Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Lid Raad van Toezicht Avedan

Vacature informatie:

Avedan kent u misschien als De Nieuwe Organisatie, Maatschappelijk Werk Noordwest-Twente of Scoop Welzijn.
In de geschiedenis van de organisatie is enorm veel gebeurd. Fusies, afsplitsingen, groei en krimp, bezuinigingen en vernieuwing. Verschillende organisaties werkten onder hun eigen naam binnen ‘de nieuwe organisatie’, de werktitel die al lang niet nieuw meer is. Wij heten nu Avedan. Avedan is afgeleid van de Twentse uitdrukking Ait Vedan en betekent zo veel als ‘altijd verder, doorgaan’.

Bij Avedan werken we vanuit de bedoeling: in ons werk staat centraal wat er echt toe doet. Procedures en systemen leiden ons niet af van de bedoeling van ons werk. We zoeken de menselijke maat en leveren maatwerk. Omdat we dat samendoen ziet u dat ook terug in ons beeldmerk. Want dat blijft hetzelfde: we werken met het oog op mensen, vanuit de bedoeling en in verbinding met anderen. Avedan vergroot het welzijn en geluk voor een individu, voor de gemeenschap, voor iedereen. We leggen de contacten, maken de verbindingen en helpen op weg. Wij werken in de regio Twente voor alle inwoners van nul tot 100+ die een steuntje in de rug nodig hebben of hun horizon willen verbreden. Met onze dienstverlening ondersteunen wij inwoners om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Wilt u meer lezen, kijk dan op www.Avedan.nl

In verband met het rooster van aftreden zijn we op zoek naar een:

 

LID RAAD VAN TOEZICHT (COMMUNICATIE/MARKETING)

Met gevoel voor marktwerking en maatschappelijke betrokkenheid

Rol Raad van Toezicht
De Bestuurder van Avedan is eindverantwoordelijk voor het resultaat, onder toezicht van de Raad. Hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn: de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder, toezicht houden op het vastgestelde beleid en de bestuurder als sparringpartner met raad en daad bijstaan. De Raad richt daarbij het toezicht zodanig in dat de doelstellingen van Avedan tot uiting komen.

Achtergrondinformatie
De Raad bestaat uit 5 tot 7 leden en is zodanig samengesteld, dat hij als collectief in staat is om de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Er is geen sprake van specifieke commissies. Er is sprake van een rooster van aftreden. De zittingsduur is 4 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Jaarlijks vinden er 6 reguliere vergaderingen plaats aan het eind van de dag. Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen is er 2 keer een vergadering met de OR. Verder zijn 2 themabijeenkomsten. De raad evalueert jaarlijks zijn functioneren. Er is sprake van een adequate informatievoorziening en een goede samenwerking met de bestuurder. Er is sprake van een vergoeding en de leden zij via de Stichting lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg/Welzijn, waar veel kennis opvraagbaar en verdieping mogelijk is.

 

Voor een volledige invulling zijn de volgende invalshoeken bij Avedan binnen de RvT vertegenwoordigd: Het werkveld Zorg/Welzijn- Bestuurlijke ervaring- Juridische kennis- HRM- Financiën- Communicatie & Marketing.

De komende jaren is communicatie en marketing expertise van belang gezien de klankbordfunctie van de Raad bij thema’s als: Versterken van de uitbouw van de naam Avedan, positionering in de markt en bij samenwerking met partners/gemeenten, inrichting van een vloeiende interne en externe besturings- en communicatiestructuur en het benutten van alle communicatiekanalen.

Algemene kennis die van belang is voor deze rol is:

 • Affiniteit met de doelstellingen van de Stichting Avedan en brede maatschappelijke belangstelling;
 • In staat een juist evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • Het vermogen om als klankbord en sparringpartner te dienen;
 • Bereidheid om de vergaderingen voorbereid bij te wonen, een actieve inbreng te hebben op de thema’s en het voortouw te nemen op uw eigen specifieke expertise;
 • Het vermogen om in teamverband te werken, zacht op de relatie en in staat om in moeilijke situaties “de rug recht” te houden;
 • Regionale binding, integriteit, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, kunnen luisteren, een beschouwende aard, betrokkenheid en het zijn van een teamspeler, complementeren uw profiel.
 • Gezien de samenstelling van het team vragen wij vrouwen die voldoen aan ons profiel nadrukkelijk om te reageren.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré maar wij hebben eventueel ruimte voor een ‘beginnend lid RvT’ die over de juiste specifieke kennis beschikt en algemene kennis heeft van de taken en verantwoordelijkheden van een toezichthouder.

 

Specifieke kennis waar we voor deze vacature naar op zoek zijn:

 • Een gedegen achtergrond in de communicatie/marketing;
 • In staat om innovatief en vernieuwend (mee) te denken.

 

 

Is uw belangstelling gewekt?

Nadere informatie over de Stichting Avedan vindt u op: www.Avedan.nl

Avedan heeft ervoor gekozen werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen en u geïnteresseerd bent, dan kunt u uw motivatie en CV vóór 29 juni mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl . Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar via mail, of op:085 -0220140. 

Voor inhoudelijke vragen kunt u ook bellen naar mevrouw Betty van Goor (voorzitter van de Raad), zij is na 19 uur bereikbaar op 06-82755996.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door CK Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van Avedan.