Vervulde vacatures

Vervulde vacature: Commissaris met juridisch/ financiele deskundigheid voor Vredehof

Vacature informatie:

Onze relatie Vredehof Uitvaartverzorging, is een organisatie met een maatschappelijke opdracht in een competitieve markt met de ambitie om hét kenniscentrum rondom de dood te zijn, zelfstandig te blijven met een groeiopdracht en een vooraanstaande positie in de ‘thuismarkt’.  Met ruim anderhalve eeuw ervaring is Vredehof in Twente en Salland autoriteit op het gebied van uitvaartverzorging en specialistische ondersteuning in relatie tot overlijden. Het is de ambitie om vernieuwend te zijn en klanten daadkrachtig maar met empathie bij te staan. Daarnaast houden zij oog voor tradities en etiquette. Met vrijwel uitsluitend eigen mensen en middelen zijn ze in staat een perfecte dienstverlening te waarborgen. Daardoor bieden ze zekerheid en continuïteit. Tevens gaan ze als gesprekspartner met expertise de dialoog aan omtrent de dood met een team van professionals. Vredehof heeft als stichting geen direct winstoogmerk vanuit de solidariteitsgedachte. Met bijna anderhalve eeuw ervaring hebben ze veel persoonlijke en klinische aspecten van de dood doorgrond. Zij geloven dat een passend afscheid voor geen twee mensen hetzelfde is. Daarom willen ze het mogelijk maken om het eigene van een mens zo dicht mogelijk te benaderen. Het gaat immers om een blijvende herinnering, voor iedereen rond de overledene. Tevens is het als gesprekspartner het streven om de dood bespreekbaar te maken. Zij weten hoezeer de dood onderdeel is van het leven en wat dat voor mensen uit allerlei geledingen betekent. Dit kenmerkt Vredehof.
(Voor nadere informatie zie: www.vredehof.nl )

In het najaar van 2016 heeft een extern deskundige een onderzoek gedaan naar de gewenste omvang en bezetting van de Raad van Commissarissen van Vredehof. Geconcludeerd is dat een RvC bestaande uit drie leden doelmatig en efficiënt is voor het toezicht houden op Vredehof, indien de profielen complementair zijn. Ter aanvulling van de deskundigheid van de huidige leden van de Raad van Commissarissen zijn wij voor Vredehof op zoek naar een:

 

Commissaris met juridisch/financiële deskundigheid

 

De Raad van Commissarissen van Vredehof zoekt een collega die bij voorkeur:

 • Inbreng heeft op het gebied van juridische/ financiële deskundigheid.

 • Kennis heeft van gouvernance en goed toezicht houden.

 • Affiniteit heeft met het werkveld van Vredehof en de bereidheid tot het verwerven van relevante kennis.

 • Een relevant netwerk kan inbrengen in Oost Nederland en voldoende tijd heeft om deel te nemen aan vergaderingen en bijeenkomsten.

 • Goed in staat is tot onafhankelijke oordeelsvorming.

 • Kan schakelen op bestuurlijk niveau, ervaring heeft met besluitvormingsprocessen en een goede gesprekspartner is voor zowel de directeur-bestuurder als de collega RvC leden.

 • Een teamspeler met een integere, verbindende, authentieke persoonlijkheid is die de ruimte neemt voor eigen inbreng.

 • Gelet op de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

 

Dit biedt Vredehof:

 • Een interessant commissariaat bij een maatschappelijk relevante en gezonde organisatie met volop eigen inbreng op uw vakgebied en in de volle breedte.

 • Een dynamische sector, die in positieve zin in beweging is qua technologie, markt en mensgerichtheid.

 • Een collegiaal opererend team met ruimte voor uw eigen ontwikkeling.

 • Een passende honorering.

 • Een zittingstermijn van maximaal twee keer vier jaar. De formele aanstelling vindt plaats per 1 januari.

 

Interesse:

In het kader van objectiviteit en onafhankelijkheid, heeft Vredehof ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan CK Search. Denkt u op basis van het gestelde profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie? Dan nodigen wij u graag uit uw motivatiebrief met CV te mailen aan CK Search t.a.v. Caroline Kamphuis, zij is bereikbaar op caroline@cksearch.nl en voor vragen op 06 15 60 9779. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.