Vervulde vacatures

Vervulde vacature: (Senior) Beleidsadviseur HR 24 uur

Vacature informatie:

Algemeen

Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met oog voor ieder mens. Voor mensen, door mensen! Het verhaal van iedere cliënt is voor ons het vertrekpunt. Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning en advies. Met als doel dat de cliënt, binnen mogelijkheden die de cliënt heeft, een zo waardevol mogelijk leven kan leiden. We sluiten daarbij aan op datgene wat in de leefomgeving van de cliënt aanwezig is; zorg en ondersteuning figuurlijk en met 3800 collega’s ook letterlijk dichtbij. Daarbij zijn waarden van belang als: Van betekenis zijn voor de ander en Het samen doen. Maar ook Versterken van de kracht in de samenleving en versterken van de ander. Tevreden cliënten, fijne collega’s en met plezier werken, dat is werken bij Carintreggeland.

Ter ondersteuning en advisering van het management zijn wij opzoek naar een:

 

(Senior) Beleidsadviseur 24 uur

‘die ons HR-beleid op innovatieve wijze verder vormgeeft

 

Als beleidsadviseur HR ondersteun en adviseer je (samen met je collega’s) het management bij strategische (organisatie)vraagstukken en ontwikkelingstrajecten. Je bent verantwoordelijk voor het (mede)ontwikkelen van het tactisch en strategisch beleid op het gebied van HR. Daarnaast leid je Carintreggeland brede projectgroepen of neem je deel in deze groepen. Hieronder nemen we je graag mee in wat deze rollen inhouden.

Ondersteunen bij en adviseren over complexe (organisatie)vraagstukken en ontwikkeltrajecten:

 • Hierbij fungeer je als deskundige; je adviseert en ondersteunt het management en betrekt ze bij de onderwerpen zodat je hun wensen en ideeën kent. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als implementatie van ons functiehuis, het opzetten van competentieprofielen en daaraan gekoppeld 360 graden feedback, strategische personeelsplanning of ‘onboarding’ van nieuwe medewerkers.

 • Je haalt proactief je informatie op bij collega’s, maakt notities en algemene interne publicaties, die je toetst bij hen op toepasbaarheid en je monitort daar waar relevant de uitvoering van regelingen en besluiten.

 • Je doet onderzoek op methodische wijze, zowel intern als extern om te weten wat er speelt en hoe naar zaken wordt gekeken om zo passend mogelijk te adviseren en te ondersteunen, daarbij haal je je informatie actief op en betrek je relevante partijen. Je analyseert vraagstukken op HR en bepaalt de consequenties voor de verschillende onderdelen van de organisatie.

(Mede) ontwikkelen van het HR-beleid om zo optimaal mogelijk aan te sluiten op de organisatiedoelstellingen. Hierdoor kent Carintreggeland tijdig de ontwikkelingen en innovaties en de mogelijke consequenties en oplossingen

 • Je voert evaluatieonderzoek naar geïmplementeerd beleid uit en vervolmaakt dit elke keer opnieuw om zo onze dienstverlening altijd aan te passen aan de laatste stand van zaken;

 • Je onderhoudt een relevant netwerk met onder andere brancheverenigingen en collega instellingen;

Leiden van of deelnemen aan Carintreggeland- brede projectgroepen / stuurgroepen:

 • Je treedt op als projectleider, leidt projecten met de benodigde coördinatie, organisatie, sturing, beheer en beheersing, zodat de projectdoelstellingen binnen de geplande tijd, met de daarvoor bestemde middelen, worden behaald. Daarnaast voel je je verantwoordelijk voor de voortgang en tijdigheid van je projecten;

 • Je participeert als deelnemer aan het projectteam en voert samen met de overige deelnemers het project uit;

 • Je spart met het beleidsteam binnen Carintreggeland over je eigen onderwerpen en andere onderwerpen waar zij mee bezig zijn.

 • Je bent vast lid van de stuurgroep werken en leren waarin het management en de raad van Bestuur is vertegenwoordigd

 

Wat breng je mee?

 • Kennis is vereist op minimaal HBO niveau (je beschikt over een afgeronde opleiding op een relevant gebied, bijv. HRM), aangevuld met minimaal 5 jaar werkervaring in een functie waarin beleidsadvisering op HR een belangrijk onderdeel vormt.

 • Je hebt de bereidheid en intrinsieke motivatie om ontwikkelingen binnen je vakgebied alsmede op het gebied van zorg & welzijn te volgen en te beoordelen op hun relevantie voor Carintreggeland.

 • Je bent bereid om te investeren in je relaties, ook omdat je weet dat je dit niet alleen kunt; daarom ben je in staat om goed te luisteren en door te vragen. Je handelt op eigen initiatief en naar eigen inzicht nadat je de informatie hebt opgehaald, hierdoor moet je creatief en zelfstandig werken.

 • In je adviezen en voorstellen ben je in staat op goede en genuanceerde wijze zaken te verwoorden. Je bent organisatie en omgevingssensitief en je weet je beïnvloedingsstijl aan te passen waar nodig.

 • Uitstekende sociale vaardigheden; je kunt draagkracht creëren, mensen overtuigen, omgaan met weerstand, goed luisteren en goed partijen meenemen in je advies.

 • De volgende competenties maken je profiel compleet: stevige gesprekspartner, verbindende aard, resultaatgericht maar in staat om geduld op te brengen, doorzettingsvermogen en samenwerkend.

 

Wat bieden wij jou?

We bieden je een zelfstandige HR-beleidsfunctie voor 24 uur die je zelf mag invullen, in een organisatie die in beweging is waarin je het verschil kunt maken. Binnen een collegiale omgeving heb je een belangrijke bijdrage op het gebied van HR-beleidsontwikkelingen in de Zorg. Bij ons hoef je nog niet alles te weten, als de bereidheid om te leren en je te verdiepen in de diverse beleidsthema’s maar aanwezig is. Binnen Carintreggeland werk je op basis van de CAO VVT. Naast de reguliere arbeidsvoorwaarden bieden we een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% en diverse personeelsregelingen die het werken bij ons aangenaam maken. Zoals een aantrekkelijke pensioenregeling, ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en een aantrekkelijke ziektekostenregeling (Voor meer informatie over ons zie: www.carintreggeland.nl).

 

Interesse?

Carintreggeland heeft ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Als je voldoet aan de gestelde eisen en je bent geïnteresseerd, kun je je motivatie en CV zo spoedig mogelijk mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail of op: 06 15609779. Na de selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van Carintreggeland. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Een Assessment kan deel uit maken van de procedure.