijssen – Holten.

Voor onze mooie organisatie zoeken wij een nieuwe:

 

Directeur-bestuurder

(Die onze maatschappelijke en innovatieve netwerkorganisatie verder uitbouwt)

 

Achtergrondinformatie

Avedan bestaat uit een tak Welzijn en een tak Maatschappelijk werk. Beide sluiten zonder winstoogmerk subsidiecontracten met diverse gemeenten en andere opdrachtgevers en zetten zich met een sociaal hart in voor hun klanten, de inwoners. Met onze zeer efficiënte wijze van organiseren zijn wij erin geslaagd een financieel gezonde organisatie neer te zetten die inhoudelijk goed werk levert, waardoor de subsidiegelden zoveel mogelijk daar terecht komen waar het hoort: bij onze klanten, de inwoners. De organisatie heeft in het kader van de transities en transformatie binnen het sociaal domein flinke prestaties geleverd, zowel wat betreft innovaties van producten, als op het gebied van samenwerken. Deze (kwalitatieve en kwantitatieve) goede resultaten blijven ook in de toekomst van wezenlijk belang. Om de komende jaren te blijven werken aan het realiseren van de doelstellingen moet Avedan zich dan ook blijven profileren (ook op verzoek van de gemeenten) als een brede, vrij toegankelijke basisvoorziening. Bij Avedan werken we met een managementteam bestaande uit de directeur-bestuurder, de manager HR, de controller, de bestuurssecretaris en vier managers voor de geclusterde uitvoerende teams in Welzijn en Maatschappelijk werk. De medezeggenschap wordt ingevuld door de ondernemingsraad. Bij Avedan werken circa 110 mensen, aangevuld met ongeveer 500 vrijwilligers. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht.

 

De belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Als directeur-bestuurder van deze innovatieve netwerkorganisatie geef je op inspirerende wijze leiding aan je medewerkers. Je bent betrokken en zichtbaar en in staat om (steeds weer) een passende visie te bepalen op Welzijn en Maatschappelijk werk. Bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening en producten die beantwoorden aan de (toekomstige) klantvraag, heb je een initiërende en stimulerende rol en zet je je mensen aan tot actie en meedenken. Samen met het MT zorg je ervoor dat de efficiënt ingerichte organisatie een solide basis blijft waardoor medewerkers dát kunnen doen waar ze goed in zijn en zo het beste uit zichzelf halen. Dit coachend integraal leiderschap in onze lerende organisatie geeft je voldoening en maakt dat je gezien wordt als boegbeeld. Naast je interne verantwoordelijkheid voor de organisatie en alles wat daarbij komt kijken, ben je in staat om een zeer goede relatie te ontwikkelen en te onderhouden met onze stakeholders, waarbij je gevoel hebt voor kansen, marktwerking en concurrentie. Door je politieke sensitiviteit bouw je vruchtbare samenwerkingsverbanden op zowel binnen de gemeenten als met andere stakeholders en fungeer je als linking pin tussen hen en de interne organisatie. Op de vragen van de gemeenten formuleer je met je team (ook proactief) maatwerkoplossingen, waarbij je lokale partijen betrekt om tot een goede uitvoering van de vraag te komen. Je bouwt aan je netwerk met lokale samenwerkingspartners en kent hun belangen en toegevoegde waarde voor Avedan en het werk. Deze makelaarsfunctie vul je met verve in. Je hebt gevoel voor het op de juiste wijze binnenhalen van contracten en het sluiten van overeenkomsten en behoudt daarmee een solide financiële uitgangspositie.  

 

Het profiel waar je aan moet voldoen

 • Een werk- en denkniveau op minimaal HBO+ niveau.

 • Ervaring opgedaan bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk werk/welzijn, jeugdzorg in een kleine tot middelgrote organisatie of binnen een gemeente. Maar ook relevante ervaring in andere sectoren is welkom, zolang je affiniteit hebt met het sociale domein.

 • In je leidinggevende stijl ben je verbindend, met oog voor de professional. Je weet de talenten van je medewerkers op de juiste wijze in te zetten, waardoor ze tot hun recht komen in zowel de uitvoering van hun werk als hun bijdrage aan de organisatie op langere termijn. Zo weet je beleid en werkvloer met elkaar te verbinden.

 • Je hebt ervaring in een eindverantwoordelijke integrale rol of bent nadrukkelijk toe aan deze verantwoordelijkheid, waarbij je in staat bent zowel met de OR als de Raad van Toezicht op de juiste wijze samen te werken.

 • Je beschikt over een scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen en hun specifieke belangen/drijfveren, wat maakt dat je in staat bent om met diverse gemeenten en lokale partijen samen te werken.

 • Je bent een goede netwerker, in staat om duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving.

 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor kansen en marktwerking en weet deze te verzilveren en te vertalen in het dienstenaanbod van Avedan.

 • Woonachtig in de regio waardoor je de eigenheid van de streek goed kent en aanvoelt, is een pré.

 

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een uitdagende baan in een goed ingerichte organisatie waar de zaken efficiënt zijn geregeld en de medewerkers trots zijn op hun werk. In deze maatschappelijke en innovatieve netwerkorganisatie doet jouw inbreng er echt toe. Hier kun je bouwen en je relaties onderhouden en zowel intern als extern ben jij het boegbeeld. Jouw visie, inzet en verbindende kwaliteiten maken het verschil en als sparringpartner bij de stakeholders ben jij het gezicht.

 • Je werkt bij ons in een informele sfeer waar we oog hebben voor elkaar, de cultuur is open en transparant en de veranderingsbereidheid bij ons allen is hoog.

 • Uiteraard bieden wij je een prima salaris aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals studiemogelijkheden.

 • Voor meer informatie zie www.avedan.nl

   

Reageren

Denk jij met je achtergrond en verbindende capaciteiten het verschil te kunnen maken in onze mooie, innovatieve, maatschappelijke organisatie? Reageer dan snel. Graag lezen wij jouw motivatie en CV en gaan we met je in gesprek om te onderzoeken of wij samen de optimale match vormen. Je kunt zo spoedig mogelijk, maar voor 3 augustus, je gegevens mailen naar Caroline Kamphuis van CK Search die ons in dit traject bij staat. Zij is bereikbaar op caroline@cksearch.nl . Heb je vragen over de inhoud van de functie, neem dan in verband met vakantie voor 20 juli contact op via dit mailadres of telefonisch op 085 0220140.  Tijdens de vakantieperiode van 20 juli tot 4 augustus zal de mail sporadisch gelezen worden.

De gesprekken vinden plaats in de weken van 6 augustus, 13 augustus en 20 augustus, u wordt verzocht uw vakantieperiode te vermelden in uw reactie.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.