Mastercourses

Vanuit een nauwe samenwerking tussen de Universiteit Twente en Segerink Search zijn er twee mastercourses ontwikkeld waar wij u graag op wijzen.

De CEO Mastercourse

We leven in een steeds complexere en onderling verbonden wereld. Algemeen Directeuren worden geconfronteerd met nieuw leiderschap en uitdagingen op het gebied van innovatie en motivatie, om de uitdagingen het hoofd te blijven bieden is de CEO Master Course ontwikkeld. Lees meer hierover

Masterclass Toekomstgericht Toezichthouden

Voor toezichthouders die zich verder willen verdiepen in de materie is de Masterclass Toekomstgericht Toezichthouders ontwikkeld. Enkele kenmerken zijn; up to date, hoge tevredenheidsscore, compact en 42 permanente educatiepunten. Lees meer hierover