Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Ervaren Commissaris voor Vredehof

Vacature informatie:

Vredehof Uitvaartverzorging, is een organisatie met een maatschappelijke opdracht in een competitieve markt met de ambitie om hét kenniscentrum rondom de dood te zijn en een vooraanstaande positie in de ‘thuismarkt’. Met ruim anderhalve eeuw ervaring is Vredehof in Twente en Salland autoriteit op het gebied van uitvaartverzorging en specialistische ondersteuning in relatie tot overlijden. Het is de ambitie om vernieuwend te zijn en klanten daadkrachtig maar met empathie bij te staan. Daarnaast houden we oog voor tradities en etiquette. Met eigen mensen en middelen en in samenwerking met derden, zijn we in staat een perfecte dienstverlening te waarborgen. Daarbij stelt onze infrastructuur ons in staat zekerheid en continuïteit te bieden. Als gesprekspartner gaan we met een team van professionals de dialoog aan rondom het overlijden. We geloven dat een passend afscheid voor geen twee mensen hetzelfde is. Daarom willen ze het mogelijk maken om het eigene van een mens zo dicht mogelijk te benaderen. Het gaat immers om een blijvende herinnering, voor iedereen rond de overledene. Het is ons streven om het levenseinde bespreekbaar te maken. We weten hoezeer het dood onderdeel is van het leven en wat dat voor mensen uit allerlei geledingen betekent. Dit kenmerkt Vredehof. (Voor nadere informatie zie: www.vredehof.nl )

Geconcludeerd is dat een RvC bestaande uit drie leden doelmatig en efficiënt is voor het toezicht houden op Vredehof, indien de profielen complementair zijn.

In verband met het rooster van aftreden zijn wij voor de Vredehof organisatie op zoek naar een:

 

                                Ervaren Commissaris

               ‘tevens ondernemer of ondernemend’

 

Achtergrondinformatie:

De Raad bestaat uit 3 leden en is zodanig samengesteld, dat hij als collectief in staat is om de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Er is geen sprake van specifieke commissies. De zittingsduur is 4 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Jaarlijks zijn er normaliter 4 reguliere vergaderingen. Tijdens de jaarlijkse themabijeenkomst wordt onder meer dieper ingegaan op strategische ontwikkelingen en wordt stil gestaan bij het functioneren van de Raad van Commissarissen. Er is sprake van een adequate informatievoorziening en een goede samenwerking met de directeur-bestuurder.

 

Rol Raad van Commissarissen:

De Raad richt het toezicht zodanig in dat de doelstellingen van Vredehof tot uiting komen. De directeur-bestuurder van Vredehof is eindverantwoordelijk voor het resultaat, onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

 

Algemene deskundigheid en ervaring van belang voor alle leden van de Raad van Commissarissen:

 • In staat zijn het beleid van Vredehof op hoofdlijnen te beoordelen;
 • Affiniteit met de doelstellingen van Vredehof, de bereidheid tot het verwerven van relevante kennis en brede maatschappelijke belangstelling;
 • In staat een juist evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid;
 • Het vermogen om het beleid van Vredehof en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • Kunnen schakelen op bestuurlijk niveau, ervaring met besluitvormingsprocessen en een goede gesprekspartner voor zowel de directeur-bestuurder als de collega RvC leden;
 • Bereidheid om alle vergaderingen en bijeenkomsten voorbereid bij te wonen en een actieve inbreng te hebben;
 • Het vermogen om in teamverband te werken, zacht op de relatie en in staat om in moeilijke situaties “de rug recht” te houden;
 • Regionale binding, integriteit, onafhankelijke oordeelsvorming, authenticiteit, verantwoordelijkheidsgevoel, kunnen luisteren, betrokkenheid en het zijn van een teamspeler.

Specifieke kennis en vereisten voor deze rol:

 • Ondernemer of ondernemend en in staat om in gezamenlijkheid een duidelijke toekomstvisie te formuleren:
 • Gezien de samenstelling van het kleine team is ervaring als toezichthouder/ commissaris een must.
 • Een goed ontwikkeld netwerk en in staat om snel toegang te krijgen tot relevante contacten;
 • Een sterk ontwikkeld gevoel voor commercie en marktwerking;
 • Creatief, verbindend, gevoel voor de cijfers en in staat als klankbord te fungeren bij het aangaan van samenwerkingsverbanden;
 • Een positieve instelling, toegankelijk, gedreven en een inspirerende aard.

 

Dit biedt Vredehof:

 • Een interessant commissariaat in een collegiaal opererend team, bij een maatschappelijk relevante en gezonde organisatie met volop eigen inbreng op uw vakgebied en in de volle breedte.
 • Een branche die in uitdagende zin in beweging is.
 • Een passende honorering.
 • Een zittingstermijn van maximaal twee keer vier jaar. De formele aanstelling vindt plaats per januari 2019.

 

Interesse:

In het kader van objectiviteit en onafhankelijkheid, heeft Vredehof ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Denkt u op basis van het gestelde profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie? Dan nodigen wij u graag uit uw motivatiebrief met CV  voor 28 september te mailen aan CK Search t.a.v. Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl . Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail of op 085 – 0220140. Voor inhoudelijke vragen kunnen wij u door leiden naar de heer André Leferink (voorzitter van de Raad) hij belt u dan terug. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search (september/ oktober) vinden de gesprekken plaats met de Raad van Commissarissen.