Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht met een achtergrond in Finance of Accountancy

Vacature informatie:

Onze klant, Stichting Consent beheert alle openbare basisscholen in de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Dit zijn 32 scholen voor (speciaal) basisonderwijs waar een kleurrijk, veelzijdig en breed onderwijsaanbod wordt aangeboden. Ruim 7000 leerlingen volgen onderwijs op één van deze scholen. Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. De missie is om kinderen een stevige basis te bieden om de uitdagingen van de toekomst te lijf te kunnen. Cognitieve vaardigheden alleen zijn daarvoor niet meer voldoende. Waar het vooral om gaat is, kinderen te leren leren, leren communiceren en te leren hun eigen geluk te organiseren. De ‘merkbelofte’ van Consent luidt: ‘Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug’.

In mei 2019 loopt de zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht af. Voor de invulling van deze vacature denken wij aan een toezichthouder die de volgende aandachtsgebieden afdekt.

LID RAAD VAN TOEZICHT MET EEN ACHTERGROND IN FINANCE OF ACCOUNTANCY

(ondernemend en in staat om creatief te denken)

 

Rol Raad van Toezicht

Consent is bestuurlijk ingericht volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 toezichthouders en heeft als kerntaak het integraal toezicht houden op de kwaliteit van het beleid van het College van Bestuur in relatie tot de missie, de visie en de doelen van het Strategisch Perspectief 2022 van Consent. De Raad functioneert afwisselend als verantwoordingsorgaan, als goedkeuringsorgaan voor bepaalde besluiten van het College van Bestuur, als klankbord, als werkgever en als maatschappelijk venster. De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar met mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar bijeen en de leden weten elkaar tussendoor op informele wijze goed te vinden. Naast deelname aan extra overleg en scholing leggen de leden van de Raad werkbezoeken aan scholen af. Binnen Consent werkt de Raad van Toezicht in een open sfeer samen met het College van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Algemene deskundigheid/ervaring van belang voor alle leden van de Raad:

 • Academisch denkniveau
 • Complexe situaties goed kunnen analyseren en hierop kunnen reflecteren
 • Affiniteit met de doelstellingen en de kernwaarden van Consent: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend
 • Kennis van en gevoel voor het multiculturele karakter van onze samenleving
 • Vermogen om vanuit een onafhankelijke houding het evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid (“de rug recht houden”)
 • Strategisch beleid van Consent onderschrijven en het functioneren van het College van Bestuur kunnen beoordelen (Zie: www.consentscholen.nl)
 • Een goede gesprekspartner zijn voor zowel het College van Bestuur als voor de leden van de Raad van Toezicht
 • Regionale binding, integriteit, onafhankelijke oordeelsvorming, authenticiteit, verantwoordelijkheidsgevoel, kunnen luisteren, (maatschappelijke) betrokkenheid en het zijn van een teamspeler
 • Bereidheid relevante kennis op het gebied van governance te verwerven
 • Overige persoonskenmerken: sensitief en ontvankelijk, vermogen tot zelfreflectie, empathisch, niet vooringenomen maar creatief denkend, proactief en inspirerend voor ouders en leerlingen.

 

Specifieke functie-eisen voor deze rol:

 • Je hebt een afgeronde bedrijfseconomische opleiding (bij voorkeur aangevuld met RA of RC).
 • Je beschikt over aantoonbare expertise op het gebied van financiën en/of accountancy (bij voorkeur ervaring met onderwijsfinanciën).
 • Je bent als lid van de Audit-, treasury- en risicocommissie een volwaardig gesprekspartner voor de interne en externe professionals.
 • Je hebt een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar (financiële) strategische onderwerpen voor de Raad van Toezicht.
 • Je vertegenwoordigt voor Consent vanuit je achtergrond een relevant maatschappelijk werkveld/netwerk.

 

Dit biedt Consent:

Een interessant commissariaat in een collegiaal opererend team, bij een maatschappelijk relevante, gezonde organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng zowel op je vakgebied als in de volle breedte. Dit alles in een branche die in uitdagende zin in beweging is. Je start in mei.

 

Is uw belangstelling gewekt?

Nadere informatie over de Stichting Consent vindt u op: www.consentscholen.nl Consent heeft ervoor gekozen werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Als u voldoet aan de gestelde eisen en u bent geïnteresseerd, kunt u uw motivatie en CV zo spoedig mogelijk en tot 2 januari mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van Consent in februari. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.